Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

นักวิเคราะห์หลายคนแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองไทยในขณะนี้

นายกรัฐมนตรีไทย ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กล่าวผ่านทางโทรทัศน์ในคืนวันจันทร์ตามเวลาในประเทศไทย ประกาศขยายพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้ครอบคลุมพื้นที่เกือบทุกส่วนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑลบางส่วน ขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลยังคงชุมนุมตามจุดสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะอาคารหน่วยงานสำคัญของรัฐบาล study 1

ดอกเตอร์ ฐิตินันท์ พงศ์สุทธิรักษ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความเห็นต่อสถานการณ์การเมืองไทยในขณะนี้ว่า เปราะบางและมีความไม่แน่นอนอย่างยิ่ง ดอกเตอร์ ฐิตินันท์ ระบุว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แห่งความสับสนวุ่นวายและไม่ปลอดภัย ซึ่งรัฐบาลจำเป็นต้องออกมาทำอะไรสักอย่างเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มผู้ประท้วง ที่พยายามเรียกร้องให้เกิดการชำระสะสาง หรือกำจัดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งตนเชื่อว่าเป็นเรื่องยากที่รัฐบาลจะปฏิบัติตาม study 2

ทางด้านดอกเตอร์ ปณิธาน วัฒนายากร อดีตโฆษกรัฐบาลสมัยนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชี้ว่า เวลานี้รัฐบาลไทยกำลังประสบความติดขัด ในการหาหนทางที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขเรื่องนี้ และหากสถานการณ์ยิ่งยืดเยื้อออกไปก็หมายความว่า ความถูกต้องชอบธรรมของรัฐบาลก็จะยิ่งถูกทำลายไปด้วย ดอกเตอร์ ปณิธาน กล่าวว่าที่ผ่านมานั้นไม่เคยมีครั้งไหนที่มีประชาชนออกมาประท้วงตามท้องถนนมากมายขนาดนี้ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน study 3

ในขณะเดียวกันแกนนำฝ่ายเสื้อแดงที่ปักหลักชุมนุมอยู่ที่สนามกีฬา ราชมังคลากีฬาสถาน ภายใต้การนำของ นางธิดา ถาวรเศรษฐ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ กล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลยังมั่นใจว่า สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และกลุ่มคนเสื้อแดงก็ไม่ต้องการกดดันให้เกิดความรุนแรง นางธิดา ถาวรเศรษฐ์ การนำฝ่ายเสื้อแดงระบุว่าจะพยายามเรียกร้องให้ประชาชนออกมาร่วมกับกลุ่มคนเสื้อแดงมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันตนก็ไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรง และไม่ต้องการให้เกิดสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การปฏิวัติ study 4

นักวิเคราะห์การเมืองไทยมองว่าช่วง 2 ปีที่ผ่านมาการเมืองไทยนั้นมีเสถียรภาพพอสมควร แต่จากการประท้วงครั้งใหญ่ในขณะนี้ และปัญหาเกี่ยวกับ พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ถือเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่า การเมืองไทยกำลังก้าวเข้าสู่ รอบใหม่ที่มีความเปราะบางมากยิ่งขึ้น study 5Vocabulary
กดดัน - to pressure; to compel; to force; to oppress
การปฏิวัติ - revolution
การเมือง - politics; political affairs
การรักษา - preserving
กำจัด - to get rid of; eliminate
เกี่ยวข้อง - [is] involved; concerned
เกือบ - almost
แกนนำ - leadership core; leaders
ขยาย - [to] expand
ควบคุม - to control
ความถูกต้อง - accuracy; correctness; integrity
ครอบคลุม - [to] cover; include
ความเปราะบาง - fragility
ความมั่นคง - stability
ความรุนแรง - violence
ความสับสนวุ่นวาย - confusion
ความเห็น - view; opinion
โฆษก - spokesman; press secretary
จำเป็นต้อง - must
ชอบธรรม - [is] righteous; lawful; legitimate
ชำระสะสาง - to try a case; to make something clear; to purge all the mess
ชุมนุม - to gather; to assemble
ต่อต้าน - against; anti
ตอบสนอง - to respond
ติดขัด - congested; stuck
โทรทัศน์ - television
นักวิเคราะห์ - analyst
นายกรัฐมนตรี - Prime Minister
นำไปสู่ - to lead to
นิรโทษกรรม - amnesty
แนวร่วม - ally
ในขณะเดียวกัน - meanwhile; at the same time
บางส่วน - some part; certain part
ปฏิบัติตาม - to follow
ประกาศ - [to] announce; declare
ประชาชน - citizens; the public
ประชาธิปไตย - democracy
ประธาน - president; chairman
ประสบ - [to] encounter; meet
ปักหลัก - to settle down; take root
ปริมณฑล - perimeter; domain
เปราะบาง - to be fragile; delicate
ผ่าน - via
ผู้ประท้วง - protestor; demonstrator
เผด็จการ - [to be] dictatorial; dictator
พ.ร.บ. - a Royal Act (พระราชบัญญัติ)
พระราชบัญญัติ - a Royal Act
พอสมควร - moderately; reasonably
พันตำรวจโท - Police Lieutenant Colonel
พื้นที่ - area
มั่นใจ - confident
ไม่ปลอดภัย - unsafe; dangerous
ยืดเยื้อ - [to] be prolonged; extend; drag on
ระบุ - to specify; identify
รัฐบาล - government
รัฐศาสตร์ - political science
ราชอาณาจักร - kingdom; empire
เรียกร้อง - to demand; to appeal
สถานการณ์ - situation
สนามกีฬา - sports stadium; arena
สัญญาณ - a signal; alarm
สัปดาห์ - week
สำคัญ - [is] important; vital; essential
เสถียรภาพ - stability ; firmness
แสดงให้เห็น - [to] indicate ; show
หน่วยงาน - institution
เหมาะสม - [is] proper; appropriate
อดีต - past; former
อย่างยิ่ง - extremely
อาคาร - building
อาจารย์ - professor

Home...