Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

นักวิจัยพบว่าเหยื่อการลักลอบค้ามนุษย์เพศชายไม่ได้รับการรักษาเยียวยาทั้งทางกายและทางจิตใจ

ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้น และขยายตัวอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก

ด็อกเตอร์ ชาน อาแรม หัวหน้าทีมวิจัยที่สถาบันจิตวิทยา มหาวิทยาลัย King’s College ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษกล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่า องค์การนานาชาติหลายแห่งที่ทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์ ประมาณว่ามีคนราว 2 ล้าน 5 แสนคน ตกเป็นเหยื่อของการบังคับใช้แรงงานอันเป็นผลจากการลักลอบค้ามนุษย์ เธอบอกว่า การลักลอบค้ามนุษย์เกิดขึ้นทุกมุมโลก มีคนราว 270,000 คน ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ในประเทศอุตสาหกรรมต่างๆ และอีกหลายแสนคนในประเทศทางใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า ตะวันออกกลาง อาฟริกาเหนือ และ ลาตินอเมริกา study 1

ด็อกเตอร์อาแรม กล่าวว่า แม้ว่าเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์มีทั้งหญิงและชาย ความสนใจส่วนใหญ่มุ่งไปที่ปัญหาของหญิงที่ถูกลักลอบไปค้าประเวณี และถูกเอารัดเอาเปรียบทางเพศ ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้บอกว่า มีการศึกษาวิจัยของหลายหน่วยงานและสถาบันที่ศึกษาผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจของเหยื่อเพศหญิง แต่มีความตื่นตัวกันน้อยมากในเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเหยื่อเพศชาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายที่ถูกบังคับใช้แรงงานในไร่นา บนเรือประมง หรือว่าเด็กชายที่ถูกจับตัวไปสู้รบ ถูกเอารัดเอาเปรียบทางเพศ หรือว่าถูกใช้ในการลักลอบค้ายาเสพติดเป็นต้น study 2

ด็อกเตอร์อาแรม กล่าวว่า ไม่มีการศึกษาแม้แต่ชิ้นเดียว ที่รายงานถึงผลกระทบทางสุขภาพของเหยื่อผู้ชาย จากการถูกลักลอบค้าแรงงานหรือว่าการค้ามนุษย์ และเธอพบว่ามีรายงานเพียงหนึ่งหรือสองชิ้นเท่านั้นที่ศึกษาผลกระทบเรื่องนี้ต่อเด็ก ด็อกเตอร์อาแรมไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นสาเหตุให้ความสนใจต่อเหยื่อเพศชายน้อยมาก แต่ว่านั่นหมายความว่า เหยื่อการลักลอบค้ามนุษย์ที่เป็นเพศชาย ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาทางกายและใจน้อยตามไปด้วย study 3

ด็อกเตอร์อาแรม กล่าวว่า ในกลุ่มหญิงที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ เหยื่อจะมีความเครียดสูงและตกอยู่ในภาวะความผิดปกติทางจิตใจ หลังจากเหตุการณ์รุนแรงที่กระทบทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นอาการที่คล้ายคลึงกับอาการความเครียดทางจิตใจของเหยื่อสงคราม และทหารผ่านศึกที่เรียกว่า PTSD ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าจำเป็นอย่างมากที่ควรศึกษากันว่า เหยื่อผู้ชายและเด็กจากขบวนการค้ามนุษย์ได้รับผลกระทบทางจิตใจแบบเดียวกันนี้หรือไม่ study 4

ด็อกเตอร์อาแรมกล่าวว่า หน่วยงานต่างๆ ควรให้ความสำคัญมากขึ้นต่อการวิจัยเรื่องผลกระทบการค้ามนุษย์ต่อเหยื่อผู้ชายและเด็ก เธอแนะว่า อย่างแรก นักวิจัยอาจจะติดต่อกับหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเหยื่อเหล่านี้อยู่แล้ว เพื่อขอข้อมูลว่าเหยื่อเพศชายมีปัญหาอะไรบ้าง และได้รับความช่วยเหลืออย่างไร study 5

การศึกษาของทีมงานที่นำโดยด็อกเตอร์อาแรมในกรุงลอนดอนชี้ว่า การลักลอบค้ามนุษย์ทั่วโลกยังไม่มีสัญญาณว่าจะลดน้อยลง และมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องสร้างองค์ความรู้ในเรื่องนี้ เพื่อนำไปสู่มาตรการที่ดีขึ้นในการช่วยลดผลกระทบทางร่างกายและจิตใจของเหยื่อ จากขบวนการลักลอบค้ามนุษย์ study 6Vocabulary
กระทบ - to affect, to change
การค้ามนุษย์ - human trade
การบังคับใช้ - enforcement
การศึกษา - education
ขบวนการค้ามนุษย์ - human trafficking organization
ขยาย - to expand
คล้ายคลึง - to resemble
ความผิดปกติ - abnormal
เครียด - tension, stress
จิตใจ - the mind
จิตวิทยา - psychology
ต่อต้าน - to resist, to be against
ทางกาย - physical
ทางจิตใจ - mental
ทางเพศ - [is] sexual
นำไปสู่ - to lead to
แนะ - to advise
ประเทศอุตสาหกรรม - industrial country
ประมง - fishing
ประเวณี - sexual intercourse
ผลกระทบ - effect
ผู้เชี่ยวชาญ - expert
เพศหญิง - the female gender
ภาวะ - condition; state
มุ่ง - to intend, to aim to
ยาเสพติด - illegal drugs
เยียวยา - to treat; aid; heal; remedy
รุนแรง - violent
แรงงาน - labor
ลักลอบ - smuggle
วิจัย - research
ศึก - battle, combat
สงคราม - war
สถาบัน - institute
หน่วยงาน - institution; authority; institute
เหตุการณ์ - event; incident
เหยื่อ - victim
องค์ความรู้ - knowledge base
อาการ - symptom
เอารัดเอาเปรียบ - to take advantage of

Home...