Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

นักวิทยาศาสตร์ประณามผลการวิจัยที่ว่าข้าวโพดจีเอ็มก่อมะเร็ง

ภาพที่ตีพิมพ์ในวารสาร Food and Chemical Toxicology เมื่อเร็วๆนี้ดูแล้วน่าตกใจ หนูทดลองที่เลี้ยงด้วยข้าวโพดตัดแต่งพันธุกรรม เป็นเวลานานสองปีติดต่อกัน ได้พัฒนาก้อนมะเร็งขนาดใหญ่ในตัว คุณ Gilles-Eric Seralini แห่งมหาวิทยาลัยคอน นักวิจัยกล่าวว่าผลการศึกษาของเขาชี้ว่ากฎระเบียบในเรื่องการควบคุมพืชจีเอ็มยังไม่ดีพอ เขากล่าวว่าเท่าที่ผ่านมา อาหารที่ทำจากพืชตัดแต่งพันธุกรรม ได้รับการประเมินด้วยวิธีการ ที่ด้อยประสิทธิภาพกว่าวิธีที่ทีมงานของเขาใช้ในการประเมินเรื่องนี้ study 1

ทางสมาคมผู้ผลิตอาหารที่ขายในร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต รายงานว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของอาหารบรรจุภัณฑ์ ที่ขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วสหรัฐ มีส่วนประกอบของพืชตัดแต่งพันธุกรรม

ส่วนทางด้านผู้ที่ต่อต้านอาหารจีเอ็มในรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ใช้ผลการศึกษาล่าสุด ถึงผลกระทบจากข้าวโพดจีเอ็ม ต่อการเกิดเนื้องอกในหนูทดลอง มาเป็นข้อเรียกร้อง ให้มีการติดฉลากอาหารทุกประเภท ที่มีส่วนผสมของพืชจีเอ็ม และได้รณรงค์ที่เรียกว่า "Yes on 37" ให้ประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องดังกล่าวทั่วรัฐ ภายในเดือนหน้านี้ study 2

แต่ว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆได้วิจารณ์ว่า การศึกษานี้ไม่มีคุณภาพเพียงพอให้น่าเชื่อถือ คุณอลัน แม็คฮิวเจ้น นักพันธุศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัย University of California วิทยาเขต Riverside เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบัน U.S. National Academy of Science สถาบันแนวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์แห่งสหรัฐได้กล่าวว่า

ผู้เชี่ยวชาญอเมริกันคนนี้กล่าวว่า ข้อด้อยอย่างแรกของการศึกษาที่พบก็คือทีมวิจัย ได้ใช้หนูทดลองที่ถูกตัดแต่งพันธุกรรม ให้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งบางชนิดอยู่แล้ว เขาเห็นว่าการวิจัยมีข้อด้อยตั้งแต่แรก study 3

ทางด้านหน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งยุโรป พบข้อด้อยหลายอย่างของการศึกษาทดลองของทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสนี้ ตั้งแต่หนูทดลองไม่ได้รับการควบคุมที่เพียงพอ ไปจนถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ด้อยคุณภาพ

คุณ Alison van Eenennaam นักพิษวิทยาที่มหาวิทยาลัย University of California วิทยาเขต Davis ตั้งข้อสงสัยในจุดประสงค์ของทีมวิจัยในเรื่องนี้

นักพิษวิทยาชาวอเมริกันกล่าวว่านี่เป็นการใช้ผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความกลัวให้แก่ผู้บริโภค study 4

แม้แต่ผู้คัดค้านการทำพันธุวิศวกรรมพืช ยังเห็นด้วยว่าการศึกษานี้มีจุดด้อยหลายอย่าง และขาดความน่าเชื่อถือ คุณไมเคิล ฮันเส่น กลุ่มรณรงค์ต่อต้านอาหารจีเอ็ม แห่ง Consumer Unions กล่าวว่า ควรจะมีการศึกษาในระยะยาว เกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพ จากการบริโภคอาหารตัดแต่งพันธุกรรม

เขากล่าวว่าควรจะมีข้อบังคับ ให้ประเมินถึงความปลอดภัย ก่อนจะนำพืชตกแต่งพันธุกรรม ออกวางขายในตลาด ซึ่งในสหรัฐในตอนนี้ ยังไม่มีข้อบังคับนี้ออกมาใช้ study 5

หน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งในสหรัฐ ยุโรป ตลอดจนองค์การอนามัยโลก และโครงการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ต่างสรุปว่าผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชตัดแต่งพันธุกรรม ที่วางขายในร้านทุกวันนี้ ปลอดภัยเท่าๆ กับผลิตภัณฑ์ปกติอื่นๆ

อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นของสาธารณชนในเรื่องนี้ จะได้รับการทดสอบในเดือนหน้า ตอนที่ผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนีย จะจัดทำประชามติกันว่า ควรมีการติดฉลากอาหาร ระบุว่ามีส่วนประกอบของพืชตัดแต่งพันธุกรรมหรือไม่ study 6Vocabulary
กฎระเบียบ - set of regulations; rules
ก้อนมะเร็ง - tumor
การเกษตร - agriculture
การเลือกตั้ง - election
ข้อด้อย - flaw
ข้อบังคับ - regulation; rule; requirement
ข้อเรียกร้อง - a demand; requirement; claim
ข้อสงสัย - doubt; suspicion
ความเชื่อมั่น - confidence; trust
คัดค้าน - object to; oppose; protest
จุดประสงค์ - intention
ฉลาก - label; sticker
ตลอดจน - as well as; covering
ต่อต้าน - to resist; go against
ตัดแต่งพันธุกรรม - genetically modified
ตีพิมพ์- publish
ทดลอง - to experiment; test
เนื้องอก - tumor
แนวหน้า - leading; first class
บรรจุภัณฑ์ - package; packaging
ประชามติ - referendum
ประเมิน - to estimate
ผลิตภัณฑ์ - product ; merchandise ; goods
พันธุกรรม - genetics; heredity
พันธุศาสตร์ - genetics
พิษวิทยา - toxicology
พืช - plant; vegetation
รณรงค์ - to campaign
ล่าสุด - recently
วารสาร - magazine; journal
วิจารณ์ - to critique or criticize (review critically)
วิทยาเขต - campus
สมาคม - association; organization; corporation
ส่วนประกอบ - composition; components
ส่วนผสม - ingredient
สหประชาชาติ - the United Nations
สิทธิ์ - right; privilege
หนูทดลอง - lab rat
องค์การอนามัยโลก - the World Health Organization

Home...