Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

องค์การอวกาศยุโรปส่งดาวเทียมขึ้นสำรวจดวงดาวในทางช้างเผือกเพื่อทำแผนที่ทางช้างเผือกแบบสามมิติ

ดาวเทียมไกย่าเป็นดาวเทียมดวงใหม่ที่องค์การอวกาศยุโรปเพิ่งส่งขึ้นไปโคจรรอบโลก เพื่อสำรวจดวงดาวในทางช้างเผือก ดาวเทียมไกย่ามีน้ำหนักถึงสองพันกิโลกรัม โดยติดตั้งบนจรวด Soyuz ของรัสเซีย และถูกส่งจากฐานขององค์การอวกาศยุโรปที่ French Guina ของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นจังหวัดโพ้นทะเลในทวีปอาฟริกาใต้ ดาวเทียมไกย่าได้เดินทางถึงจุดโคจรรอบโลกที่ตั้งเอาไว้แล้ว ตัวดาวเทียมมีเกราะกันแสงอาทิตย์ ติดตั้งเอาไว้เพื่อรักษาอุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งกล้องโทรทรรศน์ใหญ่ให้เย็นตัว ดาวเทียมไกย่าต้องรักษาความสมดุลของระดับอุณหภูมิ ในตัวดาวเทียมและความคงที่ของเครื่องยนต์กลไกต่างๆ เพื่อรักษาศักยภาพในการตรวจจับดูดวงดาวต่างๆที่อยู่ไกลโพ้น และมองเห็นไม่ชัดเจน study 1

คุณ Mark McCaughrean หัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ในโครงการนี้กล่าวว่า เขากล่าวว่านอกจากดาวเทียมไกย่าจะวัดดูจุดตำแหน่งต่างๆของดวงดาวนับพันพันล้านดวงแล้ว ยังจะวัดดูความเร็วและการเคลื่อนไหวของดวงดาวเหล่านั้นด้วย เขากล่าวว่าภาพที่ดาวเทียมไกย่าจับได้ จะแสดงให้เห็นภาพรวมของทางช้างเผือกทั้งหมด เราจะสามารถวิเคราะห์อนาคตของทางช้างเผือกได้ด้วยการวิเคราะห์ดูภาพดวงดาวเหล่านี้ ว่ามีลักษณะอย่างไรและเคลื่อนไหวอย่างไร นอกจากนี้ข้อมูลจากดาวเทียม ไกย่ายังจะช่วยวิเคราะห์อดีตของทางช้างเผือกได้ด้วย ว่าทางช้างเผือกก่อเกิดขึ้นมาได้อย่างไร study 2

ทางด้านศาสตราจารย์ Gerald F. Gilmore แห่งภาควิชาดาราศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Cambridge กล่าวว่าภาพสามมิติที่ได้จากดาวเทียมไกย่าจะกินพื้นที่ครึ่งหนึ่งของทางช้างเผือก และจะช่วยให้ค้นพบข้อมูลใหม่ๆ เพื่อตอบคำถามว่า อะไรทำให้ทางช้างเผือกยังคงอยู่ได้ เขากล่าวว่าเขาเองเกิดความสนใจเป็นพิเศษในประเด็นที่ว่า ส่วนประกอบสีดำมืดในทางช้างเผือกเกิดจากอะไร เพราะเป็นส่วนประกอบที่มีน้ำหนักมากที่สุดในทางช้างเผือก และเป็นตัวกลางที่ทำให้ทางช้างเผือกยังเกาะอยู่ด้วยกันได้ และหากไม่มีองค์ประกอบสีดำนี้จะเกิดอะไรขึ้น ดวงอาทิตย์จะหลุดลอยหายไปจากระบบสุริยจักรวาลของเราหรือไม่ หรือว่าจะทำให้ระบบสุริยะจักรวาลแตกสลายไปหรือไม่ study 3

ดาวเทียมไกย่าจะโคจรในระยะทางหนึ่งล้านห้าแสนกิโลเมตร เหนือระดับพื้นดินและคงอยู่ในระดับวงโคจรรอบโลกที่คงที่ซึ่งเรียกว่าวงโคจร L2 ในจุดนี้ ดาวเทียมไกย่าจะเริ่มทำงานสำรวจดวงดาวในทางช้างเผือก เป็นระยะเวลานาน 5 ปี และจะถ่ายภาพดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลที่โลกเราเป็นส่วนหนึ่ง โดยจะถ่ายภาพอย่างน้อย 70 ภาพต่อดวงดาวเพื่อนำไปสร้างคลังภาพสามมิติขนาดใหญ่ที่คลุมดวงดาวราวหนึ่งล้านดวง ค่าใช้จ่ายโดยรวมของโครงการดาวเทียมไกย่า อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยล้านดอลล่าร์สหรัฐ study 4Vocabulary
กล้องโทรทรรศน์ - telescope
การเคลื่อนไหวเกราะ - shield
ไกลโพ้น - remote; distant
ข้อมูล - data; information
ค้นพบ - to discover an object or person
ครึ่งหนึ่ง - half
คลัง - storehouse; inventory; repository
ความคงที่ - stationary
ความสมดุล - balance
ค่าใช้จ่าย - costs; expenses
เครื่องยนต์กลไก - machinery
เคลื่อนไหว - move
โคจร - [to] orbit
จรวด - rocket; missile
จังหวัด - province
จุดตำแหน่ง - position
ชัดเจน - [is] clear; clearly
ดวงดาว - star
ดวงอาทิตย์ - the sun
ดาราศาสตร์ - astronomy
ดาวเทียม - satellite
โดยรวม - totally ; entirely
ตรวจจับ - to detect
ติดตั้ง - to install; to set up
ทางช้างเผือก - the Milky Way
นักวิทยาศาสตร์ - scientist
น้ำหนัก - weight
ประเด็น - the point at issue; the topic
พื้นดิน - ground; surface
พื้นที่ - area
โพ้นทะเล - overseas
ภาควิชา - department (area of knowledge)
ภาพรวม - overall image
ยังคง - to remain; continue
ระบบสุริยจักรวาล - solar system
รักษา - to maintain; keep (something in its current state)
ลักษณะ - characteristic; form; attribute
วงโคจร - orbit
วิเคราะห์ - to analyze
ศักยภาพ - ability; capability; capacity; aptitude
ศาสตราจารย์ - professor
สลาย - to disintegrate, decompose
ส่วนประกอบ - composition; components
สามมิติ - 3 dimensional; 3D
สำรวจ - [to] survey; explore
แสงอาทิตย์ - sunlight
หายไป - to disappear; be missing
องค์ - organ; body part
องค์การ - organization; agency
อดีต - past; former
อนาคต - the future
อวกาศ - space
อุณหภูมิ - temperature
อุปกรณ์ - equipment

Home...