Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

Zombie หรือผีดิบมาจากไหน และทำไมจึงเป็นที่นิยมทั่วโลก

World War Z ที่ Brad Pitt ต้องรณรงค์กับผีดิบที่จะครองโลก และรายการโทรทัศน์ที่ใครๆกำลังพูดถึงในอเมริกา The Walking Dead ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มีแต่เรื่องเกี่ยวกับ zombie คำถามก็คือต้นกำเนิดของคำว่า zombie นี้มาจากไหน นักมานุษยวิทยาของมหาวิทยาลัย George Mason อาจารย์ Jeffrey Mantz บอกว่า คำว่า zombie นี้มาจากประเทศ Congo และในยุคที่มีการค้าทาสจากแอฟริกา คำนี้ก็ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติคติดมาด้วย study 1

อาจารย์ Jeffrey บอกว่า zombie เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพิธีศาสนาตามชุมชนในแถบทะเล Caribbean ที่เข้าไปมีบทบาทมากที่สุดก็ในประเทศ Haiti และเมื่อ Haiti ถูกนาวิกโยธินสหรัฐเข้ายึดครอง ในตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ก็นาม zombie กลับมาอเมริกา โดยเฉพาะที่ Hollywood

Hollywood ผลิตภาพยนตร์เกี่ยวกับ zombie ขึ้นเป็นครั้งแรก ในปีค.ศ. 1932 ในเรื่อง "White Zombie" นั้นก็เป็นต้นตอของคำว่า "zombie" study 2

คำถามที่จะถามต่อไปได้ก็คือ ทำไมผู้คนจึงนิยมชมชอบ zombie กันนัก ศาสตราจารย์ David Castillo ซึ่งสอนวรรณกรรมอยู่ที่มหาวิทยาลัย Buffalo ในรัฐนิวยอร์คบอกว่า มนุษย์เราสามารถเรียนรู้อะไรต่ออะไรได้มากจาก zombie

อาจารย์ David Castillo บอกว่า zombie นั้นว่าจริงๆแล้ว แสดงให้เราเห็นว่าเราเป็นคนอย่างไร และยังตักเตือนเราได้ด้วยเกี่ยวกับทางเลือก ที่เราตัดสินใจเลือกโดยเฉพาะเวลาที่เราเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ เราควรจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน study 3

อาจารย์ Jeffrey Mantz ยกตัวอย่างตัวแสดงนำใน "Night of the Living Dead" สองคนที่ทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดเวลา ไม่ร่วมมือร่วมใจกันได้ แล้วก็ต้องประสบเคราะห์ในที่สุด และ "28 Days Later" หนังเกี่ยวกับ zombie อีกเรื่องหนึ่ง ต้องคำถามว่า เราจะไว้ใจใครได้บ้าง เมื่อโลกใกล้จะถึงจุดจบ

อาจารย์ Jeffrey Mantz บอกว่า ความดึงดูดอีกอย่างหนึ่งของภาพยนตร์ เกี่ยวกับ zombie คือเราวิตกว่า เราอาจจะกำลังสูญเสียความเป็นมนุษย์กัน study 4

อาจารย์ Jeffrey บอกว่า การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้น ทำให้เรากลายเป็น zombie ไปตามๆกันแล้ว ไม่เชื่อก็ลองดูคนสมัยนี้ ที่ไม่สนใจคนรอบข้าง เพราะมัวแต่สนใจกับ smartphone ในมือแทนที่ แต่สำหรับคำตอบ ต่อคำถามที่ว่าทำไมเราจึงหมกมุ่นกับ zombie และประเด็นโลกถึงจุดจบกันมาก

อาจารย์ David Castillo บอกว่า เพราะคนโรยทั่วไปคิดว่าเรากำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤติ study 5

นักวิชาการผู้นี้บอกว่าคนส่วนมากคิดว่าช่วงเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่นี้เป็นช่วงก่อนโลกจะถึงจุดจบ โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงปัญหาโลกร้อน โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง และการก่อการร้าย ซึ่งเราอาจจะนำบทเรียนจาก zombie มาสนใจและหาทาง ร่วมมือร่วมใจกัน ฝ่าฟัน วิกฤติเหล่านี้ไปก็ได้ study 6Vocabulary
กลายเป็น - to become
การก่อการร้าย - terrorism
การค้าทาส - slave trading
การเปลี่ยนแปลง - changing
การเมือง - politics; political affairs
ข้าม - to cross over
ครอง - to rule; to occupy
คริสต์ศตวรรษ - century
ความดึงดูด - attraction; spell
คำนึง - to consider; think of
คำว่า - the word
เคราะห์ - luck; chance; fate
ชม - to appreciate or enjoy by viewing
ชุมชน - community; crowd
โดยเฉพาะ - especially; particularly
ต้นกำเนิด - source; origin
ต้นตอ - source; origin
ตักเตือน - to issue a caution
ตัดสินใจ - to decide
ตัวแสดงนำ - lead actor
แถบ - area; zone
ทะเลาะเบาะแว้ง - [to] argue; quarrel; fight
ทางเลือก - choice
ทางเศรษฐกิจ - economical
โทรทัศน์ - television
นักมานุษยวิทยา - anthropologist
นักวิชาการ - academic; scholar
นาวิกโยธิน - Marine Corps
นิยม - is popular; fashionable
บทบาท - role; part
บทเรียน - lesson
ประเด็น - the point at issue
ประสบ - to meet; encounter
ผลิต - to manufacture; to produce
เผชิญหน้า - to face; confront
ฝ่าฟัน - to fight against; struggle
พิธี - ritual; ceremony
ภาพยนตร์ - movie; motion picture
ภาวะ - condition; state
มนุษย์ - human; human being
มหาวิทยาลัย - university
มหาสมุทร - ocean
มัวแต่ - involved in (to the exclusion of all else)
ยกตัวอย่าง - to give an example
ยึดครอง - [to] occupy; acquire (by force)
รณรงค์ - to campaign; battle
ร่วมมือร่วมใจ - to help; participate
โรคภัยไข้เจ็บ - disease; illness
วรรณกรรม - literature
วิกฤติ - [is] critical
วิกฤตการณ์ - crisis; emergency
วิตก - [to] be serious ; tense ; strain
ไว้ใจ - to trust
ศาสตราจารย์ - professor
ศาสนา - religion
สหรัฐ - United States
สูญเสีย - to lose; to waste
แสดงให้เห็น - to demonstrate
หมกมุ่น - [is] immersed oneself in; be absorbed in
หัน - to turn oneself around
อาจารย์ - teacher; instructor; professor

Home...