Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

โศกนาฏกรรมจากคมกระสุนกับสิทธิการครอบครองปืน ข้อถกเถียงที่ยังไม่มีข้อสรุปในอเมริกา

การจะมีอาวุธปืนไว้ครอบครองสัก 1 กระบอกไม่ใช่เรื่องยากในสหรัฐ ชาวอเมริกันกว่า 100 ล้านคนมีอาวุธปืนอย่างน้อยคนละ 1 กระบอก ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าใช้สำหรับการล่าสัตว์ การกีฬา ด้วยการป้องกันตัว

รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นหนึ่งในไม่กี่รัฐของอเมริกาที่มีการบังคับใช้กฎหมายและจำกัดการซื้อขายอาวุธปืน และการครอบครองยุทธภัณฑ์ต่างๆ อย่างเข้มงวด กฎหมายของแคลิฟอร์เนียเพิ่มเงื่อนไขในหลายข้อที่ทำให้การเป็นเจ้าของปืนทำได้ยากขึ้น เช่น การห้ามประชาชนทั่วไปซื้ออาวุธที่ใช้ในกองทัพหรืออาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและประวัติความเจ็บป่วยทางจิตของผู้ซื้อที่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 10 วัน รวมไปถึงการบันทึกข้อมูลอาวุธปืนทุกกระบอกที่มีการซื้อขายในแคลิฟอร์เนีย study 1

แต่คุณ Richard Tomkins ตำรวจฝ่ายสืบสวนของนครลอส แองเจลิส บอกว่า มาตรการเหล่านี้บังคับใช้ไม่ได้เต็มที่นักเพราะผู้ซื้อปืนมีทางเลือกอื่นๆมากกว่านั้น ตำรวจฝ่ายสืบสวน LAPD บอกว่า ความเข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมายที่น้อยกว่าของรัฐใกล้เคียงเคียงทำให้หลายคนใช้วิธีเดินทางไปซื้อจากต่างรัฐแล้วนำปืนกลับเข้ามาในแคลิฟอร์เนียบางคนอาจจะมีไว้แค่ครอบครองแต่บางคนถึงกลับนำไปขายในตลาดทั่วไป

แม้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียจะบังคับให้ร้านขายอาวุธต้องมีใบอนุญาต แต่การซื้อขายอาวุธปืนทางอินเทอร์เน็ตที่สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงจากรัฐอื่นๆกลายเป็นช่องว่างที่ทำให้การบังคับใช้กฎหมายทำได้ไม่เต็มที่ study 2

คุณ Daniel Vice จากศูนย์ป้องกันความรุนแรง ของการใช้อาวุธปืน Brady อธิบายถึงปัญหาในเรื่องนี้ คุณ Daniel บอกว่า จากเหตุการณ์ยิงผู้คนในรัฐโคโลราโด จะเห็นได้ว่าคนสามารถซื้อกระสุนปืนนับพัน อาวุธปืน เสื้อเกราะกันกระสุนผ่านทางออนไลน์จากคนขายอาวุธปืนบนอินเทอร์เน็ต ที่ไม่ต้องคอยตอบถามคำถามจุกจิก ด้วยตรวจสอบประวัติรวมไม่กระทั่งลงทะเบียนบันทึกการซื้อขายอาวุธจนเป็นคำถามที่ว่าเพราะเหตุใดถึงได้มีการปล่อยปละละเลยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในสังคมอเมริกัน study 3

ขณะที่คุณ Frank Sharp นักสะสมอาวุธปืน และอดีตทหารกองทัพบกสหรัฐฯ บอกว่า ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ จะได้รับการฝึกให้มีพื้นฐานการใช้ปืนอย่างถูกต้อง และตระหนักถึงสิทธิดังกล่าว แต่เขาก็รู้สึกตกใจ กับเหตุการณ์นองเลือดที่โรงภาพยนตร์ ในรัฐโคโลราโดไม่น้อย สะสมปืนคนนี้บอกว่าเป็นเรื่องยาก ที่จะหาสาเหตุถึงเหตุการณ์เหล่านั้น โดยทั่วไปแล้ว คนที่ได้รับการฝึก และตระหนักถึงสิทธิเหมือนเขา จะไม่ก่ออาชญากรรมในลักษณะนี้ study 4

