หน้าร้อนอย่างนี้หลายคนอาจจะมองหาสถานที่ตากอากาศในยุโรปกัน
In summers like this, many people might look for a resort in Europe.

และถ้าหากใครเคยฝันไปจนถึงคั่นอยากเป็นเจ้าของบ้านตากอากาศ
And if anyone ever dreamed of owning a vacation house

ที่แวดล้อมไปด้วยภูเขา แมกไม้เขียวขจี
that's surrounded by mountains and lush green trees

พร้อมทั้งบรรยากาศสงบๆในยุโรปและแล้วก็
along with a quiet atmosphere in Europe, then

วันนี้เราขอนำเสนอปราสาทเก่าแก่ในแคว้นทรานซิลเวเนีย
today we'd like to present an old castle in Transylvania

ของประเทศโรมาเนีย ที่สงบมากถึงมากที่สุด
in the country of Romania that's extremely quiet.

แต่ต้องบอกก่อนว่า น่าจะเหมาะกับคนไม่กลัวผีมากกว่า
But we need to first tell you it's more suitable for people who aren't afraid of ghosts.

ปราสาทแห่งนี้คือ Bran Castle
This castle is Bran Castle.

เจ้าของตำนานปราสาทค้างคาวผี ของท่าน Count Dracula นั่นเอง
Legendary castle of vampire Count Dracula!

หน้าร้อนอย่างนี้หลายคนอาจจะมองหาสถานที่ตากอากาศในยุโรปกัน และถ้าหากใครเคยฝันไปจนถึงคั่นอยากเป็นเจ้าของบ้านตากอากาศ ที่แวดล้อมไปด้วยภูเขา แมกไม้เขียวขจี พร้อมทั้งบรรยากาศสงบๆในยุโรปและแล้วก็ วันนี้เราขอนำเสนอปราสาทเก่าแก่ในแคว้นทรานซิลเวเนีย ของประเทศโรมาเนีย ที่สงบมากถึงมากที่สุด แต่ต้องบอกก่อนว่า น่าจะเหมาะกับคนไม่กลัวผีมากกว่า ปราสาทแห่งนี้คือ Bran Castle เจ้าของตำนานปราสาทค้างคาวผี ของท่าน Count Dracula นั่นเอง

เก่าแก่ - old
เขียวขจี - glossy and green; verdant; dripping green; lush and green
ค้างคาว - bat (the animal)
แคว้น - country ; nation ; state ; territory
เจ้าของ - owner
ตากอากาศ - take a vacation; get out in the open
ตำนาน - legend ; chronicle ; history
บรรยากาศ - atmosphere
ปราสาท - castle
ภูเขา - mountain
แมกไม้ - woods; forested area
แวดล้อม - to surround
สถานที่ตากอากาศ - resort
หน้าร้อน - summer; hot season
เหมาะ - [is] appropriate; suitable
แห่ง - location; place; spot; [numerical classifier for locations]

Back...