Manchester United Popularity Grows in Asia, Sir Alex Ferguson Retires

48 / 84

·การ·ก้าว·ลง·จาก·การ·เป็น·ผู้จัดการ·ทีม·แมนเชสเตอร์· ·ยูไนเต็ด·ของ·เซอร์· อ·เล็·กซ์ ·เฟอร์กู·สัน ·วัย· ·71· ·ปี· ·ที่·เพิ่ง·พา·ทีม·ปีศาจ·แดง·คว้า·แชมป์·พรี·เมีย·ลีค·อังกฤษ·ใน·ฤดูกาล·นี้ ·หลัง·จาก·คุม·ทีม·มา·นาน·กว่า· ·26· ·ปี ·กลาย·เป็น·ข่าว·ใหญ่· ·และ·ได้·รับ·ความ·สนใจ·ไป·ทั่ว·โลก ·โดย·เฉพาะ·บรรดา·แฟน·ฟุตบอล·จำนวน·มหาศาล·ใน·ทวีป·เอเชีย ·ที่·ให้·ความ·สนใจ·เกาะ·ติด·การ·รายงาน·ข่าว·อย่าง·ใกล้·ชิด ·รายงาน·จาก·สำนัก·ข่าว· ·CNN· ·และ· ·AP· ·นำ·เสนอ·ผล·การ·ศึกษา·ด้าน·การ·ตลาด ·ที่·สะท้อน·ความ·สำเร็จ·ของ·ทีม·ปีศาจ·แดง ·ซึ่ง·ประมาณ·การ·ว่า·มี·แฟน·ฟุตบอล·ทีม·ปีศาจ·แดง·ทั่ว·โลก·มาก·กว่า· ·659· ·ล้าน·คน·แล้ว ·ซึ่ง·เป็น·ตัวเลข·ที่·เพิ่ม·ขึ้น·กว่า· ·2· ·เท่า·จาก· ·5· ·ปี·ก่อน ·เฉพาะ·ใน·ทวีป·เอเชีย·เพียง·แห่ง·เดียว ·มี·สาวก·ปีศาจ·แดง·มาก·ถึง· ·325· ·ล้าน·คน

·ปรากฏการณ์·เหล่า·นี้·นัก·วิเคราะห์·ด้าน·กีฬา·เชื่อ·ว่า·ส่วน·หนึ่ง ·มา·จาก·ความ·สำเร็จ·ใน·ผล·การ·แข่งขัน·ที่·ต่อ·เนื่อง·และ·ยาว·นาน ·จาก·การ·คุม·ทีม·ของ·เซ·อร์อ·เล็·กซ์ ·เฟอร์กู·สัน·นั่นเอง ·ที่·พา·ทีม·ปีศาจ·แดง·คว้า·แชมป์ ·และ·ถ้วย·รางวัล·มาก·กว่า· ·38· ·รายการ·ตลอด· ·26· ·ปี·ที่·ผ่าน·มา ·จน·ทำให้·แมนเชสเตอร์·ยูไนเต็ด·ได้·ชื่อ·ว่า ·เป็น·ทีม·ที่·ดี·ที่สุด·ทีม·หนึ่ง·ของ·โลก ·ขณะ·เดียวกัน·ก็·ถือ·เป็น·ความ·สำเร็จ·ใน·กิจกรรม·ทาง·ด้าน·การ·ตลาด ·ที่·สร้าง·ชื่อ·แมนเชสเตอร์· ·ยูไนเต็ด·จน·ติด·หู ·และ·เป็น·ที่·จดจำ·อย่าง·รวดเร็ว·จาก·แฟน·บอล·ทั่ว·โลก·เช่น·กัน

·ฟิล· ·คลี·เม·นต์ ·หัวหน้า·เจ้าหน้าที่·การ·ตลาด·บริษัท· ·AON· ·ยักษ์·ใหญ่·ด้าน·ธุรกิจ·ประกันภัย·สัญชาติ·อเมริกัน ·เจ้าของ·โลโก้·ที่·ปัก·ตรง·หน้าอก·เสื้อ·สโมสร ·ให้·สัมภาษณ์·กับ· ·Financial· ·Time· ·ว่า ·จาก·ที่·ไม่·ค่อย·มี·ใคร·รู้จัก·ชื่อเสียง·ของ·บริษัท·มาก·นัก ·เช่น·ใน·ญี่ปุ่น·และ·เกาหลี ·แต่·ทุก·วัน·นี้ ·บริษัท·กลับ·กลาย·เป็น·ที่·รู้จัก·อย่าง·น่า·ทึ่ง ·เพราะ·ผล·จาก·การ·เซ็น·สัญญา·กับ·แมนฯ· ·ยูไนเต็ด ·แผน·การ·ตลาด·ของ·แมนเชสเตอร์· ·ยูไนเต็ด·ยัง·สร้าง·ความ·ร่วมมือ ·กับ·บรรดา·ผู้·สนับสนุน·จาก·ประเทศ·ต่างๆ·ใน·เอเชีย ·ที่·ถือ·ว่า·ประสบ·ความ·สำเร็จ·อย่าง·มาก·เช่น·เดียวกัน ·หนึ่ง·ใน·นั้น·คือ·นโยบาย·ที่·ส่ง·ผล·ดี·ทั้ง·ใน·และ·นอก·สนาม·มาก·ที่สุด ·ก็·คือ·การ·พา·ทีม·ตระเวน·แข่ง·ฟุตบอล·ใน·เอเชีย ·ช่วง·ก่อน·เปิด·ฤดูกาล·แข่งขัน ·ทำให้·ฐาน·แฟน·บอล·นั้น·เพิ่ม·ขึ้น·อย่าง·ทวีคูณ

