Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

นักล่าดาวเคราะห์สมัครเล่นพบดาวเคราะห์ 15 ดวงที่อาจรองรับสิ่งมีชีวิตได้

เรื่องราวข่าววิทยาศาสตร์วันนี้เป็นเรื่องในอวกาศทั้งสองเรื่อง เรื่องแรกคือการค้นพบสิ่งทีมนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยจักรวาล 15 ดวง ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นดาวเคราะห์ที่สามารถรองรับสิ่งมีชีวิตได้ ผู้ที่ค้นพบดาวเคราะห์เหล่านั้นคือบรรดาอาสาสมัครหลายสิบคนที่ทำงานให้กับเว็บไซต์ Planethunters หรือนักล่าดาวเคราะห์โดยใช้วิธีตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากกล้องโทรทัศน์ ขององค์การอวกาศนาซ่า ที่ชื่อว่า Kepler ที่อยู่นอกโลก คาดว่าดาวเคราะห์นอกระบบทั้ง 15 ดวงที่พบใหม่นั้นโคจรอยู่ในเขตอบอุ่น ที่เชื่อว่าเป็นเขตที่อาจมีน้ำ อยู่บนดาวดวงใดดวงหนึ่ง หรืออาจจะมีสิ่งมีชีวิตก็เป็นได้ study 1

หนึ่งในดาวเคราะห์ที่พบใหม่นี้มีขนาดประมาณดาวพฤหัสบดี หรือ Jupiter ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ให้ชื่อว่า “PH2 b” และนักดาราศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Yale สันนิษฐานว่า อาจมีดาวขนาดเท่าโลกของเราโคจรอยู่รอบดาวเคราะห์ “PH2 b” ดังกล่าว อาสาสมัครของเว็บไซต์ Planethunters ค้นพบสิ่งที่เข้าข่ายว่า อาจเป็นดาวเคราะห์ ทั้งหมด 43 ดวง จากการวิเคราะห์ข้อมูล

ของกล้อง Kepler นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่า นักดาราศาสตร์สมัครเล่นเหล่านั้นซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกษียณอายุแล้ว มีประสิทธิภาพ ในการค้นหาดาวเคราะห์ ในจักรวาลไกลโพ้น พอๆกับคอมพิวเตอร์ทีเดียว study 2

ส่วนข่าววิทยาศาสตร์เรื่องที่สองเป็นการทดลองสำหรับนักบินที่ต้องเดินทางในอวกาศ นานหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีๆ โดยเริ่มต้นเมื่อเดือนมิถุนายนปีค.ศ. 2010 เมื่อคณะอาสาสมัคร 6 คนจากหลายชาติได้เข้าร่วมในการทดลองใช้ชีวิต ในห้องจำลองที่สถาบันวิทยาศาสตร์รัสเซีย ซึ่งปรับสภาพให้เหมือนกับยานอวกาศโดยได้ใช้ชีวิตอยู่ในห้องนั้นเป็นเวลา 520 วัน พอๆกับเวลาในการเดินทางไปกลับดาวอังคาร study 3

นักวิทยาศาสตร์ได้เก็บข้อมูลต่างๆ ทางด้านสุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจของอาสาสมัครทั้ง 6 คน ตลอดการเดินทางในห้องอวกาศจำลอง จากข้อมูลพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนดูเหมือนบรรดานักบินอาสาสมัครเหล่านั้น มีการเคลื่อนไหวลดลงยังเห็นได้ชัด นอกจากนั้นคุณภาพในการนอนหลับ และประสิทธิภาพการตื่นตัวของสมองก็ลดลงด้วย study 4

นักวิจัยเชื่อว่าผลการทดลองช่วงนี้แสดงให้เห็นว่าการนอนหลับเป็นปกติ ตามจังหวะเวลาในแต่ละวัน หรือตามนาฬิกาธรรมชาติในร่างกายของคนเรานั้น เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะทำให้นักบินที่เดินทางในอวกาศ สามารถรักษา ประสิทธิภาพการตื่นตัวในการทำงานไว้ได้ และไม่ใช่แค่สำหรับนักบินเท่านั้น แต่รายงานชิ้นนี้ยังชี้ด้วยว่า การพักผ่อนนอนหลับนั้นมีความสำคัญต่อร่างกายของมนุษย์ทุกคน ไม่แพ้อาหารและน้ำ และไม่สำคัญว่าจะอยู่บนพื้นโลก หรืออยู่ในยานบินที่ล่องลอย อยู่ในอวกาศเป็นเวลานานนับปี study 5Vocabulary
กล้อง - camera
กล้องโทรทรรศน์ - telescope
การค้นพบ - discovering
การเคลื่อนไหว - motion; movement
การวิเคราะห์ - analyzing
เกษียณอายุ - [formal] to retire (from work) [usually government officials]
ไกลโพ้น - remote; distant
ข้อมูล - data; information
เข้าข่าย - in the scope of
เข้าร่วม - join in; participate
คณะ - council; group; faculty
ค้นพบ - to discover
ค.ศ. - A.D.
โคจร - to orbit
จักรวาล - universe
จังหวะ - ryhthm
จัดเก็บ - to collect; stockpile
จิตใจ - the mind
จำลอง - to copy; to imitate; to reproduce
ดวง - classifier for planets
ดาวเคราะห์ - planet
ดาวเคราะห์นอกระบบ - exoplanet
ดาวพฤหัสบดี - Jupiter
ดาวอังคาร - Mars
ตื่นตัว - alert; aware
ทีเดียว - very; really
ธรรมชาติ - natural
นักดาราศาสตร์ - astronomer
นักล่า - hunter
นักวิจัย - researcher
นักวิทยาศาสตร์ - scientist
นาฬิกา - clock; watch
ปรับ - to adjust
พอๆกับ - as same as
พักผ่อน - to rest; relax
พื้น - ground; surface
มิถุนายน - June
มีประสิทธิภาพ - [is] efficient
ยาน - craft; vehicle
ยานอวกาศ - spacecraft; spaceship
รองรับ - to support; to bear
ระบบสุริยจักรวาล - solar system
รักษา - to maintain; to take care
ร่างกาย - body; physical
เรื่องราว - story; tale; account
ล่องลอย - to float; drift
วิทยาศาสตร์ - scientific
สันนิษฐาน - to presume; to suppose
สภาพ - state; condition
สมอง - brain
สมัครเล่น - amateur; novice
อวกาศ - space
อาสาสมัคร - volunteer

Home...