Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

สภาไซปรัสลงคะแนนอย่างท่วมท้นเพื่อปฏิเสธแผนกู้วิกฤตเศรษฐกิจที่เสนอโดยเจ้าหนี้ต่างประเทศซึ่งต้องการให้มีการเก็บภาษีเงินฝากธนาคาร

รัฐสภาของประเทศไซปรัส ลงคะแนนอย่างท่วมท้น เพื่อบอกปัดแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ที่เจ้าหนี้ต่างประเทศเรียกร้อง ซึ่งแผนดังกล่าว เสนอให้เก็บภาษีเงินฝาก จากลูกค้าธนาคาร แผนดังกล่าวไม่ได้รับการสนับสนุน จากสมาชิกสภาไซปรัส แม้แต่เสียงเดียว กล่าวคือมีผู้ลงคะแนนปฏิเสธ 36 เสียง และงดออกเสียง 19 คนในคืนวันอังคาร ผลการลงคะแนนทำให้เกิดคำถามคืนว่า รัฐบาลไซปรัส จะสามารถชำระหนี้ได้หรือไม่ และไซปรัสจะต้องออกจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มยูโรโซนหรือไม่ study 1

เดิมทีนั้นไซปรัสดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศ จากอัตราภาษีที่ต่ำ และหากรัฐบาลได้รับเงินกู้เศรษฐกิจ ทางการจะนำเงินมาฟื้นฟูภาคธนาคาร ที่มีหนี้เสียสะสมอยู่มากนักขณะนี้ อย่างไรก็ตามเงื่อนไขที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ธนาคารกลางยุโรป และประเทศยูโรโซนอื่นๆ ตั้งขึ้น ต้องการให้มีเก็บภาษีเงินฝากจากธนาคาร ซึ่งเป็นการเก็บครั้งเดียวในอัตรากับ 10 เปอร์เซ็นต์ สำหรับผู้ฝากเงิน 130,000 ดอลลาร์ หรือมากกว่านั้น study 2

แผนดังกล่าวสร้างความไม่พอใจในหมู่ชาวไซปรัส รวมทั้งประธานาธิบดี Vladimir Putin ของรัสเซียก็ไม่เห็นด้วยเช่นกัน เนื่องจากว่า มีเศรษฐีรัสเซียหลายคน ฝากเงินอยู่ในไซปรัสมาก ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดี Nicos Anastasiades ของไซปรัสกล่าวว่า สภาน่าจะลงคะแนนให้แผนดังกล่าวตกไป เพราะเป็นแผนที่ขัดกับผลประโยชน์ของประเทศไซปรัส และเมื่อถูกถามว่า มีมาตรการทางเลือกอื่นหรือไม่ ประธานาธิบดี Anastasiades บอกว่า เรามีแผนของเราเอง

อาจารย์ Andreas Hauskrecht จากโรงเรียนบริหารธุรกิจที่ Indiana University บอกกับ VOA ว่า หากแผนกู้เศรษฐกิจ ไม่ได้รับการขานรับ ไซปรัสจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ study 3

เขากล่าวว่า การเก็บภาษีเงินฝาก ไม่ใช่ความคิดที่ดี ต่อไปจากนี้ไซปรัสต้องพยายามปรับแผน โดยผ่านกระบวนการทางสภา อาจารย์ผู้นี้กล่าวว่า สภายุโรปน่าจะเสียความน่าเชื่อถือ จากการผลักดันแผนกู้เศรษฐกิจครั้งนี้ เจ้าหนี้ต่างประเทศหวังว่าการเก็บภาษีผู้ฝากเงิน จะนำรายได้ 7,500 ล้านดอลลาร์ เข้ากองทุนกู้เศรษฐกิจสำหรับไซปรัส ขณะเดียวกันสมาชิกสภาไซปรัส ก็กำลังปรึกษาแผนที่จะยกเลิกการเก็บภาษีจากเงินฝาก ที่ต่ำกว่า 25,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตามมาตรการที่ว่านี้ อาจจะทำให้ทางการ ได้เงินไม่ถึง 7,500 ล้านดอลลาร์ ขณะนี้ธนาคารในประเทศไซปรัสยังปิดอยู่ จนถึงวันพฤหัสบดี เพื่อเลี่ยงผลกระทบ จากความตระหนกในหมู่ผู้ฝากเงิน

