Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

กระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าทูตสหรัฐประจำประเทศไทยได้คุยกับนายกฯยิ่งลักษณ์และผู้นำฝ่ายค้านแล้ว

Jen Psaki โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ ตอบคำถามผู้สื่อข่าววันนี้ กรณีความวุ่นวายทางการเมืองใน ประเทศไทยขณะนี้ว่า สหรัฐขอแสดงความเสียใจอย่างลึกซึ้ง ต่อกรณีที่มีผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นเมื่อสองวันก่อน แต่ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายระงับการใช้กำลัง และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพกฎหมายด้วย โฆษก Jen Psaki กล่าวว่า ขอประณามการใช้ความรุนแรง และอยากเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหาทางออกด้วยการเจรจา เธอบอกว่าทูตสหรัฐประจำประเทศไทย Kristie Kenney ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พร้อมด้วยผู้นำฝ่ายค้าน เพื่อสนับสนุน ให้มีการเจรจาในการหาทางออกด้วยสันติวิธี study 1

มีผู้สื่อข่าวถามเธอว่า การที่ผู้นำการชุมนุม เรียกร้องว่านายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ต้องลาออกจากตำแหน่ง เป็นแนวทางที่เหมาะสมหรือไม่ ในสายตาของสหรัฐ โฆษก Jen Psaki กล่าวว่า สหรัฐยังไม่มีท่าทีใดๆในเรื่องนี้ นอกจากขอเรียกร้องให้ทุกฝ่าย อย่าใช้ความรุนแรง เธอนี้กระทรวงต่างประเทศสหรัฐบอกว่า เป็นกังวลต่อสถานการณ์ในประเทศไทย และกำลังจับตาความเป็นไปอย่างใกล้ชิด study 2

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ได้พูดคุยกับนักข่าวเช่นกันที่กรุงเทพฯ หลังจากพบกับอดีต ส.ส. สุเทพ เทือกสุบรรณ และได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่า รัฐบาลยังเปิดกว้างสำหรับวิธีต่างๆ ที่จะทำให้เกิดความสงบ แต่ข้อเรียกร้องที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคืนอำนาจให้ประชาชน นั้นต้องมีกฎหมายใหม่มารองรับ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ บอกว่า ข้อเสนอดังกล่าวยังไม่มีกฎปฏิบัติในรัฐธรรมนูญ มารองรับในขณะนี้ และเสริมว่า นั้นไม่ได้หมายความว่ารัฐบาล จะปฏิเสธข้อเสนอของผู้ชุมนุม แต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ในการนำข้อเสนอที่ว่า มาปฏิบัติ study 3

ด้านผู้นำการชุมนุมคุณสุเทพยืนยันว่า นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ต้องคืนอำนาจให้กับประชาชน สำหรับนักวิชาการ อาจารย์ ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า นายกฯ ยิ่งลักษณ์ อยู่ในมุมแคบทางการเมือง อาจารย์ ฐิตินันท์ พูดกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่า การเรียกร้องที่เกิดขึ้นขณะนี้ เป็นรัฐประหารโดยประชาชนรูปแบบหนึ่ง ที่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยกลไกของพรรคประชาธิปัตย์ นักวิชาการผู้นี้บอกว่า ผู้สนับสนุนการเคลื่อนไหวครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนมาก ที่รู้สึกเบื่อหน่ายและผิดหวังกับระบบการเลือกตั้ง และการได้มาซึ่งตัวแทนจากการเลือกตั้ง ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา study 4Vocabulary
กฎปฏิบัติ - law
กฎหมาย - law
กรณี - case; incident
กระทรวง - ministry, classifier for ministries
กลไก - mechanism; device; office
กังวล - is anxious; worried
การเคลื่อนไหว - movement; moving
การเจรจา - negotiating; negotiation
การชุมนุม - gathering; protest
การใช้กำลัง - force
การที่ - The fact that...
การเลือกตั้ง - election
เกี่ยวข้อง - [is] involved; concerned
ข้อเสนอ - recommendation; suggestion
ขอแสดง - to express
ความเป็นไป - event; occurrence; what happened
ความรุนแรง - violence
ความวุ่นวาย - turbulence; disruption; chaos
ความสงบ - peace
ความเสียใจ - condolences
เคารพ - to respect
แคบ - [is] narrow
โฆษก - spokesman; press secretary
ดังกล่าว - as previously mentioned
ตัวแทน - agent; representative
ตำแหน่ง - rank; position
ทางการเมือง - political
ท่าที - attitude; reaction; manner
ทูต - ambassador; diplomat
นักวิชาการ - scholar; academic
นายกรัฐมนตรี - Prime Minister
แนวทาง - way; method
เบื่อหน่าย - [is] bored with; tired of; fed up with
ปฏิเสธ - to refuse
ประจำ - [is] regular, routine, assigned to
ประชาชน - citizens; the public
ประณาม - to condemn; to denounce
ผิดหวัง - disappointed
ผู้นำ - leader
ผู้สื่อข่าว - journalist, news reporter
ผู้เสียชีวิต - dead person
ฝ่าย - side; party
ฝ่ายค้าน - political opposition party
พรรค - party; group with a common cause
พรรคประชาธิปัตย์ - The Democrat Party
มหาวิทยาลัย - university
มุม - corner
ยืนยัน - to insist, confirm
รองรับ - support
ระงับ - to halt; to stop; repress
ระบอบประชาธิปไตย - democracy; democratic system
รัฐธรรมนูญ - constitution
รัฐบาล - government
รัฐประหาร - coup; coup d'état
รัฐศาสตร์ - political science
เรียกร้อง - to demand; to appeal
ลาออก - to quit; to resign
สถานการณ์ - situation
สนับสนุน - to support or help; to sponsor
ส.ส. - member of Parliament or the House of Representatives (an abbreviation of สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)
สหรัฐ - United States
สันติวิธี - peaceful means
สิทธิ - right; privilege
เหมาะสม - appropriate; suitable
อดีต - past; former
อย่างใกล้ชิด - closely
อย่างลึกซึ้ง - profoundly; deeply
อาจารย์ - teacher; professor
อำนาจ - power; authority

Home...