ในอีกด้านหนึ่ง รองเสนาธิการของกองทัพบกเวียตนาม
On the other hand, Deputy Chief of Staff of the Vietnam Army

ได้ออกมาแก้ข่าวที่ว่า เวียตนามลดกำลังการค้นหา
corrected news that Vietnam was scaling back its search

โดยบอกว่ายังเป็นปฏิบัติการในระดับเดิม
by saying operations are still at their previous level

และได้ขยายบริเวณการค้นหาออกไปทางตะวันออกและทางใต้
and they have expanded the search area to the east and to the south

ตามเส้นทางการบินระหว่างมาเลเซียและเวียตนาม เท่าที่รู้เป็นครั้งสุดท้าย
following the last known flight path between Malaysia and Vietnam.

ทางด้านญาติพี่น้องของผู้โดยสารเครื่องบินลำนี้
Relatives of this plane's passengers

ซึ่งสองในสามเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่
where 2 out of 3 are from mainland China

แสดงความรู้สึกท้อแท้กับการไม่ได้รับคำตอบ
showed dismay about unanswered questions

และข้อมูลสับสนที่ได้รับจากรัฐบาลมาเลเซีย
and the confusing information received from the Malaysian government.

ในอีกด้านหนึ่ง รองเสนาธิการของกองทัพบกเวียตนามได้ออกมาแก้ข่าวที่ว่า เวียตนามลดกำลังการค้นหา โดยบอกว่ายังเป็นปฏิบัติการในระดับเดิม และได้ขยายบริเวณการค้นหาออกไปทางตะวันออกและทางใต้ ตามเส้นทางการบินระหว่างมาเลเซียและเวียตนาม เท่าที่รู้เป็นครั้งสุดท้าย ทางด้านญาติพี่น้องของผู้โดยสารเครื่องบินลำนี้ ซึ่งสองในสามเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ แสดงความรู้สึกท้อแท้กับการไม่ได้รับคำตอบ และข้อมูลสับสนที่ได้รับจากรัฐบาลมาเลเซีย

กองทัพบก - army; ground force
ข้อมูล - data; information
ญาติพี่น้อง - relatives
ตะวันออก - east; eastern
ท้อแท้ - to be dismayed; dejected or discouraged
ปฏิบัติการ - to take action; act; operate
ผู้โดยสาร - passenger
แผ่นดินใหญ่ - mainland
รองเสนาธิการ - Deputy Chief Of Staff (in the army)
ระดับ - grade; level
ระหว่าง - during; between
รัฐบาล - government
สับสน - [of a person's state of mind] [is] confused; bewildered
เส้นทางการบิน - flight path

Back...