·เพราะ·นี่·คือ·โอกาส·การ·สร้าง·ความ·เชื่อม·โยง·ระหว่าง·สโมสร ·กับ·แฟนๆ·นับ·ล้านๆ·คน·ที่·ตื่นเต้น·ใน·โอกาส ·ที่·จะ·ได้·สัมผัส·กับ·นัก·เตะ·ใน·ดวงใจ·จาก·แดน·ไกล ·ที่·เดินทาง·มา·สำแดง·ฝีเท้า·แบบ·ตัว·เป็นๆ· ·ต่อ·หน้า·พวก·เขา·จริงๆ ·เช่น·เดียว·กับ·การ·มี·สุด·ยอด·นัก·เตะ·ชาว·เอเชีย·อยู่·ใน·ทีม ·เช่น·ชิน·จิ· ·คา·กา·วะ· ·กองกลาง·ตัว·รุก·ชาว·ญี่ปุ่น ·ที่·เพิ่ง·คว้า·แชมป์·กับ·แมนฯ· ·ยูไนเต็ด ·และ·พาร์ค· ·จี· ·ซุง· ·นัก·เตะ·ชาว·เกาหลี·ใต้ ·ที่·ค้า·แข้ง·และ·ประสบ·ความ·สำเร็จ·กับ·ทีม·นาน·ถึง· ·7· ·ปี ·ก็·มี·ส่วน·ทำให้·แฟน·บอล·ใน·เอเชีย·ต่าง·ตื่นเต้น ·และ·ให้·ความ·สนใจ·มาก·ขึ้น

·แฟน·บอล·หลาย·ประเทศ·ใน·เอเชีย·ประกาศ·ตัว ·จัดตั้ง·ชมรม·เพื่อ·เชียร์·และ·สนับสนุน·ทีม ·มี·จำนวน·เพิ่ม·มาก·ขึ้น·เรื่อยๆ ·เพื่อ·ประโยชน์·ใน·การ·แลกเปลี่ยน·ข้อมูล·ข่าวสาร ·และ·จัด·กิจกรรม·ระหว่าง·กัน ·ดังนั้น·จึง·ไม่·แปลก·ที่·จะ·เห็น·แฟน·บอล·ใน·เอเชีย ·มี·ปฏิกิริยา·ตอบ·รับ·ที่·รวดเร็ว ·กับ·ข่าว·การ·วางมือ·ของ·เซอร์· อ·เล็·กซ์ ·เฟอร์กู·สัน ·ที่·หลาย·คน·ถึง·ขนาด·บอก·ว่า ·ขาด·เธอ·แล้ว· ·ฉัน·จะ·อยู่·อย่างไร

·แม้·ว่า·อดีต·ผู้จัดการ·ทีม·ที่·ยิ่งใหญ่·ของ·พวก·เขา ·ที่·ยุติ·การ·คุม·ทีม·ไป·พร้อม·กับ·ความ·สำเร็จ·อัน·ยิ่งใหญ่·ไป·แล้ว ·แต่·เชื่อ·ว่า·การ·เดินทาง·เยือน·เอเชีย·ของ·แมนเชสเตอร์· ·ยูไนเต็ด ·ใน·เดือน·กรกฎาคม·นี้ ·ก็·จะ·ยัง·คง·มี·สาวก·ปีศาจ·แดง·ใน· ·ฮ่องกง ·ญี่ปุ่น· ·เกาหลี·ใต้· ·ออสเตรเลีย ·และ·แฟน·ผี·แดง·ชาว·ไทย ·แห่·กัน·ไป·ชม·กัน·มากมาย·อยู่·ดี ·เพราะ·นี่·คือ·โอกาส·ที่·ท้าทาย ·ที่·จะ·ได้·สัมผัส·โฉมหน้า·ใหม่·ของ·ทีม·โปรด ·ใน·ยุค·หลัง·เซอร์· อ·เล็·กซ์เฟอร์กู·สัน ·ตำนาน·แห่ง·แมนเชสเตอร์·ยูไนเต็ด

48 / 84