Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

ชาวเวียดนามบุกทำลายโรงงานหลายแห่งของชาวจีนและชาวไต้หวันในเวียดนาม เพื่อประท้วงแท่นขุดเจาะน้ำมันของจีนในทะเลจีนใต้

ความวุ่นวายที่โรงงานเหล็กของไต้หวันในเวียดนามได้ทำให้มีคนงานชาวจีนเสียชีวิต 1 คน ขณะที่ชาวเวียดนามนับหมื่นคนทั่วประเทศยังคงประท้วงจีน ที่เข้าไปตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลจีนใต้ รายงานระบุว่ากลุ่มผู้ประท้วงราว 1,000 คน บุกทำร้ายบรรดาคนงานชาวจีนในโรงงานเหล็ก ของไต้หวันในแถบภาคกลางของเวียดนาม เนื่องจากเข้าใจผิดว่าเป็นโรงงานของคนจีน ทำให้มีคนงานเสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บอีกนับ 10 คน นับเป็นรายงานการเสียชีวิตครั้งแรกตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ชาวเวียดนามทั่วประเทศลุกฮือประท้วงจีน study 1

โฆษกรัฐบาลเวียดนาม Le Hai Binh แถลงประณามผู้ประท้วง และบอกว่ารัฐบาลเวียดนามและประชาชนส่วนใหญ่ของเวียดนามนั้น ไม่สนับสนุนให้เกิดความรุนแรง นอกจากนี้ยังบอกด้วยว่ารัฐบาลเวียดนามจะใช้ทุกมาตรการที่มีอยู่เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของชาวต่างชาติในเวียดนาม พร้อมทั้งจะจับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้

ส่วนที่กรุงปักกิ่ง โฆษกรัฐบาลจีน Hua Chunying อ่านแถลงการณ์ขอให้รัฐบาลเวียดนามเร่งมือบรรเทาความรุนแรงตามโรงงานของชาวจีนในเวียดนาม study 2

ทางด้านรัฐบาลไต้หวันประกาศใช้มาตรการปกป้องพลเมืองไต้หวันที่อยู่ในเวียดนามเช่นกัน ด้วยการวางแผนส่งเครื่องบินไปรับพลเมืองไต้หวันกลับสู่ประเทศชั่วคราว นอกจากนี้ไต้หวันได้ยื่นหนังสือประท้วงต่อทูตเวียดนามประจำกรุงไทเปอย่างเป็นทางการ และยังจะเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐบาลเวียดนาม เนื่องจากมีโรงงานของชาวไต้หวันราว 1,000 แห่ง ได้รับผลกระทบจากการประท้วงในเวียดนามครั้งนี้ study 3

เมื่อเดือนที่แล้ว จีนได้เคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะน้ำมันจากฮ่องกง ไปยังบริเวณหมู่เกาะ Paracel ในทะเลจีนใต้ ซึ่งทางเวียดนามระบุว่าเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนาม ก่อให้เกิดความโกรธแค้นในหมู่ชาวเวียดนามทางภาคใต้ นำไปสู่การประท้วงต่อต้านจีนในหลายเมือง

อาจารย์ Carl Thayer นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงแถบเอเชียแปซิฟิก ที่มหาวิทยาลัย New South Wales ในออสเตรเลีย ให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ว่า จีนกำลังทำให้ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้รุนแรงยิ่งขึ้น study 4