นักวิเคราะห์ Ivan Tchakarov จาก Renaissance Capital บอกว่า การเก็บภาษีเงินฝากนั้น เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงในหมู่ชาวรัสเซีย ที่ฝากเงินในประเทศไซปรัส study 4

เขากล่าวว่า ที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่เข้าใจกัน ว่าเงินฝากในประเทศไซปรัสของชาวรัสเซียมีความปลอดภัยดี โดยที่ทั้งสองประเทศนั้น ก็มีความสัมพันธ์ที่ติดต่อกันเสมอมา และที่ผ่านมารัสเซียก็เป็นผู้ให้เงินกู้แก่ไซปรัสด้วย นักวิเคราะห์ผู้นี้ยังบอกอีกด้วยว่า นักการเมืองในรัสเซียต้องจัดการกับเรื่องนี้ เพื่อลดผลกระทบต่อชาวรัสเซียด้วย

เศรษฐกิจของไซปรัสนั้นมีขนาดเล็กมาก เมื่อเทียบกับประเทศกลุ่มยูโรโซนอื่นๆ แต่แผนกู้เศรษฐกิจในประเทศยูโรโซนต่างๆ ที่ผ่านมานั้น ไม่มีการเก็บภาษีจากเงินฝาก ไม่ว่าจะเป็นที่กรีซ โปรตุเกส ไอร์แลนด์ หรือสเปน นักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่า หากมีการเก็บภาษีเงินฝากจริงในแผนกู้วิกฤต จะเกิดเป็นตัวอย่างสำหรับการแก้เศรษฐกิจในประเทศอื่นๆ ของกลุ่มยูโรโซน และนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องดี เพราะคนอาจจะตระหนกและตื่นไปถอนเงินกัน study 5Vocabulary
กล่าวคือ - that is,...; namely,...
กระบวนการ - procedure; process
กองทุน - fund
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ - the International Monetary Fund (IMF)
ก่อนหน้านี้ - in former times
การเป็นสมาชิก - membership
การผลักดัน - pushing forward
การสนับสนุน - encouragement; support
ขณะเดียวกัน - meanwhile
ขัดกับ - contrary to; in conflict with
ขานรับ - to respond to; to answer
ความตระหนก - fear; alarm
ความปลอดภัย - safety
ความน่าเชื่อถือ - credibility; reliability
ความไม่พอใจ - dissatisfaction
ความสัมพันธ์ - relationship
คาด - to expect
งดออกเสียง - abstain from voting
เงินกู้ - a (monetary) loan
เงินฝาก - deposit (as security)
เจ้าหนี้ต่างประเทศ - foreign creditors (debt owners)
ชำระ - to pay
ดังกล่าว - previously mentioned
ดึงดูด - to attract
เดิมที - at first; originally
ได้เงิน - to make money; receive money
ตกไป - [to] be rejected; be defeated
ตระหนก - to be frightened; to be alarmed
ตั้งขึ้น - establish; set up
ตัวอย่าง - example
ถอนเงิน - to withdraw money
ทางการ - official
เทียบ - to compare
ธนาคารกลาง - central bank
นักการเมือง - politician
นักลงทุน - investor
นักวิเคราะห์ - analyst
เนื่องจาก - because of; due to
บริหารธุรกิจ - business administration
บอกปัด - to refuse
ปฏิเสธ - to deny; refuse
ประธานาธิบดี - President
ปรึกษา - consult
ผลกระทบ - effect; impact
ผลประโยชน์ - interests; profit
ผู้ฝากเงิน - depositor
แผน - a plan
ฟื้นฟู - to restore
ภาษี - tax
มาตรการ - measure; order
ไม่ว่าจะเป็น - no matter if
ไม่เห็นด้วย - to disagree
รัฐบาล - government
รัฐสภา - Parliament
เรียกร้อง - to demand
รายได้ - income
ลงคะแนน - to vote
เลี่ยง - to avoid; evade
วิกฤต - crisis
เศรษฐกิจ - the economy; economic issues
เศรษฐี - millionaire
สภา - Parliament; council
สมาชิก - member
สร้าง - to build; construct
สะสม - to collect; accumulate
เสนอ - to offer, propose, or present a plan
หนี้ - debt; liability
หนี้เสีย - bad debt; non-performing loan
อย่างท่วมท้น - overwhelmingly
อย่างไรก็ตาม - however
อัตรา - rate
อาจารย์ - teacher; professor

Home...