Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

ความขัดแย้งจีน-ญี่ปุ่นทวีความรุนแรงหลังญี่ปุ่นประกาศผลักดันแผนซื้อเกาะเซนกากุจากเอกชน

หลังการพบปะหารือกันในวันจันทร์ของบรรดาผู้นำญี่ปุ่น หัวหน้าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น นาย Osamu Fujimura ได้ประกาศแผนผลักดันข้อตกลงซื้อส่วนหนึ่งของหมู่เกาะเซนกากุ หรือที่จีนเรียกว่าเกาะเตียวหยู ซึ่งอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนตะวันออกที่ทั้งจีนและญี่ปุ่นกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ หมู่เกาะดังกล่าวอยู่ใกล้กับแหล่งที่มีสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ และเชื่อว่ามีแหล่งน้ำมันซุกซ่อนอยู่ study 1

นาย Osamu Fujimura พยายามพูดไกล่เกลี่ยผลกระทบที่อาจรุนแรงขึ้นหลังการประกาศแผนซื้อเกาะ โดยย้ำว่าญี่ปุ่นเพียงแค่ถ่ายโอนสิทธิ์การครอบครองเกาะดังกล่าวจากเอกชนมาเป็นของรัฐบาล ญี่ปุ่นนั้นไม่ต้องการให้จีนเข้าใจผิด และยิ่งไม่ต้องการให้เรื่องนี้ต้องกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่น study 2

คำประกาศของรัฐบาลกรุงโตเกียวมีขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากที่ประธานาธิบดีจีน หู จิ่นเทา เพิ่งจะเตือนให้ญี่ปุ่นตัดสินใจอย่างรอบคอบเรื่องเกาะเซนกากุและอย่าเลือกเดินทางผิด ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนได้มีแถลงการณ์ในวันนี้ตำหนิญี่ปุ่นอย่างรุนแรง พร้อมขู่ว่ารัฐบาลจีนจะไม่อยู่นิ่งเฉยคอยให้ญี่ปุ่นรังแกและคุกคามอธิปไตยของจีนเหมือนในอดีต study 3

ทางด้านนักรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย China Foreign Affairs คุณ Wang Fan ให้ทัศนะว่ารัฐบาลจีนมีแนวโน้มใช้มาตรการที่เด็ดขาดยิ่งขึ้นกับญี่ปุ่น ซึ่งเชื่อว่าทางญี่ปุ่นก็คงทราบดี นักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าญี่ปุ่นทราบดีถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการประกาศแผนซื้อเกาะเซนกากุ ซึ่งอาจรวมถึงความสัมพันธ์ทางการค้าและการทูตระหว่างสองประเทศ แต่ที่ยังไม่ทราบคือผลพวงจากความขัดแย้งครั้งนี้จะรุนแรงและกินวงกว้างแค่ไหน study 4

ในขณะเดียวกัน ข้อพิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เรื่องหมู่เกาะด๊กโดหรือหมู่เกาะทาเคชิม่าในทะเลญี่ปุ่นนั้น ก็ยังคงเป็นประเด็นสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลญี่ปุ่นต้องขบคิดและดำเนินการอย่างระมัดระวังเช่นกัน เมื่อวานนี้ระหว่างการประชุมสุดยอดของกลุ่ม APEC วันสุดท้าย รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ Hillary Clinton ได้เจรจานอกรอบกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ Lee Myung-Bak และนายกฯญี่ปุ่น Yoshihiko Noda เกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่าทั้งสองประเทศจะสามารถจัดการข้อพิพาทเรื่องนี้ได้โดยสันติ เพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย study 5

รมต. Clinton ได้กล่าวกล่าวในการประชุม APEC ในวันอาทิตย์ว่า สหรัฐยินดีร่วมมือกับทุกประเทศเพื่อจัดการแก้ไขข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะต่างๆในมหาสมุทรแปซิฟิก ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ จีนกับญี่ปุ่น รวมแม้แต่ความขัดแย้งของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ต่างกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ด้วย และนั่นคือเหตุผลสำคัญในการเยือนเอเชียของรมต.ต่างประเทศสหรัฐในครั้งนี้ study 6Vocabulary
กรรมสิทธิ์ - ownership
กระทรวงการต่างประเทศ - Ministry of Foreign Affairs
การครอบครอง - possession
การทูต - diplomacy
การพบปะ - visit ; contact
การเยือน - visit
ไกล่เกลี่ย - to mediate, to reconcile
ขบคิด - to consider
ข้อพิพาท - dispute
ความขัดแย้ง - a conflict
ความสัมพัน - relationship
คำประกาศ - announcement; declaration
คุกคาม - to threaten [an area]
เจรจา - to negotiate
ซุกซ่อน - to hide
ดำเนิน - to implement, to conduct or proceed
เด็ดขาด - firm; strict
ตำหนิ - to condemn, to blame
ถ่ายโอน - to transfer
แถบ - area; zone
แถลงการณ์ - official statement
ทับซ้อน - to be overlapping
ทัศนะ - attitude; viewpoint; opinion
ทางการค้า - [is] commercial
นักรัฐศาสตร์ - political scientist
แนวโน้ม - tendency
ประกาศ - to announce
ประชุมสุดยอด - summit meeting
ประเด็น - the point of issue
ประธานาธิบดี - president
ผลกระทบ - effect
ผลประโยชน์ - beneficial effect
ผลพวง - consequence; aftereffect
ผลักดัน - to push forward, to advance
ผู้นำ - person who is a leader
มหาสมุทร - ocean
มาตรการ - measure; order; command
ย้ำ - to insist
รวมถึง - include
ร่วมมือ - cooperate
รอบคอบ - thorough; careful
รังแก - to bully
ลับหลัง - behind one's back; hidden
เลขาธิการ - secretary general
วิเคราะห์ - to analyze; contemplate; consider
สันติ - peaceful
สำนัก - office; bureau
สิทธิ์ - right; privilege
หมู่เกาะ - a group of islands
หารือ - [to] consult ; counsel ; confer
อดีต - past times
อธิปไตย - sovereignty
อ้าง - claim
อุดมสมบูรณ์ - abundant
เอกชน - private

Home...