ตระกูล Habsburg เจ้าของปัจจุบัน เป็นลูกหลานของสมเด็จพระราชินีวิคตอเรียของอังกฤษ
The current Habsburg family owners are descendants of Her Majesty Queen Victoria of England.

ก่อนหน้านี้มีเจ้าของอีกหลายคน
Before that, there were many addtional owners

รวมทั้งบุคคลระดับอัศวิน
including knights.

แต่หนึ่งในอดีตเจ้าของก็คือ Vlad Tepes
But one of the former owners was Vlad Tepes,

นักรบผู้กล้า แห่งตระกูล Draculesti
brave warrior of the Draculesti family

ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของชื่อ Dracula นั่นเอง
which is the origin of the name Dracula.

หลังจากที่เขาถูกจองจำในปราสาทแห่งนี้
After he was imprisoned in this castle

ราคาของปราสาท Bran Castle แห่งนี้
the price of Bran Castle

ถูกคาดเดากันไป เช่นเดียวกับประวัติที่แท้จริง
was speculated, just like the real history

ของขุนพล Vlad Tepes แห่งตระกูล Draculesti
of the Draculesti family warlord, Vlad Tepes.

ตระกูล Habsburg เจ้าของปัจจุบัน เป็นลูกหลานของสมเด็จพระราชินีวิคตอเรียของอังกฤษ ก่อนหน้านี้มีเจ้าของอีกหลายคน รวมทั้งบุคคลระดับอัศวิน แต่หนึ่งในอดีตเจ้าของก็คือ Vlad Tepes นักรบผู้กล้า แห่งตระกูล Draculesti ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของชื่อ Dracula นั่นเอง หลังจากที่เขาถูกจองจำในปราสาทแห่งนี้ ราคาของปราสาท Bran Castle แห่งนี้ ถูกคาดเดากันไป เช่นเดียวกับประวัติที่แท้จริง ของขุนพล Vlad Tepes แห่งตระกูล Draculesti

ขุนพล - warlord
คาดเดา - to guess; predict; speculate
จองจำ - [to] imprison ; incarcerate ; jail
ต้นกำเนิด - source ; origin
นักรบ - fighter; warrior
บุคคล - person ; individual ; people
ประวัติ - history; record; story; account
ปัจจุบัน - at present ; now ; at this time
ราชินี - queen
ลูกหลาน - descendant
สมเด็จพระ - His majesty ; Her majesty
อัศวิน - knight

Back...