Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

พระสันตะปาปา Benedict ที่ 16 ทรงประกาศสละตำแหน่งประมุขของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

พระสันตะปาปา Benedict ที่ 16 ทรงสร้างความประหลาดใจต่อบรรดาผู้นำระดับสูงของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกระหว่างการประชุมในวันนี้ที่กรุงวาติกัน เมื่อพระองค์ทรงประกาศว่าจะสละตำแหน่งประมุขทางศาสนาด้วยเหตุผลทางด้านสุขภาพ พระองค์ตรัสว่าปัจจุบันพระสันตะปาปาต้องสามารถ ปฏิบัติภารกิจต่างๆได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งรวมถึงการเดินทางไปทั่วโลก และประชุมกับนักบวชของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกเกือบทุกวัน แต่สุขภาพของพระองค์นั้น ไม่สู้จะอำนวย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา study 1

พระสันตะปาปา Benedict ที่ 16 หรือ Joseph Ratzinger ปัจจุบันอายุ 85 พรรษาประสูติที่เมืองเล็กๆในเยอรมนีเมื่อ ปีพุทธศักราช 2470 ในครอบครัวตำรวจ ทรงได้รับการศึกษาในโรงเรียนสอนศาสนา และถูกบังคับให้เข้าร่วมในกองทัพยุวชนของจอมพลฮิตเลอร์ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2ต่อมาทรงแปรพักตร์ และได้มีโอกาสสอนในมหาวิทยาลัยหลายแห่งระหว่างปี พ.ศ. 2502 ถึง 2509 ก่อนที่จะทรงก้าวสู่เส้นทางสายศาสนา และทรงได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาเมื่อ ปี พ.ศ. 2548 ขณะที่มีอายุ 78 พรรษา ถือเป็นหนึ่งในพระสันตะปาปาที่มีอายุมากที่สุด ในประวัติศาสตร์เมื่อเข้ารับตำแหน่ง

ตลอดช่วงที่ทรงดำรงตำแหน่งประมุขศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกเป็นเวลา 7 ปี ทรงเผชิญกับข่าวอื้อฉาวภายในสำนักวาติกันหลายครั้ง รวมทั้งข่าวเรื่องบาทหลวงหลายคนในสำนักวาติกัน ล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เยาว์เมื่อ 3 ปีที่แล้ว study 2

พระสันตะปาปา Benedict ตรัสแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลีย นอกจากนี้เมื่อปี พ.ศ. 2549 ยังมีข่าวที่พระองค์ทรงถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดครั้งหนึ่ง เมื่อพระองค์ได้ทรงอ้างคำพูดของจักรพรรดิผู้หนึ่งในยุคกลาง ซึ่งตรัสไว้ว่า ศาสดามูฮัมหมัดมีคำสอนให้ใช้ดาบ เป็นเครื่องเผยแพร่ความเชื่อของศาสนาอิสลาม คำพูดดังกล่าวสร้างความไม่พอใจต่อชาวมุสลิมทั่วโลก ซึ่งพระสันตะปาปา Benedict ทรงกล่าวขอโทษในเวลาต่อมา สำหรับข่าวการสละตำแหน่ง ของพระสันตะปาปา Benedict ที่ 16 ครั้งนี้ บรรดาคริสตศาสนิกชนต่างแสดงความเห็นแตกต่างกันไป study 3

บาทหลวงชาวอังกฤษผู้หนึ่งยกย่องภารกิจของพระสันตะปาปา Benedict ที่ทรงนำสำนักวาติกันฝ่าฟันปัญหามากมาย ขณะที่สตรีผู้หนึ่งกล่าวว่า พระสันตะปาปาองค์ต่อไปควรจะเยาว์วัยกว่าองค์ปัจจุบัน และสามารถรับมือกับความต้องการ ของคริสตจักรสมัยใหม่ใด

ขณะนี้คริสตศาสนิกชนทั่วโลกต่างจับตามองว่า ใครจะขึ้นมาเป็นประมุขของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกองค์ต่อไป โดยเจ้าหน้าที่สำนักวาติกันจะทำการเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่ ก่อนที่จะถึงเทศกาลอีสเตอร์ คือช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ study 4Vocabulary
กองทัพ - army
การประชุม - meeting; assembly
การศึกษา - education; study
ก้าวสู่ - move forward to; approach
เข้มแข็ง - [is] vigorous; strong
เข้าร่วม - to join; participate in
คริสตจักร - Christendom; the Church
ความเชื่อ - belief
ความต้องการ - demand; need
ความประหลาดใจ - surprise; astonishment
ความไม่พอใจ - dissatisfaction; displeasure
ความเสียใจ - condolences; sorry
คำพูด - words; speech
จอมพล - Army Field Marshal
จักรพรรดิ - emperor
จับตามอง - to watch out for; to keep an eye on
เจ้าหน้าที่ - worker; staff
ดังกล่าว - as stated; as previoulsy mentioned
ดาบ - sword
ดำรงตำแหน่ง - to take the position of
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง - especially
ตรัส - [as a king or royalty] to say; remark; speak
ตำแหน่ง - position; post
แตกต่าง - to be different
ถือเป็น - [to] regard; consider
ทรง - [royal use only] [prefix which transforms common verbs (and sometimes nouns) into the verbs (and nouns) for royal language showing actions of mounting (a horse) or holding (an object), etc. The meanings will depend on such ensuing verbs.]
ทางเพศ - sexual
ทางศาสนา - religious
ที่ผ่านมา - preceding; last
เทศกาล - festival
นักบวช - clergyman; priest
นิกาย - religious sect
บังคับ - to force
บาทหลวง - church minister, priest
ปฏิบัติ - to do; perform
ประกาศ - to announce; to notify
ประมุข - leader; chief; ruler
ประวัติศาสตร์ - history
ประสูติ - to be born (for royalty)
ปลาย - the end; tail
ปัจจุบัน - presently; nowadays
แปรพักตร์ - defect from; depart from; desert
ผู้นำระดับสูง - high level leaders
ผู้เยาว์ - minor; child; adolescent
เผชิญ - to confront; to face
เผยแพร่ - to broadcast; publicize
ฝ่าฟัน - to fight against
พรรษา - years (for royalty)
พระองค์ - His Majesty
พุทธศักราช - Buddhist era
ภารกิจ - duty; obligation
มีนาคม - March
ไม่กี่ - not many
ไม่สู้ - [is] discouraged; not up to doing (something)
ยกย่อง - to praise; respect
ยุคกลาง - the middle ages
ยุวชน - youth
เยาว์วัย - [is] young
เยือน - to visit
รับมือ - to cope with; to deal with
ล่วงละเมิด - to violate; infringe
วิพากษ์วิจารณ์ - to criticize; to judge
ศาสดา - religious founder; prophet
ศาสนา - religion
ศาสนาคริสต์ - Christianity
ศาสนิกชน - religious believers
สงคราม - war; battle
สตรี - lady; female
สมัยใหม่ - modern; New Age
สละ - to abandon; to renounce
สันตะปาปา - Pope
สามารถ - can; be able to
สำนัก - institute; institution
สุขภาพ - health
แสดงความเห็น - to express one's opinion
เหตุการณ์ - event; incident
เหตุผล - reason
องค์ - organ; body part; body
อ้าง - to quote; claim
อำนวย - give; produce
อื้อฉาว - [is] scandalous
โอกาส - chance; opportunity

Home...