Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

ค้นหาเพื่อนที่มีความสนใจคล้ายๆ กันกับบริการแบบใหม่ของ Facebook

เมื่อวานนี้เฟซบุ๊กเปิดตัวบริการค้นหาเพื่อนแบบใหม่ล่าสุดเรียกว่า Graph Search ซึ่งอนุญาตให้สมาชิกผู้ใช้เฟซบุ๊กสามารถค้นหาเพื่อนใหม่ได้ โดยใช้วิธีค้นจากรูปภาพ สถานที่ หรือจากกลุ่มคนที่มีความสนใจแบบเดียวกัน เช่นชอบดูหนังเรื่องเดียวกัน ชอบไปเที่ยวที่เดียวกันหรืออาศัยอยู่ในเมืองเดียวกัน study 1

Mark Zuckerberg ซีอีโอของเฟซบุ๊ก เป็นผู้เปิดตัวบริการใหม่ที่ว่านี้ ซึ่งเวลานี้มีสมาชิกเฟซบุ๊กเปลี่ยนจำนวนหนึ่งที่ทดลองใช้บริการนี้ได้ อย่างไรก็ตาม การค้นหาเพื่อนที่มีความสนใจแบบเดียวกันนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ในโลกออนไลน์ เพราะเครือข่ายอื่นๆ อย่าง Google หรือ Linked-in ต่างก็มีบริการที่ว่านี้อยู่แล้ว เพียงแต่มีจำนวนผู้ใช้ไม่เท่ากับจำนวนสมาชิกกว่า 1 พันล้านคนของเฟซบุ๊ก study 2

ว่ากันว่าในอนาคตบริการใหม่ของเฟซบุ๊กนี้อาจสร้างรายได้ให้กับ เฟซบุ๊กมหาศาลหลายพันล้านดอลล่าร์จากค่าโฆษณา เนื่องจากสามารถใช้ข้อความที่เราค้นหาเพื่อนนั้น เจาะลึกลงไปถึงความสนใจส่วนตัว และขายพื้นที่โฆษณาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเฟซบุ๊กของเรา ให้กับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความสนใจส่วนตัวนั้น อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่าคงใช้เวลาอีกสักระยะกว่าที่ เฟซบุ๊กจะเริ่มสร้างรายได้ จากบริการ Graph Search ที่ว่านี้ study 3

Mark Zuckerberg เองบอกด้วยว่าด้วยบริการแบบใหม่ ต่อไปเฟซบุ๊กอาจถูกใช้เป็นเครือข่ายรับสมัครงานสำหรับบริษัทต่างๆ ที่มองหาผู้ที่สนใจในงานแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ หรืออาจกลายเป็นเว็บไซต์หาคู่ได้เช่นกัน เพราะเป็นการดึงดูดให้คนที่มีความสนใจคล้ายๆกัน มารู้จักกันได้ง่ายขึ้น แม้จะ ไม่ได้เป็นเพื่อนของเพื่อน หรือไม่ได้รู้จักกันเลยในชีวิตจริง นอกจากนี้เฟซบุ๊กยังมีโครงการจะขยายบริการนี้ ในรูปแบบภาษาอื่นๆนอกจากภาษาอังกฤษด้วย study 4

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเชื่อว่า บริการ Graph Search นี้จะช่วยให้ผู้คนสามารถ เชื่อมโยงกันได้ง่ายขึ้นในโลกออนไลน์ และอาจพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นในโลกความจริง แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ชีวิตบางคนอาจจะเตือนว่า อย่ามัวแต่มองหาเพื่อนในเฟซบุ๊กมากเกินไป จนทำให้คนข้างกายต้องน้อยใจ

เพราะบางครั้งเราอาจให้ความสำคัญกับเพื่อนออนไลน์ จนลืมคิดไปว่า คำว่าฉันไลค์เธอกับฉันไร้เธอนั้น แม้จะอาจคล้ายกัน แต่ความหมายต่างกัน study 5Vocabulary
การค้นหา - searching for
การดึงดูด - attracting; appealing
เกี่ยวข้อง - [to] relate; concern
ขยาย - to expand
ข้อความ - message; information
ค้นหา - to hunt; look for
คล้ายๆ - similar to
ความสนใจ - interest
ความสัมพันธ์ - relationship
ความหมาย - meaning; definition
ค่าโฆษณา - advertising expenses
คำว่า - the word
เครือข่าย - network
โครงการ - project; program
เจาะลึก - [to] delve into; in-depth
เชื่อมโยง - to connect; link
เดียวกัน - the same; identical
ต่างกัน - [to be] different
เตือน - to caution; warn
ทดลอง - [to] test; experiment
น้อยใจ - to feel hurt
นักวิเคราะห์ - analyst
เนื่องจาก - due to; because of
บริการ - service
แบบเดียวกัน - of the same type
แบบใหม่ - latest style; new
เปิดตัว - to begin; start
ผู้เชี่ยวชาญ - expert
พัฒนา - to develop
พื้นที่โฆษณา - advertising space
มหาศาล - immense; great
มองหา - [to] look for ; search for
มัวแต่ - [to be] engrossed in
แม้จะ - even though
รายได้ - income
รูปแบบ - type; characteristic
ว่ากันว่า - they say that
สถานที่ - place; location
สมาชิก - member
ส่วนตัว - personal; individual
สมัครงาน - to apply for a job
สินค้า - merchandise
หน้าจอ - monitor
หาคู่ - to seek a mate
อนาคต - the future
อนุญาต - to allow; to authorize
อาศัยอยู่ - [to] live

Home...