สำหรับคำถามสุดท้าย
For the final question

คำถามก็คือจากจุดยืนในฐานะเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยก้าวต่อไปคืออะไร
the question is "From your standpoint as the US Ambassador to Thailand, what is the next step?"

ท่านทูต Kristie Kenney ทูตสหรัฐประจำไทยตอบว่า
Kristie Kenney, US Ambassador to Thailand answered,

ความห่วงกังวลแรกก็คือ
"My first concern is

ความปลอดภัยและความมั่นคงของพลเมืองอเมริกัน
the safety and security of US citizens.

ทางสถานทูตได้กระจายข้อความถึงคนอเมริกันอย่างรวดเร็ว
The embassy rapidly sent out a message to Americans

หลังมีการประกาศรัฐประหาร
after the coup announcement

แนะนำให้ทราบเรื่องเคอร์ฟิว และการใช้ความระมัดระวัง
advising about the curfew and to use caution.

ทางทีมงานที่สถานทูตจะติดตามสถานการณ์เพื่อจะได้ให้ข้อมูลแก่คนอเมริกัน
The team at the embassy will follow the situation so they can give information to Americans

แล้วก็ติดต่ออยู่กับคนอเมริกันทั่วประเทศไทย
and contact Americans throughout Thailand.

สถานการณ์เวลานี้สงบ แต่ก้าวที่สำคัญต่อไป
The situation now is peaceful, but what's important going forward

จะเกิดขึ้นที่วอชิงตัน ซึ่งก็คือการทบทวนความช่วยเหลือและการติดต่อระหว่างกัน
will happen in Washington, which is the assistance and contact review."

นั่นก็เป็นบทสนทนา หรือการสัมภาษณ์นี้อย่าง สมบูรณ์แบบ
That was the perfect conversation or interview

ก็เรียกว่าฟังกันชัดๆ จากปากของคุณ Kristie Kenney
called Clear From the Mouth of Kristie Kenney

ทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
US Ambassador to Thailand.

ภาษาสำนวนคนใทยก็บอกตัวจริงเสียงจริงเลย
The expression Thai people use - "The real deal!".

สำหรับคำถามสุดท้าย คำถามก็คือจากจุดยืนในฐานะเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยก้าวต่อไปคืออะไร

ท่านทูต Kristie Kenney ทูตสหรัฐประจำไทยตอบว่า ความห่วงกังวลแรกก็คือ ความปลอดภัยและความมั่นคงของพลเมืองอเมริกัน ทางสถานทูตได้กระจายข้อความถึงคนอเมริกันอย่างรวดเร็ว หลังมีการประกาศรัฐประหาร แนะนำให้ทราบเรื่องเคอร์ฟิว และการใช้ความระมัดระวัง ทางทีมงานที่สถานทูตจะติดตามสถานการณ์เพื่อจะได้ให้ข้อมูลแก่คนอเมริกัน แล้วก็ติดต่ออยู่กับคนอเมริกันทั่วประเทศไทย สถานการณ์เวลานี้สงบ แต่ก้าวที่สำคัญต่อไป จะเกิดขึ้นที่วอชิงตัน ซึ่งก็คือการทบทวนความช่วยเหลือและการติดต่อระหว่างกัน

นั่นก็เป็นบทสนทนา หรือการสัมภาษณ์นี้อย่าง สมบูรณ์แบบ ก็เรียกว่าฟังกันชัดๆ จากปากของคุณ Kristie Kenney ทูตสหรัฐประจำประเทศไทย ภาษาสำนวนคนใทยก็บอกตัวจริงเสียงจริงเลย

กระจาย - to broadcast; distribute
ความปลอดภัย - safety
ความระมัดระวัง - caution
ความห่วงกังวล - concern; worry
ตัวจริงเสียงจริงเลย - the real thing
สถานการณ์ - situation
สำนวน - idiom ; phrase ; expression
เอกอัครราชทูต - ambassador

Back...