Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

นักประสาทวิทยาอเมริกันเชื่อว่าประสบการณ์เฉียดความตายเกิดจากการทำงานของสมองที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเพราะขาดออกซิเจน

ประสบการณ์เฉียดความตาย ของผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากอาการหัวใจวายจากทั่วโลก มักจะมีลักษณะคล้ายๆกัน เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ อธิบายได้ว่าทำไมภาพต่างๆที่ผู้ป่วยมองเห็น ดูเหมือนจริงอย่างมากต่อพวกเขา ทำให้คนมองว่าปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนา หรือเป็นภาพหลอนเหนือธรรมชาติ

นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าการมองเห็นภาพหลอนที่ว่านี้ เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่นาทีหลังจากหัวใจหยุดเต้น เพราะไม่มีออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง เรียกว่าเป็นการตายทางคลีนิค study 1

คุณ จีโม บุจจิเก้น แห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกน กล่าวว่า เธอเกิดความสนใจต่อเรื่องประสบการณ์เฉียดความตาย เนื่องจากลักษณะของภาพที่ผู้ป่วยทุกคนมองเห็นจะเหมือนกัน เธอกล่าวว่าสิ่งที่ผู้รอดชีวิตจากอาการหัวใจวายทุกคนเห็นเหมือนกันก็คือ มองเห็นแสงสว่าง และในฐานะนักประสาทวิทยา เธอคิดว่าน่าจะเกิดจากการทำงานในส่วนของเปลือกสมอง ในส่วนการเห็นหรือ visual cortex

นี่ทำให้คุณ บุจจิเก้น และทีมงานออกแบบการทดลอง โดยใช้หนูทดลองโตเต็มวัยที่ปกติดีจำนวนเก้าตัว นักวิจัยทำการวัดระดับการส่งสัญญาณไฟฟ้าระหว่างตัวนิวรอนในสมองส่วนต่างๆหกส่วน โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า อิเลคโทรเอ็นเซ็ฟฟาโลแกรมส์ study 2

นักวิจัยทำการบันทึกกิจกรรมของสมองของหนูในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองทางอารมณ์ ข้อมูลการรับรู้ความรู้สึกทางประสาทสัมผัสต่างๆ และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความทรงจำ

ทีมนักวิจัยบันทึกข้อมูลกระแสไฟฟ้าจากสมองในขณะที่หนูทดลองอยู่ในสภาพตื่นปกติ และหลังจากที่หนูได้รับยาชา คุณ บุจจิเก้น กล่าวว่าหลังจากนั้นทีมนักวิจัยได้ฉีดยาโปแตสเซี่ยมคลอไรด์ ซึ่งเป็นยาที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อให้หัวใจของหนูหยุดเต้น และทีมนักวิจัยยังคงวัดระดับกระแสไฟฟ้าในสมองของหนูต่อไป นานสามสิบวินาทีหลังจากหัวใจของหนูหยุดเต้น study 3

คุณ บุจจิเก้น กล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่าสมองของหนูทดลอง ในช่วงสามสิบวินาทีหลังจากหัวใจของหนูทดลองหยุดเต้น มีการแปลงข้อมูลสูงกว่าในช่วงที่หนูอยู่ในภาวะตื่นปกติ เธอกล่าวว่าข้อมูลที่ได้นี้สร้างความตื่นเต้นแก่ทีมวิจัยเป็นอย่างมาก

คุณ บุจจิเก้น กล่าวว่า เธอเชื่อว่าการส่งสัญญาณประสาทในระดับสูงกว่าปกติ ระหว่างสมองส่วนต่างๆของหนูทดลอง ในช่วงที่หัวใจของหนูหยุดเต้น เกิดจากสมองขาดออกซิเจน ทำให้เกิดการเพิ่มสูงขึ้นของการทำงานของระบบประสาทสมองและการเชื่อมโยง และผลการศึกษานี้ช่วยอธิบายการเกิดประสบการณ์เฉียดความตาย ในคนที่หัวใจหยุดเต้นกระทันหันนั่นเอง study 4Vocabulary
กระทันหัน - [to be] sudden; abrupt
กระแส - [electricity] current
การเชื่อมโยง - linking
การตอบสนอง - response
การทดลอง - experiment; test
การบันทึก - recording
การแปลง - conversion
การรับรู้ - recognition; awareness; perception
การเรียนรู้ - learning
กิจกรรม - activity
ข้อมูล - data; information
คล้ายๆ - [is] similar (to)
ความตาย - death
ความทรงจำ - memory
ความรู้สึก - a feeling; emotion
ความเสี่ยง - risk
จำนวน - amount; quantity
เฉียด - to approach; near; be almost
เต้น - [to] beat; pulsate
ทางประสาทสัมผัส - sensory
ทางวิทยาศาสตร์ - scientific
นักประสาทวิทยา - neurologist; neuroscientist
นักวิจัย - researcher
เนื่องจาก - due to
ในฐานะ - in the position of
บันทึก - to record
ปกติ - normal
ประสบการณ์ - experience
ประสาท - nerve
ปาฏิหาริย์ - miracle
เปลือกสมอง - cortex
ผู้ป่วย - patient; sufferer; sick person
ผู้สื่อข่าว - reporter; journalist
ไฟฟ้า - electricity; electrical
ภาพหลอน - hallucination; illusion
ภาวะ - condition; state
มหาวิทยาลัย - university
มองว่า - [to] think
มองเห็น - see
ยาชา - anesthesia
รอดชีวิต - to survive
ลักษณะ - characteristic; attribute
เลี้ยง - to feed; nourish
ศาสนา - religion
สภาพ - state; condition
สมอง - brain
สัญญาณไฟฟ้า - electrical signal
หนูทดลอง - lab rat
หลักฐาน - evidence; proof
หัวใจวาย - heart failure
เหนือธรรมชาติ - supernatural
อธิบาย - explain
ออกแบบ - [to] design
อาการ - (medical) condition; symptom
อารมณ์ - mood; feeling
อุปกรณ์ - equipment

Home...