Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

น้ำฝนเป็นแหล่งน้ำดื่มที่สะอาดในสภาพแห้งแล้งในอเมริกา

ที่บ้านกลางทุ่งเลี้ยงสัตว์ของครอบครัว ไวท์พลัมทางเหนือของชุมชน Pine Ridge Reservation อากาศในช่วงบ่ายวันอาทิตย์กำลังสบายๆ

ฝูงม้ากำลังเดินแทะหญ้าบนเนินทุ่งหญ้ากว้าง สุนัขสองตัววิ่งอยู่รอบๆบ้านเพื่อตามกลิ่นอาหาร หนุ่มสาวชาวลาโกต้าหลายคนกำลังขะมักเขม้น ช่วยคุณแจ็คกับคุณจอน โรส ติดตั้งรางน้ำฝน บนหลังคาบ้านของครอบครัวไวท์พลัม

คุณจอน โรสเป็นผู้ก่อตั้ง Waves for Water เขาบอกว่า Waves for Water เป็นหน่วยงานไม่หวังผลกำไร ที่มุ่งจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้แก่ชุมชนทั่วโลกซึ่งขาดแคลนน้ำ หน่วยงานนี้มีโครงการใน 13 ประเทศรวมทั้งในอินโดนีเซีย บราซิล อัฟกานิสถาน ปากีสถาน นิคารากัวและอินเดีย study 1

คุณจอน โรส เคยเป็นนักโต้คลื่นมืออาชีพ เขาเดินทางทั่วโลกนาน 13 ปี มีโอกาสได้เห็นปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในหลายๆประเทศ เขาได้ก่อตั้ง Waves for Water เมื่อ 3 ปีที่แล้ว วันนี้ทีมงานกำลังติดตั้งระบบจัดเก็บน้ำฝน ไว้ดื่มที่บ้านของครอบครัวไวท์พลัม ในหมู่บ้านแห่งนี้ บ่อน้ำใต้ดินปนเปื้อนไปด้วยสารยูเรเนี่ยม ซึ่งมาจากการทำเหมืองในพื้นที่ study 2

คุณจอน โรสบอกกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่าการรองน้ำฝนเอาไว้ใช้ดื่มเป็นทางออกที่ดี เพราะว่าเครื่องกรองน้ำไม่สามารถกรองเอาสารยูเรเนี่ยมออกจากน้ำได้ น้ำจากบ่อน้ำใต้ดินในหมู่บ้านนี้จึงไม่เหมาะแก่การทำเป็นน้ำดื่ม

ทางด้านคุณแจ็ค โรส น้องชายของจอน โรส มีความเชี่ยวชาญในระบบจัดเก็บน้ำฝน เขาบอกว่าระบบนี้ง่ายทั้งในการติดตั้ง ดูแลรักษาและการใช้งาน เขาบอกว่าระบบเก็บน้ำฝนไว้ใช้เหมาะกับหลังคาบ้านและอาคารทุกประเภทเพียงแค่ติดรางน้ำฝน ติดท่อน้ำและ ติดตั้งแท็งค์น้ำก็ใช้การได้แล้ว study 3

คุณแจ็ค โรส บอกกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่าระบบจัดเก็บน้ำฝนเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่ใครๆก็ทำได้ ยกตัวอย่างว่า หากเราไปติดอยู่บนเกาะที่ไม่มีน้ำจืดให้ดื่ม เราสามารถไปหาใบตองหรือว่าใบไม้มาใช้รองน้ำฝน ใส่ไว้ในภาชนะที่พอจะหาได้ เพื่อเก็บเอาไว้เป็นน้ำดื่มได้สบายๆ เขาบอกว่าการจัดเก็บน้ำฝนไว้ดื่ม นอกจากจะเป็นการจัดหาน้ำสะอาดให้กับชุมชน ที่แหล่งน้ำใต้ดินมีปัญหาปนเปื้อนแล้ว ยังช่วยจัดหาน้ำให้แก่พื้นที่แห้งแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย study 4

คุณแจ็ค โรส ผู้ติดตั้งระบบเก็บกักน้ำฝนบอกว่าในอเมริกา มีข่าวพาดหัวบ่อยๆว่าชนบทอเมริกากำลังขาดแคลนน้ำ แต่ในความคิดเห็นส่วนตัวของเขา เขาคิดว่าชนบทอเมริกา ขาดแคลนระบบเก็บกักน้ำฝนมากกว่า

คุณเด็บ ไวท์พลัม บอกว่า เธอคิดว่าการติดตั้งระบบจัดเก็บน้ำฝน ควรจะเป็นระบบที่ใช้กันทั่วไป ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเท่านั้น study 5

คุณเด็บ ไวท์พลัมบอกกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่า การจัดการน้ำในอเมริกาไม่มีประสิทธิภาพ มีการใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือย มีการปนเปื้อนแหล่งน้ำในธรรมชาติ เธอบอกว่าน้ำ 1 ใน 3 ของน้ำดื่มที่ใช้ในครัวเรือน เป็นน้ำสะอาดที่ใช้ในห้องสุขา

ในขณะเดียวกันบรู๊คลิน หลานสาวใช้น้ำจากบ่อใต้ดิน มาล้างจานในครัว คุณเด็บ ไวท์พลัม บอกว่าน้ำดื่มสะอาด ไม่ว่าจะมาจากไหน ควรจะใช้อย่างมีคุณค่าทุกหยด และควรเก็บเอาไว้เพื่อดื่มเท่านั้น study 6Vocabulary
กรอง - to filter
การทำเหมือง - mining
เก็บกัก - [to] store ; reserve ; keep
ขะมักเขม้น - energetic; enthusiastic
ขาดแคลน - to lack; to be short of
ข่าวพาดหัว - headline
ความเชี่ยวชาญ - expertise
จัดเก็บ - to store; to collect
จัดหา - get; gather
ชนบท - rural area; countryside
ชุมชน - community
ติดตั้ง - install; set up
ท่อน้ำ - drain
ทุ่งเลี้ยงสัตว์ - grassland; meadow; prarie
นักโต้คลื่น - surfer
น้ำจืด - fresh water
ในขณะเดียวกัน - meanwhile
ใบตอง - banana leaf
ปนเปื้อน - contaminated
ประสิทธิภาพ - efficiency
ผลกำไร - profit; gain; benefit
ผู้ก่อตั้ง - founder
ฟุ่มเฟือย - [is] luxurious; extravagant
ภาชนะ - container
มุ่ง - to intend; aim at
ยกตัวอย่าง - for example
รอง - to collect liquid
ราง - gutter
หยด - drop
หวังผล - to wish; desire
ห้องสุขา - bathroom
เหมาะ - suitable
อาคาร - building

Home...