Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

หน่วยเงินอิเล็คโทรนิคที่เรียกว่า Bitcoin กำลังเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งรัฐบาลหลายประเทศไม่ขัดขวาง

Bitcoin เป็นหน่วยเงินอิเล็คโทรนิคที่จับต้องไม่ได้ และถูกสร้างขึ้นโดยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน Bitcoin นั้นถูกพัฒนาโดยคนในวงการเทคโนโลยี จากที่เคยถูกประมาทว่า เป็นเพียงโครงการแปลกๆ ของคนจำนวนน้อยที่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ ขณะนี้มีธุรกิจราว 17,000 แห่งทั่วโลก ที่รับการซื้อขายสินค้า ผ่านเงินสกุลใหม่นี้ นอกจากนั้น Bitcoin ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การกำหนดนโยบายหรือควบคุมโดยรัฐบาลใด study 1

นักวิเคราะห์ Jerry Brito จากมหาวิทยาลัย George Mason กล่าวว่า เขาบอกว่า Bitcoin ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายทำธุรกรรมออนไลน์ได้ด้วยตรง ไม่ผ่านใคร แม้แต่ธนาคาร แต่นั้นก็อาจจะเปิดทาง ให้ผู้ที่มีจุดประสงค์ที่ใช้ Bitcoin ในทางที่ผิด เช่นอาชญากร โอนเงินอย่างลับๆ โดยไม่ถูกตรวจสอบ เจ้าหน้าที่สหรัฐตามกระแสนี้ทัน และได้ปิดตลาดมืด ที่ปฏิบัติการบนระบบ Bitcoin เมื่อมีนานี้ วงการ Bitcoin มีคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นดูแลเรื่องกฎระเบียบ คุณ Mario Santori เป็นหนึ่งในผู้ที่ทำหน้าที่ดังกล่าว เขาบอกว่าการทำธุรกรรมโดยใช้ Bitcoin สามารถถูกตรวจสอบได้ง่าย เพราะการซื้อขายโดยใช้ Bitcoin สามารถเห็นได้จากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ study 2

เขาบอกว่าอันที่จริง Bitcoin มีกฎระเบียบในตัวของมันเองมากมาย โดยที่ใครก็ตามที่ใช้ Bitcoin ต้องทำตามกฎหมายที่ชี้ พ.ร.บ. Bank Secrecy Act ส่วนความเชื่อถือได้ใน Bitcoin ตั้งอยู่บนกฎที่ว่า เงิน Bitcoin ทุกหน่วย ที่สร้างขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์ จะต้องมีที่มาที่ไป เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตรวจสอบและอนุมัติธุรกรรมของ Bitcoin อย่างสม่ำเสมอ จะได้รับ Bitcoin เป็นรางวัล study 3

คุณ Brito จากมหาวิทยาลัย George Mason กล่าวว่า ทุกๆ 10 นาที Bitcoin จำนวน 25.5 หน่วย จะถูกนำเข้าสู่ระบบ และจะตกเป็นของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในระบบการผลิตโดยการสุ่ม การจะเป็นผู้ได้รับ Bitcoin ผู้ใช้ต้องรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และมีส่วนช่วยเสริมศักยภาพของระบบคอมพิวเตอร์ด้วย หลายประเทศยอมรับการใช้ Bitcoin รวมทั้งสหรัฐและเยอรมนี อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่นั้น ต้องการให้มีการดูแลตรวจสอบมากขึ้น สำหรับจีน กรุงปักกิ่งห้ามธนาคารรับ Bitcoin แต่ไม่ได้ห้ามธุรกิจในประเทศจีน ค้าขายโดยใช้เงินสกุลนี้ study 4

คุณ Santori ที่รู้เรื่องกฎระเบียบ Bitcoin เป็นอย่างดีกล่าวว่า... เขาบอกว่าการส่งเงินข้ามประเทศง่ายขึ้น และถูกขึ้นโดยใช้ Bitcoin หลังจากที่ Bitcoin ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อสี่ปีก่อน ค่าของเงินสกุลนี้ ขึ้นแล้วลงผันผวน จากเพียงไม่กี่เซนต์เท่านั้น มาเป็นเกือบหนึ่งพันดอลลาร์ต่อหน่วย ขณะนี้บริษัทจำนวนมากยอมรับการซื้อขายสินค้าและบริการโดยใช้ Bitcoin และผู้ใช้ก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วย study 5Vocabulary
กฎระเบียบ - a system of rules and regulations
กฎหมาย - law
กระแส - flow; current
การกำหนด - specification
การผลิต - production; manufacturing
คณะกรรมการ - committee; council
ควบคุม - to control
ความเชื่อถือ - trust; faith
ค้าขาย - business, selling and buying, trading, deal
เครือข่าย - network; system
โครงการ - project
เงินสกุล - currency
จับต้อง - to touch
จำนวน - amount; quantity
จุดประสงค์ - aim; purpose; intention
เจ้าหน้าที่ - officer; worker
ซับซ้อน - complex; complicated
ตกเป็นของ - [to] belong to; become the property of
ตรวจสอบ - to examine; to test; to audit
ตลาดมืด - black market
ที่มาที่ไป - background; history; story
ธุรกรรม - (business) transaction
ธุรกิจ - business
นโยบาย - policy
นักวิเคราะห์ - analyst
บริการ - service
บริษัท - business
ปฏิบัติการ - to take action; act; operate
ประมาท - insult; underestimate
เปิดทาง - clear the way; clear a path
แปลกๆ - [is] very strange
ผันผวน - to fluctuate
พ.ร.บ. - a Royal Act (พระราชบัญญัติ)
พัฒนา - to develop
ภายใต้ - under
มหาวิทยาลัย - university
มีนา - March
แม้แต่ - even
ระบบ - system
รัฐบาล - government
รางวัล - award; prize; reward
วงการ - industry
ศักยภาพ - ability; capability; capacity
สม่ำเสมอ - regular; constant; consistent
สหรัฐ - the United States
สินค้า - merchandise
สุ่ม - [to] choose at random
เสริม - [to] enhance; supplement
หน่วย - [any] unit of measurement; digit; [money] denomination
อนุมัติ - to pass; to authorize
อย่างไรก็ตาม - however
อาชญากร - criminal; felon

Home...