แต่เคยมีข่าวมาว่า
But there was news that

ปราสาท Bran เคยถูกเสนอขายให้กับรัฐบาลโรมาเนีย
Bran Castle was offered for sale to the Romanian government

ด้วยมูลค่า 85 ล้านดอลลาร์
for 85 million dollars.

น่าติดตามต่อไปว่า
It will be worth watching

ผู้สนใจจะยื่นราคาซื้อที่เท่าไร
how much interested parties will offer.

มากพอที่จะเปลี่ยน Count Dracula
Enough to change Count Dracula

ให้เป็นท่านเคาท์ ในการ์ตูนชื่อดังของ Sesame Street
into the Count in the famous Seasame Street cartoon

ที่ชอบนับทุกสิ่งทุกอย่าง
who likes to count everything

และคงไม่เกี่ยงที่จะนับสตางค์แน่นอน
and will certainly not argue about counting money.

แต่เคยมีข่าวมาว่า ปราสาท Bran เคยถูกเสนอขายให้กับรัฐบาลโรมาเนีย ด้วยมูลค่า 85 ล้านดอลลาร์ น่าติดตามต่อไปว่า ผู้สนใจจะยื่นราคาซื้อที่เท่าไร มากพอที่จะเปลี่ยน Count Dracula ให้เป็นท่านเคาท์ ในการ์ตูนชื่อดังของ Sesame Street ที่ชอบนับทุกสิ่งทุกอย่าง และคงไม่เกี่ยงที่จะนับสตางค์แน่นอน

เกี่ยง - [to] haggle ; dispute
ชื่อดัง - [is] famed; famous; renowned
ติดตาม - [to] follow; pay attention

Back...