Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

สหประชาชาติเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกแก้ปัญหาพ่อแม่บังคับลูกสาวออกเรือนก่อนอายุสิบแปดปี

Salamantoyu Aghali Issoufa จากประเทศไนเจอร์ ทวีปอาฟริกา เล่าประสบการณ์ส่วนตัวผ่านล่ามว่าตอนที่เธออายุ 16 ปี และกำลังเรียนหนังสือ พ่อแม่บอกว่าเธอจะต้องแต่งงานกับชายอายุ 50 ปี ซึ่งมีทั้งภรรยาและลูกอยู่แล้ว Issoufa ไม่อยากแต่งงาน เพราะว่าต้องการเรียนหนังสือให้จบระดับประกาศนียบัตร study 1

เธอเล่าต่อว่าได้ตัดสินใจไปหาพี่ชายคนโต ที่มีการศึกษาสูง และเธอขอให้ช่วยพูดกับพ่อแม่ให้ยกเลิกแผนการแต่งงาน พี่ชายคนโตของ Issoufa ตกลงไปคุยกับพ่อแม่ให้ จนทำให้ทั้งพ่อแม่เปลี่ยนใจในที่สุด Issoufa ไม่ถูกบังคับให้แต่งงานและได้เรียนหนังสือต่อ กรณีของเธอเป็นกรณีพิเศษที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก ในประเทศบ้านเกิดของเธอ ในประเทศไนเจอร์ที่มีอัตราการจับลูกสาวแต่งงานก่อนวัย 18 ปีสูงที่สุดในอาฟริกา study 2

รายงานของสหประชาชาติเรื่องการปัญหาการแต่งงานเมื่ออายุน้อยเกินไป หรือ Marrying Too Young: End Child Marriage ยังชี้ด้วยว่ากรณีของ Issoufa ถือว่าเป็นส่วนน้อยเมื่อมองถึงปัญหาในภาพกว้างระดับโลกการศึกษาชิ้นนี้บอกว่าเมื่อสองปีที่แล้ว 1 ใน 3 ของหญิงอายุ 20 ถึง 24 ปี ออกเรือนไปตั้งแต่ก่อนอายุครบ 18 ปี คิดเป็นจำนวน 67 ล้านคนทั่วโลก

แม้ว่าการบังคับให้ลูกสาวออกเรือนตั้งแต่อายุยังน้อย เกิดขึ้นทุกที่ทุกแห่งทั่วโลก คุณ Babatunde Osotimedhin หัวหน้าของ U.N. Population Fund กล่าวว่า ปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในทวีปเอเชียใต้ ในทวีปอาฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า มีผลให้เด็กหญิงหลายล้านคนต้องเผชิญกับผลกระทบหนักหนา ที่ตามมาหลายด้าน study 3

คุณ Osotimedhin กล่าวว่าการจับเด็กหญิงแต่งงานมีผลให้เด็กหญิงหมดสิทธิ์ในการเรียนหนังสือ ไม่ได้รับความรู้ทางด้านเพศศึกษาและสุขภาพ ในขณะที่ร่างกายและจิตใจของเด็กหญิงยังไม่พัฒนาสูงสุดและยังไม่พร้อมกับการมีครอบครัวเป็นการตัดสิทธิ์ของเด็กหญิงในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อาทิ เวลาอันสมควรในการแต่งงาน การเลือกคู่ครอง การมีบุตรและช่วงห่างระหว่างบุตรแต่ละคน study 4

คุณ Osotimedhin ย้ำว่าเด็กหญิงยากจนในชนบทห่างไกล มีการศึกษาน้อยหรือว่าไม่ได้รับการศึกษา มักจะมีโอกาสสูงที่สุดในการออกเรือนตั้งแต่อายุยังน้อย เด็กหญิงที่แต่งงานก่อนวัยจะเผชิญกับผลกระทบทางสุขภาพที่อันตรายถึงชีวิตหลายอย่าง อาทิการตั้งครรภ์ และการคลอดบุตรขาดแคลนความรู้และวิธีการคุมกำเนิด เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งเชื้อเอดส์ จากสามีที่มักจะมีอายุมากกว่า

ในระหว่างการแถลงข่าวเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อเผยแพร่รายงานเรื่องนี้ สาธุคุณ เดสมอนด์ ตูตู นักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนชาวอาฟริกาใต้ ได้เรียกร้องให้มีการยุติการจับเด็กหญิงแต่งงาน study 5

สาธุคุณ เดสมอนด์ ตูตู กล่าวว่า การจับเด็กหญิงไม่ประสีประสาแต่งงานกับชายแก่ เป็นการกระทำที่เลวร้าย เป็นการทารุณกรรมต่อเด็กผู้หญิง ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันยุติปัญหานี้ให้ได้

แม้ว่าจะมีความพยายามในการยุติการจับเด็กหญิงแต่งงานก่อนวัยอันสมควร องค์การสหประชาชาติเตือนว่าหากปัญหานี้ ยังไม่ได้รับการแก้ไข จะมีเด็กหญิงประมาณ 142 ล้านคนทั่วโลกถูกจับแต่งงานก่อนวัย 18 ปี ภายในช่วง 10 ปีข้างหน้า study 6

ทีมงานศึกษาที่ร่างรายงานในเรื่องนี้ เรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆ รวมทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่น กำหนดอายุที่สมควรแก่การแต่งงานให้เป็น 18 ปี และบังคับใช้จริงๆ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สหประชาชาติยังเห็นด้วยว่า การศึกษาเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ในระยะยาว study 7Vocabulary
กรณี - incident; case
การกระทำ - act; action
การคลอดบุตร - childbirth
การตั้งครรภ์ - pregnancy
การติดเชื้อ - catching a disease
การยุติ - end; stop
การศึกษา - education; study
กำหนด - agree upon; assign; specify
ขาดแคลน - [is] lacking of; short of
ครบ - complete; entire
คุมกำเนิด - to prevent against pregnancy
คู่ครอง - spouse; mate
จิตใจ - the mind
ชนบท - countryside; rural area
ตัดสิทธิ์ - to deny someone the right
แถลงข่าว - to publish or report the news
ทารุณกรรม - maltreatment; cruelness
นักรณรงค์ - campaigner
บังคับ - [to] force; to command
บุตร - child
ประกาศนียบัตร - diploma; certificate
ประสบการณ์ - experience
ประสีประสา - to be informed; to know well
เป็นการ - [has] succeeded; completed
เปลี่ยนใจ - to change one's mind
เผชิญ - to confront; to face
เผยแพร่ - to broadcast; publicize
พัฒนา - to develop
เพศศึกษา - sex education
เพศสัมพันธ์ - sexual intercourse; sexual relations
มนุษยชน - humanity; human beings
ย้ำ - to insist; to repeat
ร่วมมือกัน - to cooperate
ระยะยาว - long term
ร่างกาย - human body
ล่าม - interpreter; translator
เลวร้าย -[is] bad; evil; immoral
วิธีการ - methods; procedures
สมควร - appropriate
สหประชาชาติ - the United Nations
สาธุคุณ - reverend; rabbi
สิทธิ์ - right; privilege
เสี่ยง - risk; gamble
หนักหนา - to a serious extreme
ห่างไกล - remote; distant
ให้ได้ - [shows certainty, or emphasizes something needs to be done]
ออกเรือน - to marry
อาทิ - for example

Home...