Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

วิศวกรชาวดัชท์วาดฝันตั้งอาณานิคมชาวโลกบนดาวอังคารในปี 2565

โครงการชื่อ Mars One หรือดาวอังคารหนึ่งของคุณ Bas Lansdorp นักธุรกิจและวิศวกรชาวเนเธอร์แลนด์ผู้นี้ก็คือว่า ภายในปี 2558 เขาจะสามารถคัดเลือกทีมผู้บุกเบิกสิบทีม ซึ่งมีสมาชิกทีมละสี่คนได้ เพื่อให้เขารับการฝึกอย่างหนัก สำหรับการขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่บนดาวอังคาร โดยทีมแรกซึ่งแข็งแกร่งที่สุด และได้รับการคัดเลือก จะเดินทางไปถึงดาวอังคารได้ภายในปี 2566 หลังการเดินทาง อันเสี่ยงภัยและยาวนาน ซึ่งต้องใช้เวลาเจ็ดเดือนด้วยกัน study 1

ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา หลังจากที่มีการประกาศรับสมัครและคัดเลือก คาวบอยดาวอังคารนี้แล้ว แต่มีผู้สนใจยื่นใบสมัครแล้วถึงกว่า 202,000 คนเดียวกัน โดยราว 25 เปอร์เซ็นต์ของผู้สนใจสมัครนั้นเป็นคนอเมริกัน 10 เปอร์เซ็นต์เป็นชาวอินเดีย 6 เปอร์เซ็นต์เป็นคนจีน และราว 5 เปอร์เซ็นต์มาจากบราซิลเป็นต้น

และถ้าหากการเดินทางไปดาวอังคารซึ่งต้องใช้เวลาเจ็ดเดือนนี้ประสบความสำเร็จขึ้นมา บรรดาคาวบอยจากโลก หรือผู้บุกเบิกเพื่อตั้งอาณานิคมใหม่บนดาวอังคารนี้ ก็ยังจะต้องประสบกับปัญหาท้าทายต่างๆ อีกมากหมาย นับตั้งแต่อุณหภูมิที่เย็นจัดถึงลบ 55 องศาเซลเซียสบนพื้นผิวดาวอังคาร รวมทั้งสภาพบรรยากาศซึ่งมีแต่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่ study 2

อ้อ และที่ยังไม่ได้บอกอีกอย่างก็คือว่า บรรดาผู้บุกเบิกดาวอังคารนี้ จะได้รับตัวเดินทางเพียงเที่ยวเดียว ไม่ใช่ไปกลับ ซึ่งก็หมายถึงว่า ไปแล้วไปเลย และต้องไปต่อสู้แบบหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินดาวอังคารกันเอง เพราะว่าจะไม่มียานพากลับพื้นโลก

เป้าหมายของโครงการนี้ก็คือการสร้างอาณานิคมใหม่ของชาวโลกบนดาวอังคารในระยะยาว แต่การที่โครงการนี้จะเป็นผลสำเร็จขึ้นมาได้ ก็จะต้องใช้เงินลงทุนซึ่งถึงราว 6 พัน 5 ร้อยล้านดอลลาร์ ในการที่จะหาเงินทุนมาสนับสนุนโครงการซึ่งมีปัญหาท้าทายต่างๆทั้งแหงๆ เทคโนโลยีและความอยู่รอดของมนุษย์นี้ ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยอมมอบสิทธิ์ ให้มีการถ่ายทอดรายการโทรทัศน์จากดาวอังคาร กลับมายังพื้นโลกในรูปแบบของเรียลลิตี้โชว์ ทางนี้เพื่อหารายได้จากค่าโฆษณา มาสนับสนุนปฏิบัติการ study 3

ถ้าข้อเสนอและแนวคิดเรื่องการส่งคนขึ้นไปตั้งอาณานิคมบนดาวอังคารเรื่องนี้เป็นไปได้ และรายละเอียดรวมทั้งกฎเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆเป็นจริงขึ้นมา ก็แสดงว่ายังมีชาวโลกจำนวนไม่น้อย ซึ่งพร้อมหรือยอมโบกมืออำลาโลกของเราไป โดยไม่หวนกลับ ทั้งนี้เพื่อแลกกลับการได้เป็นดาราในเรียลลิตี้โชว์ เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับคนบนพื้นโลก study 4Vocabulary
กฎเกณฑ์ - regulation; rule
การคัดเลือก - choosing; selecting
การถ่ายทอด - broadcasting
การประกาศ - announcement
การฝึก - training
ข้อเสนอ - recommendation; proposal
แข็งแกร่ง - strong; mighty
ความบันเทิง - entertainment
ความอยู่รอด - survival; existence
ค่าโฆษณา - advertising expense
โครงการ - a project
เงินทุน - capital; cost
เงื่อนไข - a condition
ใช้ชีวิต - to spend one's life
ดารา - actor; actress; celebrity; star
ดาวอังคาร - Mars
ท้าทาย - [to] challenge; dare
ที่ผ่านมา - preceding; last
นักธุรกิจ - businessman
แนวคิด - concept; idea
บรรยากาศ - atmosphere
โบกมืออำลา - to wave goodbye
ปฏิบัติการ - to take action; act; operate
ประสบ - to encounter; meet; face
เป้าหมาย - goal; target
ผู้บุกเบิก - pioneer; path-finder
พื้นผิว - surface
มนุษย์ - human
มอบสิทธิ์ - [to] authorize
มายัง - to arrive at
เมษายน - April
ยาน - vehicle; craft
ยื่นใบสมัคร - to submit an application
ระยะยาว - long-term
รับสมัคร - [to] accept applications (for a job or position)
รายการโทรทัศน์ - television program
รายได้ - income; revenue
รายละเอียด - details; specifics
ลงทุน - to invest
วิศวกร - engineer
สนับสนุน - to support or help; to sponsor
สภาพ - condition; state
สมาชิก - member; subscriber
ส่วนใหญ่ - majority; for the most part
เสี่ยงภัย - to adventure; experience danger
หวน - to return; to turn back
องศา - degree
อาณานิคม - colony
อุณหภูมิ - temperature

Home...