Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

Apple ขาย iPhone รุ่นใหม่สองรุ่นได้ 9 ล้านเครื่องช่วงสามวันแรกเป็นยอดขายสูงสุดสถิติใหม่ และข่าวธุรกิจอื่นๆ

ร่วมด้วยข่าวจาก Apple บริษัท Apple บอกว่าตั้งแต่วันศุกร์จนถึงช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ยอดขาย iPhone สองรุ่นที่เพิ่งเปิดตัว ขายดี กว่าการเปิดตัว iPhone รุ่นก่อนๆทั้งหมด และช่วยหนุนให้ราคาหุ้นของ Apple ปิดสูงขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์วันนี้ ในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา iPhone 5s และ 5c ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ ถูกซื้อไปถึง 9 ล้านเครื่อง ก่อนหน้านี้ นักวิเคราะห์ในวงการหุ้น Wall Street ไม่ค่อยตื่นเต้นมากนักกับ iPhone ใหม่ทั้งสองรุ่น Apple บอกเพิ่มเติมด้วยว่า รายได้ของบริษัทในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ น่าจะอยู่ราวๆ 3 หมื่น 7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลข ช่วงบนของการประเมิน ที่บริษัทเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ คืออยู่ระหว่าง 3 หมื่น 4 พันล้านถึง 3 หมื่น 7 พันล้านดอลลาร์ study 1

อีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของ Blackberry ซึ่งเป็นขายสมาร์ทโฟน ที่เคยเป็นเจ้าใหญ่ของวงการ ขณะนี้ประสบปัญหาจากการแข่งขัน จนต้องขายกิจการ Blackberry ประกาศวันจันทร์ว่า สามารถตกลงขายกิจการให้กับผู้ถือหุ้นหลักปัจจุบัน มูลค่า 4 พัน 7 ร้อยล้านดอลลาร์ ข่าวนี้ออกมาหลังจากที่ Blackberry ประกาศในวันศุกร์ว่า จะลดคนงาน 40 เปอร์เซ็นต์ และคาดว่า จะขาดทุนในไตรมาส ที่กำลังจะเปิดเผยตัวเลขประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ study 2

ยิ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร คณะทำงานที่ปรึกษาของคณะกรรมการด้าน การบริหารกิจการการบินของสหรัฐหรือ FAA จะส่งคำแนะนำไปให้กับ FAA ว่า ควรจะมีการอนุญาต ให้ใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารได้มากขึ้นอยู่บนเครื่องบิน คณะทำงานที่ปรึกษาจะให้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ ตัดสินใจส่งเรื่องไปให้สายการบินต่างๆ เพื่ออนุญาตให้ผู้โดยสารส่งอีเมล ส่งข้อความสั้นๆ รวมทั้งการใช้อินเทอร์เน็ต ฟังเพลงและอ่านหนังสือบนอุปกรณ์ e-reader ได้ ขณะที่เครื่องบิน take off และ landing อย่างไรก็ตามคำแนะนำเรื่องการอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กโทรนิคนั้น ไม่รวมถึงการให้โทรศัพท์ได้ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน study 3

ต่อเรื่องๆราคา ซึ่งเป็นตัวสะท้อนสภาพเศรษฐกิจ ตอนนี้ราคาม้าในสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นมาสู่ระดับ ที่เทียบได้กับช่วงก่อนวิกฤติเศรษฐกิจแล้ว หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานว่า ที่ตลาดขายม้าแข่ง Keeneland แห่งเมือง Lexington รัฐ Kentucky การประมูลม้าแข่งอายุหนึ่งปี ซึ่งเป็นดัชนีชี้ตลาดม้าทั่วโลก มีม้า 18 ตัวที่ถูกซื้อไปด้วยมูลค่า ตัวละมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์หรือ 30 ล้านบาท นอกจากนั้นราคาเฉลี่ยรวมของการประมูลม้าทั้งหมดเกือบ 4 พันตัว ที่ตลาดประมูล Keeneland ก็ยังมากกว่าช่วงก่อนวิกฤติเศรษฐกิจอีกด้วย study 4

และปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของราคาเช่นกัน แต่เป็นราคาของช็อกโกแลตที่หลายคนชอบ Wall Street Journal รายงานว่าราคาช็อกโกแลตปีนี้ แตะระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ ที่กิโลกรัมละ 12 ดอลลาร์ 25 เซ็นต์ เพิ่มขึ้น 45 เปอร์เซ็นต์จากหกปีก่อน ปัจจัยหนึ่งคือเมล็ดโกโก้ที่ใช้ผลิตช็อกโกแลตขาดตลาด เนื่องจากอากาศในแหล่งปลูก ทวีปอาฟริกานั้นไม่เป็นใจ นอกจากนั้นยังเป็นเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคในอเมริกาและยุโรป ที่หันมารับประทานช็อกโกแลตดำ หรือ dark chocolate มากขึ้น ซึ่งเป็นประเภทของช็อกโกแลตที่ใช้เมล็ดโกโก้ในการผลิต มากกว่าช็อกโกแลตนมที่มีอยู่ทั่วไป study 5Vocabulary
กิจการ - business; trade; work
การแข่งขัน - competition; contest
การบริหาร - administration
การประมูล - auction
การประเมิน - assessment; estimation
การอนุญาต - permission; authorization
เกี่ยวกับ - about
คณะกรรมการ - committee; council
คณะทำงาน - working group
คาด - [to] expect; anticipate
คำแนะนำ - suggestion; advice
เครื่องบิน - airplane
เครื่องมือ - a tool
ข้อความ - message
ขาดตลาด - [to] lack; be out of stock of
ขาดทุน - [to] lose money; lose one's capital
แข่ง - to compete; to race
จัดการ - [to] manage; handle
เจ้าหน้าที่ - worker
เฉลี่ย - average
ดัชนี - index; list
ตลาด - market
ตัดสินใจ - to decide
ตัวเลข - number; figure
ติดต่อสื่อสาร - communication
ตื่นเต้น - excited, to become excited or thrilled
แตะ - [to] touch
ไตรมาส - three months; quarter
ที่ปรึกษา - advisor; consultant
เทียบ - [to] compare with
นักวิเคราะห์ - analyst
เนื่องจาก - due to
บริษัท - business
ประกาศ - [to] announce; notify
ประสบ - [to] face; encounter
ปัจจัย - factor
ปัจจุบัน - now; at present
ปิดท้าย - [to] conclude
เป็นใจ - [is] favorable; helpful
เปิดตัว - to introduce; raise the curtain
เปิดเผย - to disclose; admit
ผู้โดยสาร - passenger
ผู้ถือหุ้น - stockholder
ผู้บริโภค - consumer
พฤติกรรม - behavior
มาสู่ - to reach
มูลค่า - price; cost; value
เมล็ดโกโก้ - cocoa beans
ยอดขาย - total sales
ระดับ - grade; level
ราคา - price; cost; value
รายงาน - [to] report
รายได้ - income
รุ่น - model
วงการ - industry; consortium
วิกฤติ - crisis
เศรษฐกิจ - economy; economic affairs
สถิติ - data; records; statistics
สภาพ - state; condition
สหรัฐ - the United States
สะท้อน - [to] reflect
สายการบิน - airline
หนังสือพิมพ์ - newspaper
หนุน - [to] support; prop up
หลัก - main; major
หุ้น - share; stock
แหล่ง - place; source
อำนาจ - power; authority
อุปกรณ์ - equipment

Home...