อาจารย์ Carl Thayer ชี้ว่าดูเหมือนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จีนจงใจยั่วยุเวียดนามอย่างโจ่งแจ้ง ซึ่งไม่ใช่แค่แท่นขุดเจาะน้ำมันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการที่จีนส่งกองเรือขนาดใหญ่ราว 80 ลำ ซึ่งมีเรือของกองทัพเรือจีนรวมอยู่ด้วย มายังแถบทะเลจีนใต้เพื่อรับมือความขัดแย้งกับเวียดนาม ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ด้านความมั่นคงในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะเดียวกัน ดูเหมือนสื่อในจีนนั้นจะค่อนข้างนิ่งเฉยต่อเรื่องนี้อย่างผิดสังเกต มีเพียงการพูดถึงในเวปไซท์สังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่นั้น เตือนให้ระมัดระวังการเดินทางไปเวียดนาม มากกว่าที่จะพูกถึงเรี่องของความขัดแย้งของสองประเทศ จากประเด็นแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ว่านี้ study 5Vocabulary
กลุ่ม - group
กองทัพเรือ - navy
กองเรือ - fleet of ships
ก่อให้เกิด - [to] cause; produce; lead to
การที่ - the fact that
การประท้วง - protesting; protest
การวางแผน - planning; a plan
เกิด - to happen; to occur
ขณะเดียวกัน - meanwhile; at the same time
ขณะที่ - while
ขนาด - size
ขุดเจาะ - to drill
เขต - area; zone
เข้าใจผิด - to misunderstand
ครั้งแรก - first time
ความโกรธแค้น - wrath; anger; rage
ความขัดแย้ง - conflict
ความท้าทาย - a challenge
ความมั่นคง - stability; security
ความรุนแรง - violence
ความวุ่นวาย - disorder; chaos
ค่อนข้าง - somewhat; rather
ค่าเสียหาย - damage costs
เคลื่อนย้าย - to move [formal]
โฆษก - spokesperson
จงใจ - intentionally, to intend
จับกุม - to arrest
จำเพาะ - [is] specific
ชาว - folk; people
ชาวต่างชาติ - foreigner
ชั่วคราว - temporarily
ต่อต้าน - to resist; go against
ตะวันออกเฉียงใต้ - southeast
ตั้ง - to set up; establish
ตั้งแต่ - since
เตือน - to warn
แถบ - zone; area
แถลง - to state; to announce
แถลงการณ์ - statement; announcement
ทรัพย์สิน - assets; property
ทะเลจีนใต้ - the South China Sea
ทำร้าย - to harm
ทำให้ - to cause; to make
ทูต - ambassador; diplomat
แท่น - platform; pedestal
นอกจากนี้ - besides; in addition
นักวิเคราะห์ - analyst
นับ - to count; to regard
นำไปสู่ - to bring about
น้ำมัน - oil; gas
นิ่งเฉย - silently
เนื่องจาก - because of; due to
บรรดา - all; those
บรรเทา - to ease; to alleviate; to moderate
บริเวณ - area
บาดเจ็บ - injured; wounded
บุก - to invade
ปกป้อง - to protect
ประกาศ - to announce
ประจำ - to be assigned; fixed
ประชาชน - citizens; the public
ประณาม - to condemn; to denounce
ประเด็น - the topic; point of issue
ประท้วง - to protest
ผลกระทบ - impact
ผู้กระทำผิด - criminal; culprit; offender
ผู้ประท้วง - protestor
พร้อมทั้ง - together with
พลเมือง - citizens
ภาคกลาง - central area
มหาวิทยาลัย - university
มาตรการ - measure
เมือง - city; town; country; land
ยังคง - still; remain
ยั่วยุ - to provoke; instigate
ยิ่งขึ้น - even more; increasingly; further
รวมถึง - to include
ระบุ - to specify; to identify
ระมัดระวัง - [to] be careful; be cautious
รัฐบาล - government
รับมือ - [to] cope with; deal with
รายงาน - a report; to report
ราว - around; about
รุนแรง - [is] severe; violent
เร่งมือ - to hurry or speed up [the work]
เรียกร้อง - to demand
เรื่อง - story; matter; issue
โรงงาน - factory
ลงโทษ - to punish
ลำ -[classifier for ships]
ลุกฮือ - to rise up; revolt
เศรษฐกิจ - economy; economic affairs
สนับสนุน - to support
ส่วนใหญ่ - most; a majority
สังคม - society
สื่อ - media
เสียชีวิต - to die
หมู่ - group; cluster
หมู่เกาะ - chain/group of islands
หลาย - many; several
เหตุการณ์ - incident; event
เหล็ก - steel
แห่ง - [numerical classifier for locations]
ให้ความเห็น - to comment
ให้ได้ - [shows certainty, or emphasizes something needs to be done]
อย่างโจ่งแจ้ง - openly; flagrantly; blatantly
อย่างเป็นทางการ - officially; formally
อย่างผิดสังเกต - unusually
อาจารย์ - teacher; professor

Home...