Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

ศาลสูงอินเดียร้องขอให้รัฐบาลพิจารณาข้อเรียกร้องให้มีการห้ามคนอินเดียดูภาพยนตร์เรทเอ็กซ์

ทนาย Kamlesh Vaswani ที่เมือง Indore ทางตอนกลางของอินเดีย ต้องการให้กฎหมายระบุว่า การดูหนังลามกเป็นความผิด ที่สามารถนำมาซึ่งการจับกุมโดยไม่ให้ประกันตัวได้ เขาเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกันโดยตรง ระหว่างความรุนแรงทางเพศ กับดูหนังเรทเอ็กซ์ study 1

เขาบอกว่าภาพยนตร์อนาจารทำลายจริยธรรมของคน และเด็กๆในอินเดีย เข้าถึงวีดีโอที่รุนแรง น่ากลัว และมีภาพโจ๋งครึ่มมากขึ้น ทนายผู้นี้กล่าวว่า ผู้ต้องหาที่ถูกจับในคดีข่มขืนเด็กหญิงวัย 5 ปีที่กรุงนิวเดลีไม่นานมานี้ บอกกับตำรวจว่า ตนดูหนังโป๊จากโทรศัพท์มือถือ ก่อนที่กระทำการข่มขืนเหยื่อ ทนาย Vaswani เสริมว่า กฎหมายในปัจจุบัน ไม่สามารถป้องกันสังคม จากภาพยนตร์อนาจารอย่างเพียงพอ และได้ยื่นคำร้องต่อศาลสูง ในเรื่องดังกล่าวแล้วด้วย study 2

ในปัจจุบันการเผยแพร่หนังโป๊ในอินเดีย เป็นการกระทำผิดต่างกฎหมาย แต่การดูหรือชมภาพยนตร์ประเภทนี้ ยังไม่ถูกจัดว่ามีความผิด ศาลสูงของอินเดียขอให้กระทรวง 3 กระทรวงแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคำร้องของทนายผู้นี้ ภายในวันจันทร์หน้า ขณะนี้นักรณรงค์ เป็นกังวลว่า เด็กๆเป็นเหยื่อของสื่อลามกอนาจาร และกล่าวว่าสาเหตุหลักๆ คือการเข้าถึงหนังเอ็กซ์บนอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น study 3

ภาคครัวเรือนของอินเดียมีอินเทอร์เน็ตใช้เพียงแค่ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น แต่จำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้ มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาการใช้กูเกิล หาสื่อลามกอนาจารบนอินเทอร์เน็ต เพิ่มสูงขึ้นถึง 5 เท่า คนทำงานเพื่อสวัสดิภาพของผู้หญิงหลายคน สนับสนุนการปิดกั้น ไม่ให้เว็บไซต์ลามกเข้าถึงได้ในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศที่เห็นว่า การพูดถึงเรื่องเพศ เป็นประเด็นที่ต้องห้าม

Ranjana Kumari จากศูนย์วิจัยด้านสังคม Center for Social Research ในกรุงนิวเดลีกล่าวว่า study 4

เธอกล่าวว่า การที่หญิงและชายจำนวนมาก ถูกแยกจากกันเมื่อตอนเติบโตขึ้นมา ทำให้เกิดสภาพที่ผิดปกติต่างๆ ในการทำความเข้าใจเรื่องเพศ อย่างหนึ่งคือการที่ผู้ชายเข้าใจเสมอว่า มีสิทธิเหนือร่างกายผู้หญิง เธอบอกว่า เป็นเรื่องที่สำคัญ ที่สังคมต้องพิจารณาเรื่องนี่ใหม่ และต้องดูด้วยว่า จะสามารถควบคุมอย่างเคร่งครัดได้อย่างไร

รัฐมนตรีช่วยกระทรวง IT ของอินเดีย Milind Deora กล่าวว่า เจ้าหน้าที่จะปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญว่า ภาพยนตร์ลามกอนาจาร มีส่วนกระตุ้นความรุนแรงทางเพศหรือไม่

