ความวุ่นวายที่โรงงานเหล็กของไต้หวันในเวียดนาม
Chaos at a Taiwanese steel factory in Vietnam

ได้ทำให้มีคนงานชาวจีนเสียชีวิต 1 คน
caused the death of one Chinese worker

ขณะที่ชาวเวียดนามนับหมื่นคนทั่วประเทศยังคงประท้วงจีน
as tens of thousands of Vietnamese across the country continue to protest China

ที่เข้าไปตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลจีนใต้
who set up an oil drilling platform in the South China Sea.

รายงานระบุว่ากลุ่มผู้ประท้วงราว 1,000 คน
Reports specify a group of around 1,000 protestors

บุกทำร้ายบรรดาคนงานชาวจีนในโรงงานเหล็ก
invaded a steel factory harming Chinese workers

ของไต้หวันในแถบภาคกลางของเวียดนาม
of Taiwan in the central area of Vietnam

เนื่องจากเข้าใจผิดว่าเป็นโรงงานของคนจีน
due to a misunderstanding it was a Chinese factory,

ทำให้มีคนงานเสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บอีกนับ 10 คน
causing the death of 1 worker and the injury of dozens of others,

นับเป็นรายงานการเสียชีวิตครั้งแรก
said to be the first death report

ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ชาวเวียดนามทั่วประเทศลุกฮือประท้วงจีน
since Vietnamese across the county began their revolt against China.

ความวุ่นวายที่โรงงานเหล็กของไต้หวันในเวียดนามได้ทำให้มีคนงานชาวจีนเสียชีวิต 1 คน ขณะที่ชาวเวียดนามนับหมื่นคนทั่วประเทศยังคงประท้วงจีน ที่เข้าไปตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลจีนใต้ รายงานระบุว่ากลุ่มผู้ประท้วงราว 1,000 คน บุกทำร้ายบรรดาคนงานชาวจีนในโรงงานเหล็ก ของไต้หวันในแถบภาคกลางของเวียดนาม เนื่องจากเข้าใจผิดว่าเป็นโรงงานของคนจีน ทำให้มีคนงานเสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บอีกนับ 10 คน นับเป็นรายงานการเสียชีวิตครั้งแรกตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ชาวเวียดนามทั่วประเทศลุกฮือประท้วงจีน

กลุ่ม - group
เกิด - to happen; to occur
ขณะที่ - while
ขุดเจาะ - to drill
เข้าใจผิด - to misunderstand
ครั้งแรก - first time
ความวุ่นวาย - disorder; chaos
ชาว - folk; people
ตั้ง - to set up; establish
ตั้งแต่ - since
แถบ - zone; area
ทะเลจีนใต้ - the South China Sea
ทำร้าย - to harm
ทำให้ - to cause; to make
แท่น - platform; pedestal
นับ - to count; to regard
น้ำมัน - oil; gas
เนื่องจาก - because of; due to
บรรดา - all; those
บาดเจ็บ - injured; wounded
บุก - to invade
ประท้วง - to protest
ผู้ประท้วง - protestor
ภาคกลาง - central area
ยังคง - still; remain
ระบุ - to specify; to identify
รายงาน - a report; to report
ราว - around; about
โรงงาน - factory
ลุกฮือ - to rise up; revolt
เสียชีวิต - to die
เหตุการณ์ - incident; event
เหล็ก - steel

Back...