นางสาว Li ซึ่งมีญาติบนเครื่องบินลำที่หายไปบอกว่า
Miss Li, who has relatives on the missing airplane, said that

ไม่ค่อยพอใจกับคำตอบที่ได้ในการพบกับเจ้าหน้าที่มาเลเซีย
she's not very pleased with the answers she got when meeting with Malaysian officials

และว่ามีอะไรหลายอย่างที่ไม่อธิบายให้ชัดเจน
and that there were many things that weren't clearly explained.

อย่างไรก็ตามในขณะที่ผู้คนทั่วโลกวิตกกังวลกับชะตากรรมของผู้โดยสารเครื่องบินลำนี้
However, now people throughout the world are worried about the fate of this airplane's passengers

รวมทั้งความงุนงงสงสัยว่า
including suspicions that

ในยุคสมัยของการปฏิวัติอุตสาหกรรมการสื่อสารติดต่อ
with our current communication technologies

การสูญเสียการติดต่อกับเครื่องบินลำนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
how can you lose contact with an airplane like this?

ขณะเดียวกันองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
Meanwhile, the International Civil Aviation Organization,

หรือ ICAO มีมติออกมาว่า
or ICAO, concluded that

ปี ค.ศ. 2013 เป็นปีที่การบินพาณิชย์มีความปลอดภัยมากที่สุด
the year 2013 is the year with the highest commercial flight safety

โดยมีผู้เสียชีวิต 173 คน
with 173 people dying

เปรียบเทียบกับ 372 คนในปีก่อนหน้านั้น
compared with 372 people in the previous year.

นางสาว Li ซึ่งมีญาติบนเครื่องบินลำที่หายไปบอกว่า ไม่ค่อยพอใจกับคำตอบที่ได้ในการพบกับเจ้าหน้าที่มาเลเซีย และว่ามีอะไรหลายอย่างที่ไม่อธิบายให้ชัดเจน อย่างไรก็ตามในขณะที่ผู้คนทั่วโลกวิตกกังวลกับชะตากรรมของผู้โดยสารเครื่องบินลำนี้ รวมทั้งความงุนงงสงสัยว่า ในยุคสมัยของการปฏิวัติอุตสาหกรรมการสื่อสารติดต่อ การสูญเสียการติดต่อกับเครื่องบินลำนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

ขณะเดียวกันองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO มีมติออกมาว่า ปี ค.ศ. 2013 เป็นปีที่การบินพาณิชย์มีความปลอดภัยมากที่สุด โดยมีผู้เสียชีวิต 173 คน เปรียบเทียบกับ 372 คนในปีก่อนหน้านั้น

การปฏิวัติ - revolution
ความงุนงง - doubt; uncertainty
ความปลอดภัย - safety
ค.ศ. - A.D. (คริสต์ศักราช)
ชะตากรรม - fate; destiny
ชัดเจน - clear; easy to comprehend
ติดต่อสื่อสาร - communication
นางสาว - Miss; Ms.
เปรียบเทียบ - to compare
พอใจ - pleased; satisfied
พาณิชย์ - commerce
มีมติ - [to] reach a conclusion; resolve
ไม่ค่อย - not very
ยุคสมัย - age; era; time
วิตกกังวล - to worry; be concerned
สงสัย - to suspect; to be suspicious
สูญเสีย - to lose; to waste
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ - the International Civil Aviation Organization
อธิบาย - to explain
อุตสาหกรรม - industry; industrial enterprise

Back...