Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

เยาวชนทั่วโลกยังเตะฝุ่นเป็นจำนวนมากเพราะเศรษฐกิจในหลายประเทศพัฒนาแล้วกำลังหดตัว

ILO รายงานว่าปัญหาเศรษฐกิจทั่วโลกมีผลกระทบรุนแรงต่อเยาวชนอายุระหว่าง 15 จนถึง 24 ปีที่กำลังเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน ILO ชี้ว่าปัญหาเศรษฐกิจในยุโรปกำลังขยายวงกว้างออกไปนอกเขตยูโรโซน ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศแถบเอเชียตะวันออกไปจนถึงประเทศในลาตินอเมริกาเริ่มชะลอตัวลง รายงานของ ILO เน้นว่าผลกระทบนี้รุนแรงในชาติตะวันออกกลางและอาฟริกาเหนือที่มีอัตราการว่างงานของเยาวชนสูงกว่า 25 เปอร์เซ็นต์และยังสูงขึ้นเรื่อยๆ study 1

คุณ เอ็กกะฮาร์ด เอิร์นสท์ หัวหน้าฝ่าย Global Unemployment Unit ของ ILO เป็นหัวหน้าทีมร่างรายงานชิ้นนี้ เขาบอกกับผู้สื่อข่าววีโอเอที่นครเจนนีวาว่าอัตราการว่างงานของเยาวชนในชาติตะวันออกกลางจะเลวร้ายลงไปอีกภายในห้าปีข้างหน้า

คุณ เอ็กกะฮาร์ด เอิร์นสท์ คาดว่า อัตราการว่างงานของคนวัยหนุ่มสาวในตะวันออกกลางจะเพิ่มขึ้นจาก 26 เปอร์เซ็นต์เป็น 28 เปอร์เซ็นต์ภายในห้าปี ส่วนในอาฟริกาเหนือ สถานการณ์ดีกว่าเพราะว่าคาดว่าอัตราการว่างงานของเยาวชนจะลดลงเล็กน้อยจากอัตราการว่างงานปัจจุบันที่ 27 เปอร์เซ็นต์ study 2

ส่วนในเอเชียตะวันออก การศึกษาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศพยากรณ์ไว้ว่าอัตราการไม่มีงานทำของเยาวชนจะเพิ่มขึ้นจาก 9.5 เปอร์เซ็นต์ในปัจจุบันไปอยู่ที่ 10.4 เปอร์เซ็นต์ภายในห้าปีข้างหน้า รายงานของ ILO คาดว่า ปัญหานี้ในประเทศทางใต้ของทะเลทรายซาฮาร่าจะยังไม่ดีขึ้นแต่ว่าจะไม่เลวร้ายลงไปกว่าปัจจุบันที่มีอัตราการว่างงานที่ 12 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากทางทวีปยังไม่สามารถสร้างงานให้แก่เยาวชนได้มากขึ้นอย่างที่คาดการณ์เอาไว้ในตอนแรก study 3

ในบรรดาทุกทวีป ทาง ILO ชี้ว่า อัตราการว่างงานของเยาวชนจะลดลงเฉพาะในประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้วเท่านั้น ILO คาดว่าอาจจะลดลงเรื่อยๆจาก 17.5เปอร์เซ็นต์ในปีนี้ไปอยู่ที่ 15.6 เปอร์เซ็นต์ในห้าปีข้างหน้า

คุณเอ็กกะฮาร์ด เอิร์นสท์ ผู้ร่างรายงานเตือนว่าการลดลงของอัตราการว่างงานของเยาวชนในประเทศพัฒนาแล้วแทบจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเลขการว่างงานของคนวัยหนุ่มสาวที่เพิ่มมากขึ้น study 4

คุณเอิร์นสท์ เจ้าหน้าที่ ILO กล่าวว่า ขณะนี้แรงงานอายุน้อยที่เสาะหางานทำเริ่มหมดกำลังใจและเลิกหางานทำ พวกเขาต้องอยู่กับบ้านเฉยๆ และหวังว่าจะหางานได้ถ้าหากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจกระเตื้องขึ้น เมื่อคนเหล่านี้เลิกหางานทำจริงจัง พวกเขาจะว่างงานไปนานหลายปี ซึ่งนี่ก็จะทำให้การหางานทำยากมากขึ้นไปอีก study 5

เพื่อแก้ปัญหานี้ ทางองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆหามาตรการที่มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจง อาทิ การรับประกันการจ้างงานและการฝึกอบรมงานเพื่อช่วยคนหางานวัยหนุ่มสาวหางานทำได้ มาตรการนี้ใช้ได้ผลดีในออสเตรีย เดนมาร์กฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดนและลัทเวีย คุณเอ็กกะฮาร์ด เอิร์นสท์ เจ้าหน้าที่ ILO กล่าวว่าแม้จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นและเป็นภาระแก่ประเทศที่เจอกับวิกฤติ แต่ว่าถือว่าคุ้มกับการลงทุนเพราะว่าเป็นการป้องกันไม่ให้คนหนุ่มสาวที่ว่างงานเคว้งคว้างและตกงานเป็นการถาวร study 6Vocabulary
กระเตื้อง - improve
การเติบโต - growth
การป้องกัน - prevention; safeguard
การฝึกอบรม - training
การรับประกัน - guarantee
การลงทุน - investment
การว่างงาน - unemployment
ขยาย - expand
ค่าใช้จ่าย - costs; expenses
คาดว่า - to estimate that; expect that
คุ้ม - worthwhile
เคว้งคว้าง - adrift; aimlessly
เจาะจง - to be specific
ชะลอ - to slow down
ถาวร - permanently
ถือว่า - believed; considered
เน้น - to emphasize
ปัจจุบัน - current, nowadays
เป้าหมาย - objective; target; aim; goal
พัฒนา - develop
ภาระ - burden; responsibility
มาตรการ - measure; order; command
เยาวชน - youth; young people
เรียกร้อง - to demand; to appeal
แรงงาน - labor
วงกว้าง - wide area
วัยหนุ่มสาว - teenage, youth
วิกฤติ - crisis
เศรษฐกิจ - economy
สถานการณ์ - situation
เสาะหา - look for
หมดกำลังใจ - discouraged
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ - International Labor Organization
อาทิ - for example

Home...