Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

สื่อต่างชาติหลายสำนักรายงานเรื่องสถานการณ์การเมืองไทยกับผลพวงจากร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม

สืบเนื่องจากความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศไทยหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎร ผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเมื่อวันศุกร์ จนนำไปสู่การประท้วงในหลายจุดทั่วกรุงเทพฯและต่างจังหวัด วันนี้สื่อต่างชาติชั้นนำหลายสำนักได้แก่ Wall Street Journal, Forbes และ CNN ได้ตีพิมพ์ความเห็นของคอลัมนิสต์ และนักวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ในเมืองไทยในขณะนี้ study 1

คุณ Simon Montlake คอลัมนิสต์ของนิตยสาร Forbes ได้เปรียบเทียบลักษณะการเมืองระบอบประชาธิปไตยของไทยกับสหรัฐ โดยบอกว่าสหรัฐนั้นมีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ หรือ Checks and Balances ที่ค่อนข้างหยุมหยิมละเอียดละออ ทำให้เกิดการจำกัดอำนาจของประธานาธิบดี นำไปสู่ปัญหาทางการเมืองหลายอย่าง ทั้งการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ หรือความขัดแย้งเรื่องโครงการประกันสุขภาพ ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากความแตกแยกของพรรคการเมืองใหญ่ทั้งสองพรรค คือเดโมแครตและรีพับลิกัน study 2

คอลัมนิสต์ของ Forbes ชี้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองสหรัฐนั้นไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆ แต่ก็ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงทางการเมืองในระบบรัฐสภา ที่ ส.ส. มาจากการเลือกตั้ง โดยเฉพาะในประเทศที่สถาบันทางประชาธิปไตยอ่อนแอ เช่นในประเทศไทย คุณ Simon Montlake ให้ความเห็นว่าการที่ ส.ส. ของไทย ผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นกฎหมายที่ชำระล้างความผิดของผู้ต้องโทษหลากหลายคดี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 จนทำให้ผู้ต่อต้านร่างกฎหมายฉบับนี้หลายหมื่นคนออกมาประท้วงในกรุงเทพมหานครนั้น แสดงให้เห็นถึงการขาดระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจของการเมืองไทย และยังชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางในระบบรัฐสภาไทย study 3

คอลัมนิสต์ของ Forbes ยังบอกด้วยว่าหากพรรคเพื่อไทยตัดสินใจยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ในต้นปีหน้า ดังที่สื่อในประเทศไทยรายงานและพรรคเพื่อไทยได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง ก็อาจจะเกิดภาวะชะงักงันทางการเมืองไทยจนทหารต้องเข้ามาแทรกแซงเหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ซึ่งจะถือเป็นระบบการถ่วงดุลอำนาจที่ใช้ไม่ได้ คุณ Simon Montlake สรุปว่าในที่สุดแล้ว การมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจมากเกินไปเหมือนที่การเมืองอเมริกันมีนั้น ก็ยังดีกว่าการที่ไม่มีระบบตรวจสอบอะไรเลย study 4

และในวันนี้เช่นกันสำนักข่าว CNN ได้ตีพิมพ์รายงานสัมภาษณ์ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยตั้งคำถามไว้ว่า นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยจะสามารถจัดการกับความแตกแยกทางการเมืองในขณะนี้ได้หรือไม่ และว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ เผชิญกับปัญหามากมาย ไล่ตั้งแต่ปัญหาน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2554 มาจนถึงปัญหาการเมืองล่าสุดสืบเนื่องจากร่างกฎหมายนิรโทษกรรม CNN สรุปว่าที่ผ่านมาแม้นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ได้พยายามที่จะสร้างความปรองดองภายในประเทศ แต่การที่นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของพี่ชาย คือ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ที่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศนั้น เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ไม่สามารถลดช่องว่างหรือขจัดความแตกต่างทางการเมือง ที่ฝังรากลึกในประเทศไทยได้ study 5

ขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ก็ได้ตีพิมพ์ความเห็นของนาย James Hookway ต่อประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองของไทยในเวลานี้ว่า ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนั้นอาจถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดของพรรคเพื่อไทย และนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ เพราะนอกจากจะทำให้เกิดการประท้วงโดยกลุ่มคนที่ต่อต้านพันตำรวจโท ทักษิณ เป็นทุนเดิม ยังมีกลุ่มคนเสื้อแดงที่เคยสนับสนุนพันตำรวจโท ทักษิณ ออกมาร่วมประท้วงด้วย เพราะไม่ต้องการให้อภัยโทษแก่ผู้นำรัฐบาลชุดก่อน ที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ความรุนแรงปราบปรามผู้ประท้วง เมื่อปี พ.ศ. 2553 จนทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 90 คน study 6

Wall Street Journal ยังได้ตีพิมพ์รายงานของบริษัทที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงและความมั่นคง PSA Asia ที่ว่าหากร่างกฎหมายนิรโทษกรรมไม่ผ่านการรับรองของวุฒิสภาในสัปดาห์หน้า อาจจะถือว่าเป็นการสิ้นสุดยุคของพันตำรวจโท ทักษิณ ที่มีอิทธิพลต่อการเมืองไทยมานานกว่าสิบปี แต่ก็อาจทำให้เกิดความวุ่นวายในระบอบการเมืองไทยมากยิ่งขึ้นไปอีกหลายปีเช่นกัน เนื่องจากพรรคเล็กพรรคน้อยไม่สามารถ หาทางเจรจาตกลงกันได้ในการจัดตั้งรัฐบาลผสม study 7

