Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

Graphene: สารมหัศจรรย์แห่งศตวรรษที่ 21

Graphene เป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมีสองมิติ และมีความหนาเท่ากับอะตอมหนึ่งอะตอมของธาตุคาร์บอนบริสุทธิ์เท่านั้นเอง อันที่จริงแล้ว graphene นี้ก็คือ graphite ซึ่งเป็นไส้ในของแท่งดินสอ แต่การเรียงตัวของอะตอมเป็นประหยัดเป็นระเบียบ และเกาะตัวกันแน่น ทำให้ graphene มีความแข็งแกร่งมากกว่าแผ่นเหล็กกล้า ซึ่งมีความหนาเท่ากันถึง 200 เท่าเลยทีเดียว study 1

แต่อาจารย์ Aravind Vijayaraghavan หัวหน้านักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Manchester ของอังกฤษบอกว่า ความแข็งแกร่งทนทานเป็นพิเศษนี้ ไม่ใช่คุณสมบัติเพียงข้อเดียวของวัสดุ graphene อาจารย์ Vijaya หัวหน้านักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Manchester อธิบายว่า graphene นอกจากจะมีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษแล้ว ยังสามารถงอได้ ยืดตัวได้ แถมยังโปร่งแสงด้วย ยิ่งกว่านั้น graphene ยังเป็นสารตัวนำความร้อนและตัวนำไฟฟ้าได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียว study 2

ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ โอกาสการใช้งานของ graphene จึงมีอยู่อย่างไม่จำกัด เช่นอาจใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยรักษาโรคมะเร็ง ใช้ทำจอภาพระบบสัมผัสที่ปรับรูปได้ หรือใช้ทำแบตเตอรี่ ที่สามารถชาร์จไฟได้เต็มภายในไม่กี่วินาที และขณะนี้นักเทนนิสระดับโลกอย่างน้อยสองคน คือ Novak Djokovic กับ Andy Murray ก็ใช้ไม้เทนนิสซึ่งมีส่วนผสมของ graphene ด้วย study 3

แต่ปัญหาหนึ่งจากความบางของ graphene สารสังเคราะห์ที่มนุษย์สร้างขึ้นในขณะนี้ ก็คือการม้วนตัว หรือการเข้าเกาะตัวกับวัตถุอื่นที่เกิดขึ้นได้ง่าย เหมือนปัญหาที่มักเกิดกับแผ่นพลาสติกบาง ที่เราใช้ห่ออาหารเก็บในตู้เย็นนั่นเอง ดังนั้นนักวิจัยจริงกำลังพยายามค้นหาเทคนิค ที่จะช่วยให้สามารถผลิตแผ่นหรือชั้นของ graphene ที่มีความกว้าง และไม่เข้าเกาะตัวกับวัสดุอื่นๆ ง่ายเกินไป และเมื่อไรที่เทคโนโลยีการผลิต graphene ในรูปแบบที่ว่านี้เป็นไปได้ การผลิตจำนวนมากเพื่อใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมก็จะเกิดขึ้น และเมื่อนั้นเราก็จะมีโอกาสได้ใช้ graphene ในอุปกรณ์ต่างๆ นับตั้งแต่หน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แบตเตอรี่ จนถึงเสาสัญญาณส่งคลื่นวิทยุในอุปกรณ์ขนาดเล็กจิ๋วได้ study 4Vocabulary
การเรียง - arrangement
เกาะ - to hold; to cling
ขนาด - size
ค้นหา - to hunt; look for; discover; find
คลื่น - wave
ความบาง - thinness
ความหนา - thickness
คุณสมบัติ - property; characteristic; attribute
งอ - bend; flex
จอภาพ - screen; display screen
จำกัด - limited; confined
จิ๋ว - tiny; microscopic; minuscule
ดินสอ - pencil
ตัวนำ - a conductor
ทนทาน - [is] durable; enduring
ทีเดียว - very; really
แท่ง - [classifier for pencils, candles, thin cylindrical objects]
ธาตุ - [chemistry] an element
นักวิจัย - researcher
นับตั้งแต่ - from; since
น้ำหนัก - weight
แน่น - tight
บริสุทธิ์ - pure
ประโยชน์ - benefit; use; usefulness
ประหยัด - to economize; conserve; save; keep; retain; preserve
ปรับ - to adjust
เป็นไปได้ - [is] possible
เป็นระเบียบ - to be orderly
โปร่งแสง - [is] transparent
ผลิต - to manufacture; to produce
พิเศษ - special; unique; extraordinary
มนุษย์ - human
ม้วน - to roll; to wind; coil up
มหาวิทยาลัย - university
มิติ - dimension; measurement
ไม่กี่ - few; not many
ยืด - to extend; stretch
ระดับโลก - world class
ระบบ - system
รักษา - to remedy, treat, or cure an illness
รูปแบบ - type; feature
โรคมะเร็ง - cancer
วัสดุ - material; substance; matter
สร้าง - to build; construct; create
ส่วนผสม - component; ingredient
สังเคราะห์ - [is] synthetic
สัมผัส - feel; touch; contact
สามารถ - can; be able to
สิ่งประดิษฐ์ - invention
เสาสัญญาณ - antenna
ไส้ - the stuffing; filling; inside part
เหล็กกล้า - steel
อธิบาย - to explain
อย่างน้อย - at least
อาจารย์ - teacher; professor
อุตสาหกรรม - industry
อุปกรณ์ - equipment; tool
โอกาส - chance; opportunity

Home...