Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

รัฐบาลพม่าเร่งสร้างความสงบในรัฐยะไข่หลังเหตุขัดแย้งระหว่างชาวพุทธกับชาวมุสลิมโรฮิงจะ

ในงานประชุมแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นรัฐมนตรีกระทรวงกิจการชายแดนของพม่า Thein Htay ให้สัญญากับบรรดาเจ้าหน้าที่รักษาความสงบในรัฐยะไข่ว่า จะนำตัวผู้ก่อความรุนแรงที่นำไปสู่ความขัดแย้งทางเชื้อชาติ ระหว่างชาวพุทธกับชาวมุสลิมโรฮิงจะในรัฐยะไข่ มาลงโทษให้ได้

รมต.Thein Htay กล่าวว่าได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษ เพื่อทำหน้าที่ฟื้นฟูหลักนิติธรรมในรัฐยะไข่ให้กลับคืนมา อย่างไรก็ตาม บรรดาองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่มยังคงกังวลต่อหลักฐานที่ว่า มีผู้ต้องหาจำนวนมากถูกจับกุมคุมขังไว้ตามคุกลับต่างๆทางภาคเหนือของรัฐยะไข่ study 1

คุณ Matthew Smith แห่งกลุ่ม Human Rights Watch ระบุว่าคุกต่างๆที่กระจายอยู่ใน ภาคเหนือของรัฐยะไข่ถูกกล่าวหาว่า ใดกักขังนักโทษไว้โดยไม่มีการดำเนินการใดๆทางกฎหมาย ซึ่งจำเป็นต้องมีการเพ่งเล็งไปที่คุกเหล่านี้เป็นพิเศษ

ไม่กี่วันก่อนชาวมุสลิมโรฮิงจะผู้หนึ่งคือนาย Tun Aung ถูกศาลพม่าตัดสินจำคุก 15 ปี ในข้อหาก่อความวุ่นวายในรัฐยะไข่ จากการที่เขาได้เผยแพร่ภาพความรุนแรงในรัฐยะไข่ทางอีเมลล์ และมีสกุลเงินต่างชาติไว้ในครอบครอง แต่ทางองค์การนิรโทษกรรมสากลร้องเรียนว่านาย Tun Aung มิได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย ไม่มีทนายความ และไม่ได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสมขณะที่ถูกจับกุมคุมขัง นอกจากนี้ลูกสาวของนาย Tun Aung ซึ่งทำงานให้กับสำนักงานผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ ยังถูกคุมขังไว้ที่เรือนจำแห่งหนึ่งในนครย่างกุ้งเช่นกัน study 2

กรณีนาย Tun Aung เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่าง ของชาวมุสลิมโรฮิงจะนับร้อยคนที่ถูกตัดสินจำคุกหลายปี โดยไม่มีการพิจารณาคดีอย่างเหมาะสมตามกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้สภาพความเป็นอยู่ภายในเรือนจำต่างๆ นั้น ยังค่อนข้างเลวร้าย

คุณ Kyaw Hla Aung แห่งกลุ่ม Doctors Without Borders เปิดเผยว่ามีชาวมุสลิมโรฮิงจะถูกคุมขัง ไว้เพื่อรอพิจารณาคดีอีกราว 185 คน และมีผู้ต้องหา 2 คนถูกทำทรมาน และเสียชีวิตภายในช่วง 10 วันที่ผ่านมา

บรรดาองค์กรรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนชี้ว่า การสืบสวนถึงต้นตอความรุนแรงในรัฐยะไข่นั้น เป็นสิ่งเดียวที่ระบบยุติธรรมของพม่ายังไม่เคยแตะไปถึง ตั้งแต่เริ่มมีการปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจพม่าเป็นต้นมา และจนถึงขณะนี้ก็ยังขาดความเป็นอิสระ ในกระบวนการสืบสวนในเรื่องนี้ study 3Vocabulary
กระจาย - [is] scattered; disbursed
กระทรวง - ministry
กระบวนการ - procedure; process
กลับคืน - to put back; to restore
กล่าวหา - to accuse; allege; blame
กักขัง - to imprison
กังวล - is anxious; worried
การดำเนินการ - proceeding
การที่ - the fact that
การพิจารณาคดี - trial (in a courtroom)
การสืบสวน - investigation
กิจการ - activity; duty; business
ข้อหา - allegation; charge
คณะ - council; group
คดี - case; account
ครอบครอง - to possess; to own
ความขัดแย้ง - conflict; disagreement
ความเป็นธรรม - fairness; impartiality
ความเป็นอยู่ - lifestyle
ความรุนแรง - violence
ความวุ่นวาย - disorder; chaos
ความสงบ - peace
คุมขัง - imprison
จับกุม - to arrest
จำคุก - to imprison
จำเป็นต้อง - must; have to; need
ชายแดน - frontier; national border
เชื้อชาติ - race; nationality
ต้นตอ - root; cause
ตัวอย่าง - example
แต่งตั้ง - to appoint; to name
แถลงข่าว - to publish news; inform
ทรมาน - to torture; to suffer; to be tortured
ทางกฎหมาย - legal
ทางการแพทย์ - medical
ทำหน้าที่ - to perform duty
นักโทษ - prisoner
นิรโทษกรรม - amnesty
ปฏิรูป - to reform
ประชุม - meeting, to have a meeting
ผู้ต้องหา - accused; fugitive
ผู้ลี้ภัย - refugee
เผยแพร่ - broadcast; publicise
พิจารณา - to examine; to investigate
เพ่งเล็ง - to watch; to focus on
ฟื้นฟู - to restore; to revive
มนุษยชน - humanity
ย่างกุ้ง - Rangoon
ยุติธรรม - fair; just
ร้องเรียน - to complain; to protest
รัฐยะไข่ - Rakhine State
เรือนจำ - jail; prison
ศาล - court of law
สกุลเงินต่างชาติ - foreign currency
สภาพ - condition; state
สากล - international; universal
สืบสวน - to investigate
หลักฐาน - evidence
หลักนิติธรรม - the rule of law
ให้ได้ - [shows certainty, or emphasizes something needs to be done]
องค์การ - organization
อิสระ - free; independent

Home...