ทางด้านอาจารย์ ปวิน ชัชวาลพงศัพันธุ์ แห่งศูนย์ศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มหาวิทยาลัยเกียวโตในญี่ปุ่น กล่าวกับ Wall Street Journal ว่าครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่กลุ่มคนเสื้อแดงบางส่วน มีโอกาสตีตัวออกห่างจากพันตำรวจโท ทักษิณ และแสดงตัวว่า กลุ่มตนสนับสนุนประชาธิปไตยอย่างจริงจัง study 8

Wall Street Journal สรุปว่าในที่สุดแล้ว หากร่างกฎหมายนิรโทษกรรมไม่ผ่านการรับรอง ประกอบกับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลและกลุ่มคนเสื้อแดงบางส่วน สามารถจัดตั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว ก็จะสามารถแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า ในกระบวนการประชาธิปไตยของไทยมากขึ้นได้ study 9Vocabulary
กฎหมาย - law
กระบวนการ - procedure; process
กล่าวหา - to accuse; blame
การขาด - depletion
การจัดตั้ง - establishing; setting up
การจำกัด - restricting
การตรวจสอบ - inspection; checking
การที่ - the fact that; the reason that
การประท้วง - protesting
การเมือง - politics; political affairs
การรับรอง - acceptance; approval
การสิ้นสุด - ending; finishing
การเลือกตั้ง - election
คดี - legal action; case
ความก้าวหน้า - progress
ความขัดแย้ง - a conflict
ความแตกต่าง - difference
ความแตกแยก - dividedness; disharmony
ความปรองดอง - reconciliation
ความเปราะบาง - fragility
ความผิด - mistake; error
ความมั่นคง - security
ความรุนแรง - violence
ความวุ่นวาย - turbulence; disruption; chaos
ความเสี่ยง - risk; chance
ความเห็น - opinion; view
ค่อนข้าง - rather; somewhat
โครงการ - a project, a plan
จัดตั้ง - to organize; [to] set up
เจรจา - to negotiate
ฉบับ - classifier for laws
ช่องว่าง - gap
ชะงักงัน - to come to a stop; deadlock
ชั้นนำ - first class; leading
ชำระล้าง - [to] clear up; solve; settle
ดังที่ - as; according to
โดยเฉพาะ - especially; in particular
ได้แก่ - such as...
ต่อต้าน - to be against
ตะวันออกเฉียงใต้ - southeast
ตั้งคำถาม - [to] ask; ask a question
ตัดสินใจ - to decide
ตัวแทน - agent; representative
ตีตัวออกห่าง - [to] keep aloof
ตีพิมพ์ - to print; publish
ถ่วงดุลอำนาจ - to have a balance of power
ทางการเมือง - political
แทรกแซง - to intervene; interfere
นักวิเคราะห์ - analyst
นายกรัฐมนตรี - Prime Minister
น้ำท่วม - flood; to flood
นำไปสู่ - to bring about
นิตยสาร - magazine
เนื่องจาก - due to; because of
ประกอบ - assemble ; put together
ประกันสุขภาพ - health insurance
ประชาธิปไตย - democracy
ประเด็น - the point at issue; the topic
ประท้วง - to protest
ประธานาธิบดี - President
ประสิทธิภาพ - efficiency
ปราบปราม - [to] suppress; repress; bring under control
ปลาย - tip; endpoint
ปรึกษา - to advise; consult
เปรียบเทียบ - to compare
ผ่าน - to pass
ผิดพลาด - [to] be wrong; be incorrect
ผู้ต้องโทษ - criminal
เผชิญ - to face; confront
ฝัง - to bury
ฝ่าย - side; party
พรรค - party; group with a common cause
พรรคเพื่อไทย - Pheu Thai Party
พ.ศ. - B.E. (Buddhist Era) [abbreviation for พุทธศักราช]
พันตำรวจโท - police lieutenant colonel
ภาวะ - condition; state
มกราคม - January
มหาวิทยาลัย - university
ยุทธศาสตร์ - strategy
ยุบสภา - to dissolve parliament
ระบบ - system
ระบอบประชาธิปไตย - democracy ; democratic system
รัฐบาล - government
รัฐบาลผสม - coalition government
รัฐสภา - congress; parliament
ราก - root ; source
ร่างกฎหมายนิรโทษกรรม - amnesty bill
รายงาน - to report; a report
ล้วน - totally; entirely
ละเอียดละออ - thoroughly; meticulously; finely detailed
ลักษณะ - characteristic
ลี้ภัย - to escape; seek refuge; seek asylum
ลึก - deep
วุฒิสภา - the upper house
สถานการณ์ - situation
สถาบัน - institute; instution
สนับสนุน - to support
สภาผู้แทนราษฎร - House of Representatives; lower house of parliament
สรุป - to summerize
ส.ส. - member of Parliament or the House of Representatives (an abbreviation of สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)
สหรัฐ - the United States
สัปดาห์ที่แล้ว - last week
สัมภาษณ์ - interview
สาเหตุ - cause; reason
สำนัก - institute; instution
สื่อ - media
แสดงให้เห็น - to demonstrate; to show (someone)
หน่วยงานรัฐบาล - government agency
หนังสือพิมพ์ - newspaper
หยุมหยิม - [is] petty; fussy; trivial; (in detail - longdo.com)
องค์กร - organization
อภัยโทษ - to pardon
อ่อนแอ - weak
อาจารย์ - teacher; professor
อำนาจ - power; authority
อิทธิพล - influence
โอกาส - opportunity

Home...