อีกด้านหนึ่ง Sunil Abraham จากหน่วยงาน Center for Internet and Society กล่าวว่า มีตัวอย่างไม่น้อยที่ชี้ว่า แม้เว็บไซต์สื่อลามกอนาจารจะถูกปิดกั้น คนในหลายประเทศ ก็ยังสามารถหาดูหนังโป๊ได้ study 5

เขากล่าวว่าจีนและปากีสถานเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะ เมื่อใดที่คนมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าถึงสื่อ อนาจาร นโยบายปิดกั้น จะไม่ได้ผล หลายสัปดาห์ต่อจากนี้ เจ้าหน้าที่ของอินเดียหารือกัน ว่าควรควบคุมเว็บไซต์เรทเอ็กซ์หรือไม่

ผลของการหารือ น่าจะสะท้อนมากทิศทางด้านการควบคุมสื่อออนไลน์ที่สำคัญ เพราะอินเดียนั้นเป็นประเทศ ที่อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรที่ใช้อินเทอร์เน็ต สูงที่สุดในโลก study 6Vocabulary
กฎหมาย - law
กระตุ้น - to arouse; provoke
กระทรวง - ministry, classifier for ministries
กระทำ - do; act
กังวล - [is] causing anxiety; anxious; worried
การกระทำผิด - crime; infringement
การจับกุม - arresting
การที่ - the fact that
การเผยแพร่ - broadcasting
ข่มขืน - rape
เข้าถึง - to reach; gain access to
คดี - case
ครัวเรือน - household
ควบคุม - to control
ความเกี่ยวข้อง - involvement; association
ความผิด - mistake; fault; crime
ความมุ่งมั่น - determination
ความรุนแรง - violence
คำร้อง - complaint; petition
จัดว่า - to be considered
จริยธรรม - morality; ethical behavior
จับ - to arrest; catch
โจ๋งครึ่ม - blatant; flagrant [negative connotation, usually sexual conduct]
ได้ยิน - [has] heard
ตัวอย่าง - sample; example
เติบโต - to grow up; to develop
ทนาย - lawyer; attorney
ทางเพศ - sexual
ทำความเข้าใจ - [to] try to understand
ทำลาย - to damage; destroy
นักรณรงค์ - campaigner
นำมาซึ่ง - to bring about
นโยบาย - policy
ประกันตัว - post bail for (someone)
ประชากร - population
ประเด็น - topic
ประเภท - type; kind
ป้องกัน - to defend; protect against; prevent
ปัจจุบัน - nowadays; present
ปิดกั้น - to obstruct; to hinder
ผิดปกติ - abnormal; unusual
ผู้ต้องหา - fugitive; accused person
พิจารณา - study; examine
เพศ - gender; sex
ภาพยนตร์ - film; movie
มีส่วน - participate in
ระหว่าง - during; between
รัฐมนตรีช่วย - assistant Minister or Secretary
ร่างกาย - human body
ลามก - pornographic
วิจัย - research
ศาลสูง - Supreme Court
ศูนย์ - center
สนับสนุน - to support or help; to sponsor
สภาพ - state; condition
สวัสดิภาพ - safety; security
สะท้อน - reflect
สังคม - society
สัปดาห์ - week
สาเหตุหลัก - the main cause
สิทธิ - right; privilege
สื่อลามกอนาจาร - pornography
เสริม - to supplement; add; strengthen
แสดงความคิดเห็น - to comment; opine
หน่วยงาน - institute
หนังโป๊ - x-rated or porn movie
หารือกัน - to discuss
เหยื่อ - victim
อนาจาร - an obscenity, a lewd or shameful act
อย่างเคร่งครัด - strictly
อย่างเพียงพอ - sufficiently
อัตรา - rate

Home...