Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

World Disaster Report เผยประชากรโลกกว่า 72 ล้านคนต้องอพยพย้ายถิ่นฐานโดยไม่เต็มใจเมื่อปีที่แล้ว

รายงานเรื่องภัยพิบัติโลกฉบับนี้ระบุว่า ปีที่แล้วเป็นปีที่มีมูลค่าความเสียหาย จากภัยพิบัติทั่วโลกมากที่สุดในรอบ 10 ปี แม้ว่าในความเป็นจริงภัยธรรมชาติเมื่อปีที่แล้วเกิดขึ้นน้อยครั้งกว่าปีก่อนๆ รายงานชี้ว่า ปี พ.ศ. 2554 เกิดภัยธรรมชาติทั้งหมด 336 ครั้ง มีมูลค่าความเสียหายรวมมากกว่า 365,500 ล้านดอลล่าร์ ครึ่งหนึ่งของมูลค่าความเสียหายดังกล่าวเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิที่ญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว study 1

รายงานของสมาพันธ์กาชาดสากลชิ้นนี้พบด้วยว่า เมื่อปี พ.ศ. 2554 มีผู้อพยพย้ายถิ่นโดยไม่เต็มใจ จำนวนมากขึ้น อันเนื่องมาจากเหตุผลด้านความขัดแย้ง การถูกข่มเหง ภัยธรรมชาติ ความยากจนและปัญหาสิ่งแวดล้อม study 2

คุณ Sue Le Mesurier หัวหน้าหน่วยงานด้านดูแลผู้อพยพย้ายถิ่นของสมาพันธ์กาชาดสากล ระบุว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้คนต้องจำใจ อพยพออกจากถิ่นฐานของตนเอง บางครั้งเป็นการอพยพตามฤดูกาล แต่บางครั้งก็เป็นการย้ายถิ่นฐานอย่างถาวร คุณ Sue Le Mesurier ยังระบุถึงประเด็นสำคัญในรายงานฉบับนี้ว่า ผู้อพยพย้ายถิ่นจำนวนมากเดินทางไปถึงถิ่นฐานใหม่ ด้วยสภาพร่างกายและจิตใจบอบช้ำ โดยเฉพาะเด็กๆที่ต้องถูกแยกออกจากพ่อแม่พี่น้อง รัฐบาลและองค์กรต่างๆในดินแดนแห่งใหม่ของพวกเขา จึงควรยื่นมือเข้าช่วยเหลือผู้อพยพเหล่านั้น ไม่ใช่ซ้ำเติม study 3

ในจำนวนผู้อพยพย้ายถิ่นทั่วโลกเมื่อปีที่แล้ว กว่า 72 ล้านคน มีเพียง 15 ล้านคนเท่านั้นที่สหประชาชาติจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้ลี้ภัย หรือกลุ่มคนที่หลบหนีภัยสงครามและการถูกข่มเหง และแม้สงครามจะลดลงมากในช่วง 25 ปีมานี้ แต่สหประชาชาติเชื่อว่า ยังมีประชากรโลกได้รับผลกระทบจากภัยสงครามมากกว่า 1 พันล้านคน study 4

นอกจากนี้ รายงานระบุด้วยว่าโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ต่างๆ ก็เป็นสาเหตุสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้คนต้องอพยพออกจากถิ่นฐานของตนเอง รายงานชี้ว่าแต่ละปีมีประชากรโลก อย่างน้อย 15 ล้านคน ที่ต้องย้ายถิ่นเพราะโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เช่น การสร้างเขื่อน study 5

รายงาน World Disaster Report ของสมาพันธ์กาชาดสากลแนะนำให้รัฐบาลประเทศต่างๆ ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือ และป้องกันไม่ให้มีประชาชนต้องจำใจย้ายออกจากถิ่นฐานของตนเอง ซึ่งก็รวมถึงการมีนโยบายคนเข้าเมืองที่ยืดหยุ่น เพื่อช่วยให้คนต่างด้าว สามารถหางานทำและปรับตัวเข้ากับดินแดน หรือบ้านใหม่ของพวกเขาได้ง่ายขึ้น study 6Vocabulary
กาชาดสากล - International Red Cross
ข่มเหง - to bully; to oppress
ขัดแย้ง - to conflict with
เขื่อน - dam
คนเข้าเมือง - immigrant
คลื่นยักษ์ - tsunami
ความยากจน - poverty
จำใจ - unwilling
ซ้ำเติม - to worsen; to follow up with another blow
ดินแดน - territory
โดยเฉพาะ - especially
ต่างด้าว - foreigner; outsider
เต็มใจ - willing
ถาวร - permanent
ถิ่น - home; hometown; location
เนื่อง - [is] due to; a result of
บอบช้ำ - to wound; injure; hurt
ประชากร - population
ผู้ลี้ภัย - refugee
แผ่นดินไหว - earthquake
พ.ศ. - Buddhist Era
ภัยพิบัติ - disaster; catastrophe
มาตรการ - measures; orders
มูลค่า - value; price
ยืดหยุ่น - flexible
ฤดูกาล - season
สมาพันธ์ - federation
สหประชาชาติ - the United Nations
สิ่งแวดล้อม - environment
เสียหาย - to damage
หลบหนี - escape
เหตุผล - reason
อพยพ - to evacuate; migrate
อย่างน้อย - at least

Home...