รัฐมนตรี Hishammuddin Hussein
Minister Hishammuddin Hussein

ของกระทรวงการขนส่งของมาเลเซีย
of Malaysia's Transport Ministry

กล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวเมื่อวันพุธที่กรุง Kuala Lumpur ว่า
spoke at a press conference on Wednesday in Kuala Lumpur saying

บริเวณการค้นหาเครื่องบินโดยสารของสายการบินมาเลเซีย
the search area for the Malaysia Airlines passenger plane

ที่หายไปเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา
that went missing this past Saturday morning

ในขณะนี้ครอบคลุมน่านน้ำมากกว่า 9 หมื่นตารางกิโลเมตร
now covers more than 90,000 square kilometers of territorial waters,

โดยมุ่งเน้นไปที่ช่องแคบ Malacca ทะเลจีนใต้
focusing on the Strait of Malacca, the South China Sea

และหมู่เกาะ Andaman และ Nicobar
and the Andaman and Nicobar Islands.

รัฐมนตรี Hishammuddin Hussein ของกระทรวงการขนส่งของมาเลเซีย กล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวเมื่อวันพุธที่กรุง Kuala Lumpur ว่า บริเวณการค้นหาเครื่องบินโดยสารของสายการบินมาเลเซียที่หายไปเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา ในขณะนี้ครอบคลุมน่านน้ำมากกว่า 9 หมื่นตารางกิโลเมตร โดยมุ่งเน้นไปที่ช่องแคบ Malacca ทะเลจีนใต้และหมู่เกาะ Andaman และ Nicobar

กระทรวง - ministry
การขนส่ง - transport; shipping
การค้นหา - searching for
ครอบคลุม - [to] cover; include
เครื่องบินโดยสาร - passenger plane
ช่องแคบ - straits; channel
ตาราง - square; grid
น่านน้ำ - territorial waters
ในขณะนี้ - now; at present
บริเวณ - area; zone
ประชุมแถลงข่าว - press conference
มุ่งเน้น - emphasize; focus on
รัฐมนตรี - minister
สายการบิน - airline
หายไป - to disappear; be missing

Back...