Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

จิตแพทย์ในนิวยอร์คผสานผสมจิตวิทยาสมัยใหม่กับการนั่งสมาธิเพื่อช่วยบำบัดคนไข้

เสียงเทปบทสวดของพระทิเบตที่เปิดให้คนไข้ฟัง ขณะที่นั่งรอพบจิตแพทย์ในแมนฮัตตั้น ฟังแล้วเหมือนไม่ได้อยู่ที่นิวยอร์ค แต่ว่าที่นี่เป็นสำนักงานใหญ่ของสถาบันนาลันดา เพื่อศาสตร์ของการทำสมาธิ จิตแพทย์ โจเซฟ โลอิซโซ ผู้อำนวยการของสถาบันและผู้ก่อตั้ง เรียนจบปริญญาเอกทางด้านพุทธศาสนา หนังสือเล่มใหม่ที่เขาเขียนชื่อ Sustainable Happiness หรือว่าความสุขที่ยั่งยืน ได้เสนอข้อมูลความรู้ ที่เขาใช้เวลาหลายสิบปีในการวิจัยและบำบัดคนไข้ ด้วยการผสมผสานความรู้ด้านจิตวิทยาดั้งเดิม ประสาทวิทยาสมัยใหม่ กับพุทธศาสนา study 1

จิตแพทย์โลอิซโซ กล่าวว่า มนุษย์เราถูกสร้างให้ปรับตัวเข้ากับชีวิตในธรรมชาติ แต่ว่าอารยธรรมที่เราสร้างกันขึ้นมา กลายเป็นกรอบกำหนดให้ชีวิตของมนุษย์ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ เขาเชื่อว่านี่เป็นสาเหตุให้คนส่วนใหญ่เกิดความเครียด เขายกตัวอย่างกรณีความเครียดที่เกิดจากการทำงาน หากเจ้านายสั่งให้ส่งงานตามกำหนดเวลาแต่คุณเกิดกังวลว่าอาจจะทำงานไม่เสร็จตามกำหนด จึงเกิดอาการ เครียดขึ้นมา มีอาการหายใจลำบาก เหงื่อออกที่มือ เกิดความเหนื่อยล้า study 2

ความเครียดที่เกิดขึ้น ในระยะยาว จะนำไปสู่อาการซึมเศร้า อาการเครียดเรื้อรัง ความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ จิตแพทย์โลอิซโซ กล่าวว่า นี่ทำให้เขาผสมผสานการนั่งสมาธิ และแนวทางการปฏิบัติในศาสนาพุทธเข้ากับการบำบัดรักษาผู้ป่วย การจดจ่อที่ลมหายใจเข้าออก และการเรียนรู้ที่จะควบคุมความคิด ความรู้สึก และความอยาก ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา จะช่วยลดความเครียดลงได้ และยังเป็นเทคนิคที่ช่วยฝึกสมองเสียใหม่ด้วย study 3

จิตแพทย์โลอิซโซ กล่าวว่าหากคนเรามีสติ จะสามารถเข้าใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ช่วยให้ตนเองกำจัดความเข้าใจผิด และควบคุมไม่ให้แสดงปฏิกริยาตอบสนองที่เกินเหตุ ต่อเหตุการณ์ต่างๆ และเลือกที่จะมองข้ามสิ่งที่รบกวนจิตใจเหล่านั้น มองหาทางออกอย่างอื่นแทน และพยายามมองให้ทะลุปรุโปร่งว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาคนนี้กล่าวว่า การนั่งสมาธิเป็นเทคนิคที่ช่วยให้เกิดความแข็งแกร่งทางจิต และสมองเพื่อช่วยให้คนเรามีความสุข และปลอดจากความเครียด study 4

แนวทางบำบัดทางจิตแบบผสมผสานนี้ ช่วยผู้ป่วยหลายคนของจิตแพทย์โลอิซโซ มีอาการดีขึ้น รวมทั้งชายคนนี้ ผู้ป่วยชายคนนี้กล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่า เขามีปัญหาโรคซึมเศร้า การบำบัดกับจิตแพทย์โลอิซโซ ช่วยให้เขาสามารถปรับตัว และเข้ากับคนอื่นรอบข้างได้ดีขึ้น study 5

การฝึกจิตให้มีสติ ก็ยังเป็นวิธีที่ได้ผลดีในการรักษาโรคอื่นๆด้วย ยกตัวอย่าง ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่โรคเข้าสู่ภาวะสงบ จิตแพทย์โลอิซโซ ได้ทำโครงการทดลองฝึกทำสมาธิ และการพูดคุยแบบกลุ่ม นานยี่สิบสัปดาห์แก่ผู้ป่วยหญิงจำนวนหกสิบคน study 6

ภายหลังการฝึก ผู้เข้าร่วมโครงการเกือบทุกคนบอกว่า รู้สึกกังวลน้อยลง และมีความหวังในชีวิตมากขึ้น และนั่นคือเป็นเป้าหมายของการสร้างความสุขที่ยั่งยืน ตามแนวคิดของจิตแพทย์โจเซฟ โลอิซโซ่ ที่ผสมผสานจิตวิทยาแบบโลกตะวันตก กับการปฏิบัติทางจิตวิญญาณจากโลกตะวันออก study 7Vocabulary
กรณี - incident; case
กรอบ - frame; border
การบำบัด - therapy; treatment
กำจัด - to get rid of
เกินเหตุ - without reason; too much
ความดันโลหิต - blood pressure
จดจ่อ - to concentrate; to focus
จิตแพทย์ - psychiatrist
จิตวิญญาณ - spirit; disposition
ชัดเจน - clear; easy to comprehend
ซึมเศร้า - [is] depressed; depressing
ดั้งเดิม - [is] original; first; traditional
ตอบสนอง - satisfy; fulfill [the needs of]; respond
ทดลอง - experiment
ทะลุปรุโปร่ง - completely; clearly
ทำสมาธิ - to meditate
บำบัด - to cure; to heal
ปฏิกริยา - reaction
ประสาทวิทยา - neurology
ปริญญาเอก - doctorate
ผสมผสาน - to combine; integrate
ผู้ก่อตั้ง - founder
พุทธศาสนา - Buddhism
ภาวะ - condition; state
มองข้าม - disregard ; ignore
มะเร็งเต้านม - breast cancer
มีสติ - [is] conscious
ยกตัวอย่าง - for example; for instance; to illustrate
ยั่งยืน - [is] lasting
เรื้อรัง - chronic
ศาสตร์ - science
สำนักงานใหญ่ - headquarters
เหนื่อยล้า - worn out; exhausted
อารยธรรม - civilization

Home...