Link to the original article on VOA Thai.

Play audio

ย้อนอดีตคลื่นยักษ์สึนามิ เข้าถล่มมหาสมุทรอินเดีย

นักท่องเที่ยวผู้หนึ่งบันทึกภาพเหตุการณ์น่าสยองขวัญ ขณะที่คลื่นยักษ์สูงห้าเมตร ถาโถมเข้าทรายหาดป่าตอง น้ำไหลบ่าท่วม โรงแรม และร้านอาหารหลายต่อหลายแห่ง แถมยังซัดสาดกวาดเอาผู้คนไปจมน้ำตายอีกหลายสิบรายด้วย

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองป่าตอง ชัยรัตน์ สุขบาน กล่าวไว้ตอนนี้ว่า "อาคารเหล่านั้น เหลือแต่โครง ส่วนภายในตัวอาคารเสียหายหมด แต่หลังจากเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ แล้วทางเทศบาลออกกฎข้อบังคับใหม่ และบังคับให้ผู้ก่อสร้าง ใช้วัสดุที่แข็งแรง ในการก่อกำแพงและกำแพงกั้นน้ำต่างๆ" study 1

คุณชัยรัตน์กล่าวด้วยว่า สถานประกอบธุรกิจตามเขตชายหาดหลายต่อหลายแห่ง มีประกันภัย และมีการก่อสร้างสถานประกอบธุรกิจขึ้นใหม่ภายในหนึ่งปี

ชาวไทยผู้ที่ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ ที่เกาะภูเก็ตได้รับเงินชดเชยราวๆ ห้าร้อยเหรียญสหรัฐ ระหว่างที่มีการดำเนินงานบูรณะฟื้นฟู study 2

แต่ไม่ใช่ว่าทุกรายจะฟื้นตัวในด้านการเงินอย่างรวดเร็ว แม่ค้าขายขนมกล้วยวัยสามสิบเอ็ดปี ซอลีฮา จากบังคลาเทศกล่าวว่าธุรกิจของเธอ กว่าจะฟื้นตัวต้องใช้เวลาถึงสองปี ทั้งนี้เพราะการที่เธอเป็นชาวบังคลาเทศ ทำให้เธอไม่ได้รับเงินชดเชย หรือสามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารได้

ในทุกวันนี้ แทบจะมองไม่เห็นร่องรอยของการที่คลื่นยักษ์สึนามิ โหมกระหน่ำเกาะภูเก็ตลงเหลืออยู่เลย นักท่องเที่ยวพากันกลับไปว่ายน้ำโต้คลื่น นั่งเรือเร็ว หรือนอนอาบแดดกันอีกเยอะแยะแล้ว study 3

แต่ทว่าเจ้าหน้าที่และผู้ที่ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวกล่าวว่า ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองในประเทศไทย และวิกฤติการณ์การเงินโลก ทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยน้อยลง และนักท่องเที่ยวที่มานั้น หลายต่อหลายรายทีเดียวจับจ่ายใช้สอยน้อยกว่าในปีที่ผ่านๆ มา

เจ้าหน้าที่กล่าวว่า ทางการพร้อมที่จะรับมือกับวินาศภัยดีกว่าแต่ก่อน และชี้ให้ดูหอยเตือนภัยเกี่ยวกับคลื่นยักษ์สึนามิ ซึ่งตั้งอยู่เรียงรายตามชายหาด สถานประกอบธุรกิจต่างๆ ย้ายให้ห่างจากเขตชายฝั่ง และแหล่งที่พักตากอากาศบางแห่ง สร้างกำแพงกันคลื่นยักษ์เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ พนักงานของโรงแรมได้รับการฝึกอบรมให้รู้จักอพยพแขกที่มาพัก ผู้ชอบชายหาดประเทศไทย โดยแทบจะไม่ได้คิดถึงวินาศภัยดังกล่าวเลยนั้น ไปสู่ที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว study 4Vocabulary
กฎข้อบังคับ - law
กว่าจะ - by the time
การที่ - the fact that
กำแพง - exterior wall
คลื่นยักษ์ - tsunami; tidal wave
โครง - framework; skeleton; structure
จมน้ำตาย - to drown
จับจ่ายใช้สอย - to purchase; to spend
ชดเชย - to compensate
ซัด - to throw, hurl, or cast
ดำเนิน - to carry out; go forward with a plan
ตั้งอยู่ - located
ตากอากาศ - to take a vacation; to get out in the open
แต่ทว่า - but; if
โต้คลื่น - to surf
ถาโถม - to rush in; to swoop down
ทุกวันนี้ - nowadays
เทศบาล - municipality
บังคับ - to force
บันทึก - to record
บูรณะ - reconstruct; rennovate
ประกันภัย - insurance
ฟื้นตัว - to recover
ฟื้นฟู - restore
รองนายกเทศมนตรี - Deputy Mayor
ร่องรอย - trace; mark; impression
ระหว่างที่ - while; meanwhile
เรียงราย - [are] scattered about; placed around
วัสดุ - materials
วิกฤติการณ์ - emergency; crisis
วินาศภัย - a disaster
สยองขวัญ - [is] horrible; terrified; horrified; frightened
สร้างกำแพง - to create an obstacle
สาด - to dump, hurl, pour (liquid or material)
เสถียรภาพ - stability
หลายต่อหลาย - many; a multitude
หอ - tower
เหตุการณ์ - event; incident
ไหลบ่า - to flood or flow rapidly; to flash flood
แหล่ง - place; spot
อพยพ - to evacuate
อาคาร - building

Home...