และตั้งคำถามว่า หากว่านั้นมีความเข้มงวด ในเรื่องการควบคุมการพกพาอาวุธในโรงภาพยนตร์ ผลลัพธ์ของเหตุการณ์คงจะแตกต่างออกไป ขณะที่ช่องว่างทางกฎหมาย ที่มีความเข้มงวดในรัฐต่างๆกัน ทำให้การบังคับใช้กฎหมาย ทำได้ไม่ง่ายนักในแคลิฟอร์เนีย เช่นเดียวกับข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญสหรัฐ ที่ระบุในบทแก้รัฐธรรมนูญบทที่ 2 หรือ (2nd Amendment) ก็เป็นส่วนสำคัญ ที่รับรองให้สิทธิการครอบครองอาวุธปืน เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองอเมริกัน และเป็นสิทธิที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ตั้งแต่เมื่อ 320 ปีก่อน study 5

เหตุการณ์สังหารหมู่ ในโรงภาพยนตร์ในรัฐ Colorado ก็เป็นตัวอย่างล่าสุด ที่ผู้ต้องสงสัยซื้อปืนอย่างถูกกฎหมาย เพื่อก่อเหตุรุนแรง และในแต่ละปีจะมีผู้ถูกยิงด้วยอาวุธปืนพกราวๆ 1 แสน 5 หมื่นคน ส่วนผู้ถูกฆาตกรรมจากอาวุธปืนนั้น มีมากถึง 3 หมื่นคน ท่ามกลางข้อถกเถียงในเรื่องการจำกัด และความเข้มงวดการครอบครองอาวุธปืนในสหรัฐ ที่ยังคงเป็นประเด็นสำคัญระดับชาติ และยังไม่มีข้อสรุป study 6Vocabulary
กฎหมาย - laws
กระบอก - classifier for rifles
กระสุนปืน - bullets
กองทัพ - armed forces
ก่อเหตุ - to cause unrest
การครอบครอง - possessing
การบังคับใช้ - enforcement
การฝึก - training; practice
การล่าสัตว์ - hunting
ใกล้เคียง - adjoining
ข้อบัญญัติ - code of law ; legal code
ขั้นพื้นฐาน - basic; fundamental
เข้มงวด - strict
ครอบครอง - to possess; to own
ควบคุม - to control
ฆาตกรรม - murder
เงื่อนไข - a condition
จำกัด - to limit; restrict
จุกจิก - picky; fussy
ช่องว่าง - gap
ตระหนักถึง - realize; become aware of
ตัวอย่าง - instance; example
ถกเถียง - to dispute
ทางกฎหมาย - legal
ทางจิต - mental
ทำลายล้าง - to break; to smash
นองเลือด - bloody, bloodshed
บทแก้รัฐธรรมนูญ - ammendment
บังคับ - to force; compel
บัญญัติ - legal act; law; decree
บันทึก - to record
ใบอนุญาต - permit; license
ประเด็น - the point at issue; the topic
ประวัติ - history; record
ปล่อยปละละเลย - to neglect; abandon; leave
ป้องกันตัว - self protection
ปืนพก - handgun
ผลลัพธ์ - consequence; result
ผู้ต้องสงสัย - a suspect
พกพา - to carry
พลเมือง - a citizen
เพราะเหตุใด - why
มาตรการ - measure, order, command
ยังคง - still; to remain
ยุทธภัณฑ์ - military supplies
ระบุ - to specifically mention
รัฐธรรมนูญ - constitution (of government, business...)
ล่าสุด - lately; recently
สะสม - to collect
สังหาร - to kill; murder
สิทธิ - right; privilege
สืบสวน - to investigate
เสื้อเกราะกันกระสุนผ่าน - bullet proof vest
หมู่ - a group
เหตุการณ์ - case; incident
อดีต - former; past times
อย่างน้อย - at least
อาชญากรรม - crime
อาวุธ - weapon
อำนาจ - authority; power

Home...