Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

การแสดงบนเวทีของนักเรียนช่วยสอนครูในเรื่องปัญหาการรังเกียจกลุ่มคนรักเพศเดียวกันในโรงเรียน

โครงการฝึกสอนครูให้เข้าใจถึงการจัดการ กับปัญหาการรังเกียจทางเพศต่อคนรักเพศเดียวกัน เริ่มต้นด้วยการแสดงบนเวที นักแสดงระดับมัธยมปลายแสดงเป็นนักเรียนมัธยมปลาย เดินเข้าไปในห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนสามคนกำลังคุยกันเรื่องนักเรียนคนหนึ่ง ซึ่งถูกทุบตีในโรงเรียนเมื่อวันก่อน study 1

นักเรียนคนแรกตั้งแง่ว่านักเรียนชายที่ถูกรุมทำร้ายเป็นเกย์ และสมควรถูกทำร้าย ส่วนคนที่สองบอกว่านักเรียนคนนั้นไม่ใช่เกย์ ส่วนคนที่สามเห็นว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องตลก เพราะว่าเป็นความรุนแรงที่อาจทำให้เสียชีวิตได้ นักเรียนนับสามคนเถียงกันดังขึ้นเรื่อยๆ คนแรกแหย่คนโน้นคนนี้ว่าเป็นเกย์ และควรจะไปนั่งในกลุ่มเดียวกัน เกิดการทะเลาะด่าทอกันเสียงดัง จนกระทั่ง Mr. McGregor คุณครูตะโกนห้ามให้หยุด study 2

การแสดงบนเวทีเพื่อฝึกอบรมครู ให้รับมือกับปัญหาแบบนี้ในโรงเรียน จัดทำโดยกลุ่มเอกชนที่ไม่หวังผลกำไร ที่เรียกว่า Encompass ซึ่งมุ่งแก้ปัญหาหลายๆด้าน ในโรงเรียนทั่วรัฐแคลิฟอร์เนีย นักแสดงเป็นนักเรียนจากโรงเรียนมัธยม LA County High School For Arts ส่วนผู้ที่ชมการแสดงก็ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหารของโรงเรียน ครูแนะแนว และ ครูผู้สอนหนังสือ study 3

คุณ Skyler Jackson ผู้อำนวยการของโครงการฝึกอบรมครูนี้ ตั้งคำถามแก่ผู้นั่งชมการแสดง ว่าครูประจำชั้นในเรื่อง รับมือกับประเด็นเรื่องเกย์หรือเลสเบี้ยนที่ผุดขึ้นในห้องเรียนได้อย่างไร ครูคนแรกตอบว่า ควรจะจัดการกับความก้าวร้าว และความเกลียดชังของนักเรียนคนนั้นเสียก่อน แล้วไปดูที่สาเหตุว่าทำไม

ส่วนครูผู้หญิงตอบว่า เคยเห็นว่าครูควรจัดการกับการทะเลาะเสียก่อน เพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม มีการจดข้อเสนอแนะของครูลงบนกระดาน แล้วนักแสดงบนเวทีเริ่มแสดงฉากเดิมอีกครั้ง แต่คราวนี้ครูประจำชั้นจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ตามแนวข้อเสนอของคุณครูที่ชมการแสดง study 4

คราวนี้ Mr. McGregor ครูประจำชั้นคนเดิม สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้น และได้บอกให้นักเรียนเลิกแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อน เพราะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน

คุณ Kevin Blake ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ที่ร่วมเขียนบทละครเวที และได้แสดงเป็นครูประจำชั้น Mr. McGregor กล่าวว่า ปัญหาการทำร้ายทั้งทางร่างกายและทางวาจา สร้างบรรยากาศที่เลวร้ายแก่นักเรียนทุกคนในห้องเรียน study 5

เขากล่าวว่าเมื่อนักเรียนได้รับแรงกดดัน ถูกรังแก ถูกล้อเลียน หรือว่าถูกทำร้าย นักเรียนก็จะไม่สามารถตั้งใจเรียนหนังสือได้ มีผลให้ไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนอย่างที่ควรจะเป็น

คุณ Skyler Jackson ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมบอกว่า ครูในโรงเรียนทั่วรัฐแคลิฟอร์เนีย จะต้องจัดการกับปัญหานี้ตามข้อบังคับของกฎหมายแห่งรัฐ ที่ปกป้องสิทธิ์ของนักเรียนกลุ่มรักเพศเดียวกัน และคนกลุ่มไบเซ็กชวลจากการถูกล้อเลียนและถูกรังแกในโรงเรียน ทางรัฐได้แก้ไขกฎหมายในส่วนนี้เมื่อสิบสองปีที่แล้ว study 6

มีการบังคับใช้กฎหมายคล้ายๆกันนี้ในอีกสิบสองรัฐทั่วสหรัฐอเมริกา ส่วนร่างกฎหมายของรัฐบาลกลางที่กำหนดให้โรงเรียนทุกโรงทั่วประเทศ ปกป้องสิทธิ์นี้ กำลังได้รับแรงหนุนทางบวกจากวุฒิสภาเพิ่มมากขึ้น

โครงการฝึกอบรมครูของหน่วยงาน Encompass ด้วยการแสดงบนเวทีเลียนแบบสถานการณ์จริงช่วยให้ครูในโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญของการรับมือกับสถานการณ์ให้ตรงจุด เมื่อครูทำหน้าที่ได้ดีขึ้น นักเรียนทุกคนจะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นภายในรั้วโรงเรียน และสามารถเรียนหนังสือได้อย่างเต็มที่ study 7Vocabulary
กระดาน - board
กระทั่ง - up to; until
ก้าวร้าว - to be aggressive; make an offensive
กำหนด - establish
เกลียดชัง - to hate
ข้อบังคับ - rule; regulation
ข้อเสนอ - suggestion
ครูประจำชั้น - class teacher; class instructor
ฉาก - scene
ด่าทอ - to swear; to verbally abuse
ตะโกน - call out loudly; cry out
ตั้งแง่ - contend ; dispute
ทะเลาะ - to argue
แนะแนว - direct; guide
ผุด - to come up
ฝึกสอน - to teach
ฝึกอบรม - to train
มุ่ง - to intend; set at goal of
รังแก - to bully
รัฐบาลกลาง - federal government
รับมือ - to cope with
ร่างกฎหมาย - a bill (legislative)
ร่างกาย - body
รุม - flock; mob
แรงกดดัน - force; pressure
ล้อเลียน - to ridicule
ละเอียดอ่อน - delicate; fragile
เล็งเห็น - to forsee; to surmise
เลียน - to copy; to emulate
วาจา - remarks; statements
วุฒิสภา - the Senate
ศิลป์ - arts
แสดงความคิดเห็น - to give one's opinion
หนุน - to support
แหย่ - provoke; tease
เอกชน - private

Home...