รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสกล่าวข้อความของตน
The French Foreign Minister gave his message

ก่อนการพบหารือกับรัฐมนตรี John Kerry ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่กรุง Paris เมื่อวันอังคาร
before meeting with US Foreign Secretary John Kerry in Paris on Tuesday.

ขณะเดียวกันรัฐมนตรี Kerry ให้ความเห็นไว้ว่า
While at the same time Secretary Kerry commented that

ประธานาธิบดี Yanukovych ของ Ukraine มีทางเลือกในเรื่องนี้
Ukraine President Yanukovych has choices in this matter

และว่าวอชิงตันนั้นก็กำลังพิจารณามาตรการลงโทษผู้นำ Ukraine ทางเศรษฐกิจ
and that Washington is considering economic measures to punish Ukraine leaders

เพื่อจะสร้างบรรยากาศสำหรับการประนีประนอมกันขึ้น
to create an atmosphere for more compromise.

รัฐมนตรี John Kerry ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่า
US Foreign Secretary John Kerry said that

วอชิงตันอยากจะให้ประธานาธิบดี Yanukovych
Washington wants President Yanukovych

นำผู้คนมาร่วมมือกัน เจรจากับฝ่ายค้าน
to bring allies to negotiate with the opposition party

หาทางประนีประนอม และยกประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
to find a compromise that will mainly benefit the public,

และเชื่อว่า มีโอกาส ที่จะทำเช่นนั้น
and believes that there is a chance to do this

และหลีกเลี่ยงความรุนแรงได้
and avoid violence.

รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสกล่าวข้อความของตน ก่อนการพบหารือกับรัฐมนตรี John Kerry ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่กรุง Paris เมื่อวันอังคาร ขณะเดียวกันรัฐมนตรี Kerry ให้ความเห็นไว้ว่า ประธานาธิบดี Yanukovych ของ Ukraine มีทางเลือกในเรื่องนี้ และว่าวอชิงตันนั้นก็กำลังพิจารณามาตรการลงโทษผู้นำ Ukraine ทางเศรษฐกิจ เพื่อจะสร้างบรรยากาศสำหรับการประนีประนอมกันขึ้น รัฐมนตรี John Kerry ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่า วอชิงตันอยากจะให้ประธานาธิบดี Yanukovych นำผู้คนมาร่วมมือกัน เจรจากับฝ่ายค้าน หาทางประนีประนอม และยกประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง และเชื่อว่า มีโอกาส ที่จะทำเช่นนั้น และหลีกเลี่ยงความรุนแรงได้

ข้อความ - message; statement
ทางเลือก - choice; alternatives; option
บรรยากาศ - atmosphere
ประโยชน์ - benefit; use; usefulness
เป็นที่ตั้ง - [to] be mainly; be chiefly
ร่วมมือ - [to] cooperate; work together
รัฐมนตรี - Minister or Secretary (in a government cabinet)
เรื่อง - issue; affair; matter
สร้าง - to build; construct
สหรัฐ - the United States
หลีกเลี่ยง - to avoid; to escape
โอกาส - chance; opportunity

Back...