Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

สถานการณ์การชุมนุมประท้วงไทยในสายตานักวิเคราะห์ต่างชาติ

ข่าวเรื่องการปิดถนนประท้วงหลายจุดในกรุงเทพฯนั้นเป็นที่สนใจของทั่วโลก และนักวิชาการชาวต่างประเทศหลายคนทีเดียวก็ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มา คนแรกนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากมหาวิทยาลัยดุ๊คในอเมริกา แต่เวลานี้สอนอยู่ที่สิงคโปร์ อาจารย์ Edmund Malesky ให้ความเห็นไว้อย่างนี้ study 1

นักวิชาการ Edmund Malesky จากมหาวิทยาลัยดุ๊ค กล่าวแสดงความหวังว่า ทั้ง 2 ฝ่าย จะสามารถทำความตกลงกันได้ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่จะเปิดทางให้กับการเลือกตั้งที่มีการตรวจสอบ และการถ่วงดุลอย่างที่ฝ่ายผู้ประท้วงเรียกร้อง เขาคิดว่าทางออกที่น่าจะเป็นไปได้ คือระบบการเลือกตั้ง ที่มีสมดุลอย่างเหมาะสม และมีการตรวจสอบเพื่อปกป้องเจตนารมณ์ของฝ่ายเสียงข้างน้อย study 2

ในอีกด้านหนึ่งนั้น นาย Mark Thompson ผู้อำนวยการศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ City University of Hong Kong กล่าวแสดงความวิตกว่า จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าฝ่ายผู้ประท้วงสามารถขับนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ออกจากอำนาจได้สำเร็จ นักวิชาการ Mark Thompson ที่ City University of Hong Kong บอกว่า ที่เป็นห่วงก็คือฝ่ายผู้ประท้วง มีแผนที่จะดำเนินการประท้วง ดำเนินการทางการศาล และการดำเนินการทางการปกครอง เพื่อขับรัฐบาลชุดนี้ออก และให้มีรัฐบาลใหม่ ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งตามความเห็นของเขาจะนำไปสู่การประท้วง จากพวกเสื้อแดงอีกครั้งหนึ่ง และอาจจะทำให้เกิดความรุนแรง ซึ่งทหารจะต้องออกมาปราบปราม study 3

ส่วนนักเขียนและนักวิเคราะห์นาย Chris Baker กล่าวแสดงความเห็นว่า การสนับสนุนจากชาวกรุงเทพฯ ในการชุมนุมครั้งล่าสุดนี้อาจจะลดลง นักเขียน Chris Baker กล่าวว่า ทั้งรัฐบาลได้แสดงความอดทนอย่างมาก และจริงๆแล้วดูฉลาดทีเดียวที่พยายามรอให้ฝ่ายผู้ประท้วงเลิกไปเอง ซึ่งคิดว่าอาจจะเป็นวิธีที่ประสบความสำเร็จ นั้นก็เป็นการแสดงความคิดเห็นจากนักวิชาการและนักวิเคราะห์การเมืองไทย ซึ่งเป็นชาวต่างประเทศ study 4Vocabulary
การชุมนุม - gathering
การเมืองไทย - Thai politics
การสนับสนุน - assistance; support
ความวิตก - anxiety
ตรวจสอบ - inspection; checking
การเปลี่ยนแปลง - changing
การเลือกตั้ง - election
เกี่ยวกับ - about
แก้ไข - to correct; to cure
ข่าว - news
ความรุนแรง - violence
ความวิตก - anxiety
เจตนารมณ์ - intention; aim; purpose
ดำเนินการ - to execute (a plan); to operate
ตะวันออกเฉียงใต้ - southeast
ถ่วงดุล - to balance; offset; scale; bring into equilibrium
ทางการ - official; governmental
นักเขียน - author
นักวิเคราะห์ - analyst
นักวิชาการ - scholar; academic
นายกรัฐมนตรี - Prime Minister
นำไปสู่ - to bring about
ปกครอง - to rule; administer; govern
ปกป้อง - to guard; protect
ประท้วง - to protest
ประสบความสำเร็จ - to succeed
ปราบปราม - [to] suppress; repress; bring under control
ผู้เชี่ยวชาญ - expert
ผู้ประท้วง - protestor; demonstrator
ผู้อำนวยการ - director
ฝ่าย - side; party
มหาวิทยาลัย - university
รัฐธรรมนูญ - constitution
รัฐบาล - government
เรียกร้อง - to demand; to appeal
ล่าสุด - lately; recently; latest; current
ศาล - court (law)
สมดุล - to balance
สามารถ - can; be able to
เสียงข้างน้อย - minority
แสดง - to show; display; act
เหมาะสม - appropriate; suitable
ให้ความคิดเห็น - to give one's opinion
อาจารย์ - teacher; professor
อำนาจ - power; authority

Home...